Nieuwe onbekende planeet al in 1983 ontdekt

Er is afgelopen week nogal wat opwinding ontstaan doordat enkele astronomen de ontdekking van een onbekende planeet in ons zonnestelsel aankondigden.

De hele wereld deed uiterst verbaasd want niemand had dit verwacht. Complete onzin natuurlijk want de planeet waar deze twee astronomen over spreken, is al heel lang bekend.


De wereld heeft meestal een kort en vaak ook een nogal selectief geheugen. Zo kan het gebeuren dat alles en iedereen afgelopen week in staat van opwinding verkeerde vanwege de ontdekking of liever gezegd de berekening van een nieuwe planeet in ons zonnestelsel.

In 1983 verscheen het volgende artikel in The Washington Post:


nibiru artikel washington post

Het grote verschil met het verhaal van astronomen nu en het verhaal toen is dat het in 1983 wel degelijk werd waargenomen.

Wat niet in het gedrukte artikel stond, maar nog wel steeds online staat bij de Washington Post, is het volgende stukje:

The mystery body was seen twice by the infrared satellite as it scanned the northern sky from last January to November, when the satellite ran out of the supercold helium that allowed its telescope to see the coldest bodies in the heavens. The second observation took place six months after the first and suggested the mystery body had not moved from its spot in the sky near the western edge of the constellation Orion in that time.

Zoals we inmiddels weten, verdwijnt na 1983 de onbekende planeet plotsklaps uit beeld en is nu ineens weer terug.

Waar we dus over praten is een grote planeet die niet of nauwelijks schijnt te bewegen:

Planeetonderzoekster Daphne Stam van de TU Delft noemt de ontdekking een verrassing. Er zijn de afgelopen jaren wel veel dwergplaneetjes gespot in de buitengebieden van het zonnestelsel, 'maar dit is echt een joekel'.

Waar we hier dan ook over praten is niet de planeet X of Nibiru, maar de zusterplaneet van onze zon. Een planeet die door Nancy Lieder en de Zeta’s al zo'n twintig jaar geleden werd omschreven als de planeet Nemesis.

De planeet Nibiru en de bijbehorende planeten en manen draaien zowel om deze planeet als om onze zon en verschijnen ook uit de richting van Nemesis en verdwijnen na de passage ook weer die kant op.

De voornaamste reden dat deze zogenaamde binaire tweeling van onze zon nooit wordt waargenomen, is omdat het altijd een donkere ster is gebleven en geen licht uitstraalt zoals onze zon. Het geeft daarom ook nauwelijks enige warmte af en is derhalve bijna niet op te merken, behalve door telescopen zoals de infrarode IRAS in 1983.

Daarmee is dan ook de reden verklaard dat toen IRAS na zes maanden voor de tweede keer deze onbekende planeet vastlegde, deze ogenschijnlijk niet van positie was veranderd. Net zoals in ons zonnestelsel voor ons de zon niet van positie veranderd, zo gaat dit ook op voor de zusterplaneet van de zon.

De planeet Nibiru en de andere planeten bewegen echter wel degelijk in de bekende ovale omloopbaan om hun zon, de net opnieuw ontdekte zusterplaneet van onze zon.

De reden dat men het bestaan van deze planeet en de om haar heen bewegende planeten zoals Nibiru tot nu altijd geheim heeft gehouden, is om de elite de kans te geven de nodige voorbereidingen te treffen zoals gigantische ondergrondse schuilplaatsen en soms zelfs complete steden. De tweede reden is dat men de wereld zolang mogelijk normaal wil laten doordraaien.

Nu komen we langzamerhand in een periode waarbij zich zoveel vreemde verschijnselen voordoen dat men er toch niet aan zal ontkomen om op een gegeven moment het bestaan van een aantal onbekende planeten toe te moeten geven. WE hebben altijd voorspeld dat het scenario zich zo zou ontvouwen.

Je ziet nu hoe het gaat in de praktijk. Ondanks dat er gewoon aan te tonen is dat men al heel lang op de hoogte is van een grote onbekende planeet in ons zonnestelsel reageert de hele mainstream-wereld, als op commando, heel verbaasd.

Mensen die nog steeds moeite hebben met het concept van een aantal planeten waarvan ze nooit het bestaan vermoedden, willen wij aanraden om zich eens te verdiepen in wat er gebeurde na 1983.

Waarom zijn ongeveer vanaf die datum enorme ondergrondse projecten opgestart?

Waarom wordt vlakbij de Amerikaanse stad Denver niet lang daarna begonnen met de bouw van het meest enge vliegveld ooit? De werkelijke reden is niet omdat er zo nodig een nieuw vliegveld moest komen, maar wel omdat er een excuus moest zijn om te beginnen met de bouw van een ondergrondse stad.

Een vliegveld dat landingsbanen heeft in de vorm van een hakenkruis.... maar hey, dat is toeval.


swatika denver vliegveld

Het vermoeden van een ondergrondse stad onder dit vliegveld bestond al veel langer, maar kon nooit echt bewezen worden totdat ook hierover klokkenluiders begonnen te praten.

Nu is de tijd dat ongeveer alle ondergrondse faciliteiten klaar zijn en belangrijke instanties zijn verkast.

Zo vind je in de al eerder geciteerde Washington Post al vanaf 2005 verhalen over hoe de CIA bepaalde afdelingen heeft verhuisd naar Denver omdat dit efficiënter zou zijn. Naast de CIA duiken er nog veel meer veiligheidsinstanties op in Denver. Niemand begrijpt trouwens dat dit de efficiëntie zou bevorderen.

It is unclear how a move to Denver would increase the effectiveness of the domestic division's operations, said several former intelligence officials.

Colorado has become a major intelligence hub since Sept. 11, 2001.

Bovenstaande is slechts een kleine greep uit over hoe men wel degelijk weet van het bestaan van onbekende planeten in ons zonnestelsel en hoe men zich al tientallen jaren bezighoudt met het voorbereiden hun komst.

Het enige dat eigenlijk nu nog rest is om te kunnen vaststellen wanneer deze passage van Nibiru met bijbehorende satellietplaneten zal plaatsvinden.

De meningen daarover zijn enorm verdeeld en het enige correcte antwoord is dat helemaal niemand (of bijna niemand) dat weet.

Niemand van de huidige mensheid heeft ooit zoiets meegemaakt en ook onze voorvaderen niet, dus van de geschiedenisboeken worden we ook al niet veel wijzer.

We zitten op dit moment in een fase waarin duidelijk wordt dat er “iets” is en dat er bepaalde ongewone gebeurtenissen plaatsvinden zoals de vreemde geluiden en de vreemde lichten zowel op in ieder geval aarde alsook op Mars.

In de komende jaren zullen waarschijnlijk bepaalde verschijnselen heftiger worden en zullen er misschien nog meer “vreemde” dingen voorvallen.

Een goede manier om te ontdekken of er werkelijk wat staat te gebeuren, is om de agenda’s van de elite te controleren. Op het moment dat zij zo ongeveer allemaal een periode hebben met “lege agenda’s” kun je er gevoegelijk vanuit gaan dat er iets staat te gebeuren.

Gezien de manier waarop ze zich op dit moment gedragen, lijkt daar op dit moment vooralsnog geen sprake van.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl