De bail-in wordt gebruikt om je geld te stelen (video)

Het doel is om te zorgen dat minder dan één procent van de wereldbevolking straks alles in handen heeft en via een centrale wereldregering de planeet onder controle heeft.

Helaas zijn er op dit moment nog teveel mensen die niet bij de minder dan één procent horen, maar toch nog wel aardig wat geld hebben.De economische ineenstorting zoals die nu wereldwijd in rap tempo zal plaatsvinden, is onderdeel van het geplande scenario.

Het is "nodig" om op deze manier de mensen te kunnen scheiden van hun geld.

Of we het nu leuk vinden of niet, we worden gebruikt als pionnen in een spel. Wat erop is gebaseerd dat minder dan één procent van de wereldbevolking straks als heersende elite een sterk gereduceerde slavenbevolking zal hebben, voorzien van microchips met één wereldregering en één centrale bank zonder dingen zoals contant geld.

David Icke noemt deze maatschappij waar we nu heel snel naar op weg zijn de Hunger Games maatschappij. Zij die deze films hebben gezien, weten precies wat hij bedoelt en degenen die deze nog niet gezien hebben, raden wij aan om dit wel te doen omdat het een goed beeld geeft van de nabije toekomst.

Iets wat ook al door één van de hoofdrolspelers in de Hunger Games, acteur Donald Sutherland, in niet mis te verstane woorden wordt gezegd.

Hij heeft het dan nog over de top tien procent; in werkelijkheid is dat nog minder dan één procent.De bevolking die mag blijven, zal leven in bittere armoede en niets meer zijn dan slaven voor de minder dan één procent groep.

Tussen de één procent groep de grote massa bevindt zich de politiestaat. Een staat zonder enig gevoel of mededogen die zonder enige gewetenswroeging de orders van de minder dan één procent zal uitvoeren.

Wanneer je echter als elite een dergelijke situatie wilt bereiken, dien je er absoluut voor te zorgen dat mensen hun geld en zoveel mogelijk bezittingen kwijtraken. Allemaal dingen die hen nu het gevoel geven nog enigszins “onafhankelijk” te zijn.

We hebben al een voorproefje meegemaakt over wat er gaat gebeuren in de vorige crisis in 2008. De banken en grote verzekeringsmaatschappijen die overal door roekeloos gokken en manipulatie achter de schermen op omvallen stonden, moesten worden gered.

Dit probleem werd in eerste instantie bij overheden neergelegd die vervolgens het gehele probleem doorschuiven naar de bevolking. Een bevolking die niets van doen heeft met het gokken van bankiers draait op de voor de schade en raakt daar bovenop nog kapitalen aan spaargeld en pensioenen kwijt.

Er zijn natuurlijk ook na de crisis nog veel mensen die niet horen bij de minder dan één procent, maar nog wel degelijk een behoorlijke hoeveelheid geld bezitten. Dát geld willen ze ook.

En dat is de reden dat we nu de bail-in hebben.


bail-in is diefstal


Om het systeem te testen hadden we natuurlijk de geplande bankcrisis in Cyprus in 2013. Voor het eerst werd dit keer niet het principe van de bail-out gehanteerd, het redden van de bank door de belastingbetaler, maar de bail-in, het redden van de bank door de rekeninghouders.

In die dagen zijn heel wat mensen aanzienlijke sommen geld kwijtgeraakt. Iedereen die meer geld op de bank had dan 100.000 Euro werd vogelvrij verklaard. De bank pakte gewoon het geld van hun rekening met één druk op de knop en hopla weg (spaar)geld.

Het was ook een test om te zien of de bevolkingen overal de straat op zou gaan om de bankiers en de door hen gekochte politici zou opknopen aan lantaarnpalen. Dat dit niet gebeurde en de grote massa dit als “gewoon” slikte, weten we ondertussen.

Daarom hebben wij sinds 1 januari dit jaar de bail-in als regel in Europa. De reden daarvoor is eenvoudig. Het eerstvolgende doelwit voor diefstal zijn die mensen die er nu warmpjes bij zitten.

De mensen die niet horen bij de minder dan één procent, maar die toch wel in de ogen van een doorsnee burger een aanzienlijke hoeveelheid geld bezitten.

Het financiële systeem is bewust zo opgezet dat slechts enkele mensen controle kunnen uitoefenen over de massa. Een systeem dat bewust is gecreëerd om de massa tot slaaf te maken.

De nu komende ineenstorting is dan ook niets anders dan om te zorgen dat er straks nog meer mensen zonder geld komen te zitten. Is deze ineenstorting nog niet voldoende dan zal er nóg volgen totdat we aanbeland zijn bij de Hunger Games maatschappij.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl