De hele wereld is weer eens in rep en roer over een geheimzinnig virus in Brazilië dat wordt overgebracht via een mug en ernstige gevolgen kan hebben voor zwangere vrouwen.

Men zegt dat het betreffende Zika virus verantwoordelijk is voor duizenden kinderen die met een te kleine schedel zijn geboren, maar misschien ligt het toch (weer) net iets anders.Al heel snel doen allerlei wilde verhalen de ronde wanneer er weer eens een of ander geheimzinnig virus opduikt dat serieuze gevolgen kan hebben voor de mensheid.

Zo wordt het Zika virus nu verantwoordelijk gesteld voor de uitbraak in Brazilië van wat officieel heet Microcefalie.

Microcefalie is een afwijking van het centrale zenuwstelsel waarbij de schedelomvang te klein is. Het is meestal een aangeboren aandoening. De hersenen ontwikkelen zich niet goed waardoor de schedel ook kleiner blijft. Vaak is er sprake van een verstandelijke beperking.

Het volgende is wat er staat in de Wikepedia:

In 2016 is er geen wetenschappelijk bewijs voor het verband tussen het virus en deze afwijkingen. Wel is er een grote toename van baby's met microcefalie gevonden tijdens de epidemie in Brazilië.

Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs van een verband tussen het Zika virus en het gegeven dat er kinderen worden geboren met microcefalie.

De huidige hype in de internationale pers is dan ook alleen ontstaan doordat er bij enkele aan microcefalie overleden kinderen het Zika virus is aangetroffen en de Braziliaanse overheid zonder enige wetenschappelijke onderbouwing het verband heeft gelegd tussen de enorme toename van microcefalie en het Zika virus.

Wanneer het verantwoordelijk zou zijn voor de bewuste toename dan zou je verwachten dat dit virus in ieder geval geconstateerd zou zijn bij al die gevallen, wat niet het geval is. Volgens diverse berichten is het virus slechts aangetroffen bij één kind dat is overleden en in het vruchtwater van twee zwangere vrouwen die een kindje met de schedelafwijking hadden gekregen.

Het volgende is te lezen bij het Nederlandse RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) over het Zika virus.

Het zikavirus kan zikakoorts veroorzaken. Het virus wordt verspreid door zogenaamde Aedes-muggen. De ziekte verloopt meestal vrij mild. Er is geen behandeling mogelijk. De symptomen gaan vanzelf over. Er zijn aanwijzingen dat een infectie tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind.

We praten over een virus dat al tientallen jaren bekend is, waar duizenden mensen in de wereld de afgelopen jaren waarschijnlijk mee besmet zijn geweest, waar nooit iemand echt van wakker heeft gelegen en dat nu zorgt voor een spoedvergadering vandaag (maandag) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Iets dat ook opvalt in al de mediaverslagen, is dat er uitgebreid wordt bericht over het aantal besmettingen met het Zika virus. Het is dan weer hier en dan weer daar opgedoken en oh jé, het zal binnenkort wel bij ons op de stoep staan.

Het gaat echter helemaal niet om het Zika virus, maar om het aantal gevallen van kinderen met microcefalie en voor zover bij ons bekend, komt de sterke toename daarvan alleen voor in Brazilië.

Wanneer we dan kijken naar wat er in Brazilië is gebeurd, ontstaat een heel ander beeld.

Eind 2014 werd door de overheid een verplichte vaccinatie geïntroduceerd voor alle zwangere vrouwen in het land. Dit zogenaamde Tdap vaccin was voor “bescherming” tegen tetanus, difterie en kinkhoest.

Deze verplichte vaccinaties waren in het leven geroepen als een poging om de kinkhoest in het land, dat opnieuw de kop had opgestoken, te bestrijden.

Een jaar later slaat de Braziliaanse overheid alarm omdat er 2.400 Braziliaanse baby’s waren geboren met microcefalie sinds de maand oktober van 2015.

Iets dat alle vrouwen die een kind kregen met een dergelijke geboorteafwijking wel gemeen hadden, is dat ze allemaal de Tdap vaccinatie hebben ontvangen.

Toch is er helemaal niemand in de medische wereld die een verband legt tussen de verplichte vaccinaties voor zwangere vrouwen eind 2014 en de geweldige toename van kinderen met een schedelafwijking vanaf oktober 2015.

Het is eveneens een feit dat dit betreffende vaccin niet werd getest op veiligheid voor zwangere vrouwen voordat het in Amerika een goedkeuring kreeg. Er zijn dan ook zo goed als geen onderzoeksgegevens bekend over dit vaccin voor wat betreft gevaren voor zwangere vrouwen.

Volgens de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) hebben er geen deugdelijke tests op mensen plaatsgevonden om aan te tonen dat dit vaccin veilig zou zijn voor zwangere vrouwen en er is dan ook totaal niets bekend over dat dit vaccin mogelijk geboorteafwijkingen kan veroorzaken. De fabrikanten voelden de bui waarschijnlijk al hangen want die hebben voor de zekerheid op de bijsluiter gezet dat dit vaccin alleen aan zwangere vrouwen gegeven moet worden als het noodzakelijk is.

Wat de Braziliaanse overheid dus vervolgens vond dat het was, noodzakelijk.

Om het probleem dat hoogstwaarschijnlijk werd veroorzaakt door een vaccin op te lossen, gaat de Braziliaanse overheid dan nu een vaccin ontwikkelen tegen het Zika virus.

De overheid aldaar maakte op 15 januari bekend dat ze geld beschikbaar stellen voor een onderzoekscentrum in Sao Paulo om een vaccin tegen Zika te ontwikkelen.

Ondertussen is het aantal gevallen van microcefalie in Brazilië gestegen tot 3.530 baby’s sinds oktober 2015. Ter vergelijking: In het hele jaar 2014 deden zich in totaal 150 gevallen voor.

Iedereen met een gezond stel hersenen kan begrijpen dat er veel grotere kans is dat de enorme toename van microcefalie te maken heeft met de verplichte vaccinaties die sinds eind 2014 in Brazilië zijn ingevoerd dan met een relatief onschuldig virus zoals Zika.

Dat al die aandacht voor dit virus en de genetisch gemodificeerde muggen een prachtige manier zijn om de wereld niet alleen af te leiden van de werkelijke oorzaak, maar om die ook nog maar eens rijp te maken voor extra (verplichte) vaccinaties.

Natuurlijk zullen genetisch gemodificeerde muggen worden ingezet als biowapens, daarover bestaat weinig twijfel. Wie weet is er ook nog sprake van een gecombineerde aanval van Bill Gates en zijn handlangers.

Het is ook heel goed mogelijk dat toen men ontdekte dat de Tdap vaccins verantwoordelijk waren voor de toename van microcefalie, men de gelegenheid te baat heeft genomen om de genetisch gemanipuleerde mug en het Zika virus in te zetten als extra biologische wapens. Het wordt daardoor steeds lastiger de werkeijke oorzaak te achterhalen en de vaccinatie farma spint er weer garen bij.

Iemand die in ieder geval voorlopig denkt dat het Zika virus wordt ingezet als een biowapen is professor Francis Boyle.

In de onderstaande video legt hij uit aan Alex Jones waarom hij denkt dat hier sprake is van een biologisch wapen.

Wanneer je dan bedenkt dat het Zika virus voor het eerst werd ontdekt in 1947 door de Rockefeller Foundation dan dienen zéker alle alarmbellen af te gaan.

Kortom, op dit moment zijn verschillende scenario’s mogelijk, maar dat de vaccinaties een belangrijke rol spelen in de enorme toename van microcefalie in Brazilië staat voor ons als een paal boven water.Nadat bovenstaande artikel was geschreven ontvingen wij een interessante e-mail van een lezer (dank!). Een verhaal dat eigenlijk naadloos aansluit op bovenstaande. Vanwege de lengte van deze bijdrage en de leesbaarheid van dit artikel hebben we er een pdf van gemaakt die je hier kunt lezen.

Nu net is bovendien bekend geworden dat de WHO de noodtoestand heeft uitgeroepen met betrekking tot het Zika virus. De chaos moet duidelijk in de overdrive wereldwijd.
 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de uitbraak van het Zika virus maandag bestempeld tot een wereldwijde noodtoestand voor de volksgezondheid. Het door muggen overgebrachte virus verspreidt zich snel en kan bij ongeboren kinderen leiden tot hersenafwijkingen wordt gemeld.

Dit is een potentieel levensgevaarlijke situatie. Niet door het Zika virus, maar wel doordat de WHO als onderdeel van de VN Wereldregering besluiten kan nemen in het geval van een pandemie waarbij alle aangesloten landen (zo goed als alle) dienen te gehoorzamen.

Dit betekent dat wanneer de WHO van mening is dat de wereldbevolking moet worden gevaccineerd om zo de voortplanting van de mens veilig te stellen/reguleren, je braaf met je opgestroopte mouw in de rij kan gaan staan want anders......