Verdeel en heers werkt fantastisch in Europa (video)

Alles en iedereen lijkt zo op te gaan in de emoties rond de georchestreerde vluchtelingencrisis dat het merendeel de hoofdlijnen volkomen uit het oog verliest.

Verdeel en heers; deze tactiek is zo oud als de weg naar Rome en wordt nog steeds met veel succes toegepast.Wanneer iets goed werkt, moet je dat absoluut blijven gebruiken. Dat is de gedachte van de centrale planners van de duistere machten achter de schermen.

Divide et impera is een Latijnse spreuk die wordt toegeschreven aan Philippus II van Macedonië (382 v.Chr.-336 v.Chr.). De vertaling van deze spreuk is: verdeel en heers. Philippus zou deze tactiek van verdeel en heers hebben toegepast tegen de Griekse stadstaten. In de koloniale politiek van de Europese mogendheden was dit een zeer bekende zegswijze. Ook in het politieke bedrijf en in de oorlogvoering wordt deze tactiek veelvuldig toegepast.

De tactiek houdt in dat de ene concurrent meer rechten krijgt dan de andere concurrent. Hierdoor zal er nooit een vriendschap ontstaan tussen hen beiden en kan de derde, die de tactiek gebruikt, niet verwachten dat de eerste twee samen tegen de derde optreden.


Degene die de tactiek gebruiken, zijn de werkelijke machthebbers achter de schermen die de uitvoering overlaten aan de door hen aangestelde marionetten, de overheden.

Wanneer een bevolking eensgezind is over bepaalde zaken dan zal het voor een overheid lastig worden om bepaalde besluiten die tegen die eensgezind gaan, goedgekeurd te krijgen door een parlement.

Zo is de Nederlandse bevolking aardig eensgezind wanneer het aankomt op vakantiegeld. Zo goed als iedere inwoner van dit land vindt dat men daar recht op heeft en wanneer een overheid vanwege hen moverende redenen dit vakantiegeld wil afschaffen, zal er een soort revolutie uitbreken en plannen worden afgekeurd.

De situatie van het vakantiegeld was ongeveer vergelijkbaar met de situatie van de centrale planners van de geheime machthebbers toen ze de concrete plannen beraamden voor hun New World Order. Een centrale overheid voor de hele planeet.

Zij begrepen ook wel dat ze dit plan niet zonder meer op tafel konden leggen want dan zouden ze keihard worden weggelachen. Daarom moest het een geraffineerd stappenplan worden waarbij de burgers eigenlijk zelf met de oplossing komen.

De tussenstap naar de New World Order behelst dat mensen vertrouwd raken met het idee van een centrale overheid zonder democratisch proces, waarbij langzamerhand de eigen (volks)identiteit vervaagt en langzaam maar zeker alle vrijheden vrijwillig worden opgegeven.

Wanneer je nu om je heen kijkt, zijn we met de Nazi superstaat Europa al een aardig eind op weg en is de vluchtelingencrisis het ultieme wapen om de laatste stappen te kunnen uitvoeren.

De bedoeling van het vluchtelingenwapen is het creëren van een soort gemengd subras, een volk zonder eigen identiteit dat volkomen onderdanig wordt aan de centrale overheid (Kalergi plan).

Het tweede deel van het plan is het creëren van een dermate grote chaos dat iedereen in volkomen wanhoopt roept om een oplossing zodat dit nooit meer voor kan komen (ordo ab chao).

Die oplossing wordt dan uiteraard een ondemocratisch centraal geleid soort politburo in Brussel, die uiteraard het beste voor heeft met burgers.

Ook dit plan is al een aardig eind op weg. We hebben gezien hoe daarvoor Amerika wordt gebruikt, met in hun kielzog de vazallen zoals Nederland. De tactiek is simpel: Landen die hen helemaal niets misdaan hebben volkomen in puin gooien zodat er eindeloze stromen vluchtelingen ontstaan.

Dit in puin gooien en vernietigen van landen die ons niets misdaan hebben, wordt dan aan het domme publiek verkocht als het “brengen van democratie” omdat er “een wrede dictator” aan de macht is.

Wanneer de verwoesting dan eenmaal een feit is, kraait de satanische vertegenwoordiger van de duistere machthebbers victorie. We gebruikten deze video al vaker en zullen dat blijven doen, het illustreert hoe ziek deze mensen zijn uitstekend.Wie denkt dat we nu het ergste hebben gehad met de vluchtelingenstroom, vergist zich. Het begint net.

Het hoogtepunt van de migrantencrisis in Europa moet nog komen. Sterker nog – afgelopen jaar hebben we nog maar 10% van wat naar ons toekomt voor onze kiezen gekregen. Volgens de Duitse minister van Ontwikkeling Müller zijn er namelijk nog zeker 8 tot 10 miljoen migranten onderweg.

In eerste instantie werd er door overheden heel voorzichtig gedaan met alles wat betrekking had op vluchtelingen. Er mocht geen onvertogen woord worden gezegd en wanneer er misdaden werden begaan door asielzoekers dan werd/wordt dit in de bekende doofpot gestopt.

Nu zijn de stromen op gang gekomen en in ieder geval voorlopig door niemand te stoppen. Dus kan er worden overgegaan tot de volgende fase en dat is het gebruiken van de vluchtelingen voor het tegen elkaar opzetten van de bevolking.

Het aantal aangiftes in alleen al Keulen wegens aanranding en/of beroving op oudejaarsavond is inmiddels al gestegen tot boven de 500. Ook in andere Duitse steden zijn er talloze aangiftes gedaan.

Overal lees je nu dat het sentiment onder de bevolking begint te veranderen en men genoeg begint te krijgen van dit soort gedrag door asielzoekers.

Uiteraard is wat er in die Duitse steden is gebeurd geen natuurlijk gedrag van vluchtelingen. De bulk van die mensen is naar Duitsland gekomen voor veiligheid en/of een beter leven en het laatste wat zij willen is op deze manier de aandacht op zich vestigen.

Het kwaad is echter al geschied want het verkrachten en aanranden van vrouwen op grote schaal staat nu al gelijk met het woord “asielzoeker”.

Er komen inderdaad regelmatig problemen voor met vluchtelingen en vrouwen die worden belaagd of verkracht. Zoals dat op oudejaarsavond plaatsvond op grote schaal was daarentegen toch wel bijzonder.

Het heeft er dan ook alle schijn van dat de Duitse politie in dit geval gelijk heeft en dat hier sprake is van een georganiseerd scenario.

Iets dat ook al bleek toen wij een ooggetuigenverslag plaatsten van een uitsmijter van een hotel en wat later een acteur bleek te zijn.

Wanneer je de volgende video bekijkt dan zie je daar talloze jongemannen die eruit zien als vluchtelingen met pistolen in de hand. Niet alleen dat, maar je ziet ook dat ze die daadwerkelijk afvuren.

De één zegt dat de video op oudejaarsavond is opgenomen in Berlijn, anderen zeggen Keulen omdat ze de ingang van de ondergrondse hebben herkend. Hoe dan ook, het is oudejaarsavond in Duitsland.Nu lopen doorsnee vluchtelingen niet met geladen pistolen op zak. Dus, wie waren deze knapen en hoe komen ze aan die pistolen?

Het zijn een beetje ironische beelden nadat Merkel had verzocht om geen vuurwerk af te steken in verband met getraumatiseerde asielzoekers.

Kortom, het lijkt een beetje teveel op een set-up. Wie daarvoor verantwoordelijk is, is uiteraard niet duidelijk, maar dat deze oudejaarsactie heel effectief is geweest in het op scherp stellen van de situatie, dat is wel duidelijk.

Niemand kijkt naar de overheid, de lieden die namens de machthebbers achter de schermen verantwoordelijk zijn.

Verdeel en heers.


verdeel en heers


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl