Overal ter wereld wordt diep nagedacht over manieren om de wereldeconomie die zo meteen krakend tot stilstand gaat komen weer aan te zwengelen.

Daarom wordt er steeds meer gesproken over “gratis geld” voor de bevolking zodat zij via het uitgeven van dat geld de economie weer uit het slop kunnen trekken.Overal in de mainstream-media zie je opeens verhalen over een basisinkomen voor de bevolking.

Het is een idee afkomstig uit de links intellectuele hoek, wat ook veel weerstand ondervindt bij tegenstanders omdat het teveel geld zou kosten en omdat men bang is dat er dan bijna niemand meer zou gaan werken.

Hoe dat gefinancierd moet gaan worden, wordt al snel duidelijk wanneer je luistert naar wat sommige topmensen uit de bancaire wereld zeggen:

Zo zegt Willem Buiter, de topeconoom van de Amerikaanse Citibank, dat er een wereldwijde recessie op komst is en dat niets anders dan helikoptergeld van de centrale banken in staat zal zijn om deze crisis nog een beetje in de hand te houden.

Dat is trouwens dezelfde Willem Buiter die ervoor pleit om heel snel een einde te maken aan contant geld.

Terwijl een land als Finland al druk bezig is om een dergelijk systeem op poten te zetten, gaan de Zwitsers begin juni via een referendum stemmen over een basisinkomen voor iedere inwoner, van ongeveer 2300 Euro per maand. Zelfs kinderen zullen recht hebben op een basisinkomen van 700 Euro per maand.

De Zwitserse overheid schat de kosten voor dit plan op ongeveer 200 miljard Euro, ongeveer 30 procent van het Zwitsers Bruto Binnenlands Product, waarbij dit laatste zeg maar de totale omzet van het land is.

Het plan zou zoals het er nu ligt, gefinancierd moeten worden door belastingen en sociale premies.

Wereldwijd gaan er echter steeds meer stemmen op om dit soort initiatieven op een andere manier te gaan financieren.

We hebben de stimuleringsprogramma’s gehad van de centrale banken in de vorm van wat men noemt QE, quantitative easing of kwantitatieve versoepeling in het Nederlands.

Vergroting van de geldvoorraad door een centrale bank door middel van de aankoop van effecten zoals staatsobligaties.

Het systeem werkt heel eenvoudig. De centrale bank drukt het geld om die staatsobligaties te kopen met een druk op de knop vanuit het niets en als tegenwaarde zet het diezelfde obligaties als bezit op de balans. Zo simpel is bankieren, iedereen kan het.

Die obligaties worden dan veelal gekocht van de normale banken zodat die meer liquiditeit tot hun beschikking hebben die ze dan weer kunnen uitlenen aan de mensen. Dat was de theorie, maar de praktijk werkt niet zo want dat geld komt nooit bij de mensen terecht, zo blijkt uit de praktijk.

Daarom ontstaan er nu plannen voor een zogenaamde People’s QE programma.

De manier waarop het zou werken, is dan als volgt.

We nemen het Zwitserse plan als voorbeeld.

Zwitserland geeft de centrale bank een briefje met daarop: ik ben je 200 miljard Euro schuldig. De centrale bank maakt vervolgens de 200 miljard Euro zoals gewoonlijk uit gebakken lucht, geeft dit aan de Zwitserse overheid voor haar basisinkomenplan en boekt het briefje van de Zwitserse overheid als bezit op de balans. Klaar is kees.

De term die men gebruikt voor dit soort operaties, het bijmaken van extra geld is helikoptergeld.

In de politiek staat zulk stimuleringsgeld voor de burger bekend als helikoptergeld. Geld dat als het ware vanuit een helikopter over de massa wordt uitgestrooid. Niet dat dat letterlijk gebeurt. Helikoptergeld kan bijvoorbeeld door belastingverlaging aan de burger worden gegeven.

In feite zou er niet zo gek veel veranderen met wat er nu al gebeurt. Alleen komt in dit geval het extra geld bij de "gewone" mensen terecht en daarom wordt het dan ook gezien als een ultieme poging om op deze manier de economie weer aan te zwengelen.

De theorie erachter is dat de mensen die al dit gratis geld ontvangen het ook weer uit gaan geven. Om te voorkomen dat mensen het geld op de bank oppotten, zal er ongetwijfeld een negatieve rente worden ingevoerd.

Dit is precies wat er de afgelopen week in Japan is gebeurd. Daar kost het nu geld om je geld op een bankrekening te laten staan. Hiermee hebben we ook direct nog een reden om zo snel mogelijk contant geld af te schaffen. Voorkomen moet worden dat mensen hun geld van de bank halen en dit contant opbergen omdat ze voor het bewaren daarvan bij een bank anders moeten betalen.

Een variant van een permanent basisinkomen zou kunnen zijn dat overheden besluiten om “tijdelijk” gratis geld te verschaffen aan de bevolking om zo de economie weer op gang te krijgen. Hiermee wordt dan veel weerstand tegen het plan weggenomen omdat het slechts om “tijdelijke” maatregelen gaat.

Dit gaat natuurlijk hetzelfde effect creëren als het geven van gratis heroïne aan een junkie. Wanneer een bevolking eenmaal gewend is aan het “tijdelijke” gratis geld, probeer het dan nog maar eens af te schaffen.

Wat we hier zien gebeuren, is uiteraard wederom een ontzettend geraffineerd plan. Wat niet zomaar is ontstaan, maar ook lang van te voren is gepland.

De verleiding om gratis geld aan te nemen van de overheid zal voor het overgrote deel van de bevolking te groot zijn om te kunnen weerstaan. Er zal dan ook heel weinig voor nodig zijn om dit plan te “verkopen” aan de bevolking en de jubelende linkse media zullen dit uiteraard uitleggen als een overwinning op “het systeem”.

“Eindelijk wordt er door overheden en bankiers aandacht geschonken aan de behoeften en wensen van de bevolking”.

En net zoals met heroïne zullen de highs op termijn steeds korter worden voor diezelfde bevolking. Ze zijn namelijk letterlijk met handen en voeten geketend aan de overheid en de bankiers en zullen straks braaf in de rij staan om hun “mark of the beast” in ontvangst te nemen omdat ze anders niet meer kunnen functioneren in de maatschappij.