Binnenkort groot tekort aan contant geld

De mainstream media berichten braaf over de “revolutie” van de Duitse banken tegen de ingestelde negatieve rente (jij betaalt voor het bewaren van jouw geld) door de Europese Centrale Bank.

Dit alles vormt onderdeel van het proces waarbij de bevolking wordt voorbereid op een groot tekort aan contant geld.De reguliere media en hun trouwe volgelingen komen dan met berichten dat de vereniging van banken in het Duitse Beieren, Sparkassenverband Bayern, hun leden heeft opgeroepen om geld niet meer bij de ECB te parkeren vanwege de negatieve rente, maar dit in fysieke vorm (contant geld) op te slaan in hun bankkluis omdat banken hiermee dan de “opslagkosten” voor geld bij de ECB besparen.

Dit zou dan een “revolutie” zijn van de banken tegen het beleid van de ECB.

Groter onzinverhaal dan dit moet nog worden geboren. Iedere bankier weet natuurlijk dat er bij lange na niet genoeg contant geld in omloop is om zoiets te doen.

Enkele dagen geleden hebben wij dit aangetoond met het volgende voorbeeld:

De volgende statistiek betreft Amerika, maar kan in principe ook hier toegepast worden. Het laat zien dat er voor de tegoeden van de bevolking bij banken slechts één Dollar in contanten beschikbaar is voor iedere tien Dollar in banktegoeden.

Zou men het 100 Dollarbiljet afschaffen zoals steeds vaker wordt gehoord dan is er slechts 20 Dollarcent beschikbaar voor iedere tien Dollar aan tegoeden bij banken.


contant geld vs banktegoeden

Leerzaam is de huidige situatie in Japan waar we onlangs over schreven. Daar zijn de banken al wel overgegaan op het doorberekenen van de negatieve rente richting consument en daar is een run op kluisjes ontstaan doordat meer en meer mensen hun geld van de bank halen.

Ook in Zwitserland waar men de NIRP heeft ingevoerd, is het gebruik van het 1.000 Franc biljet het afgelopen jaar met 17 procent gestegen. Ook in Japan loopt de vraag naar het 10.000 Yen biljet gestaag omhoog.

De berichten over een "revolutie" van banken zijn natuurlijk niets anders dan de zoveelste aanval op contant geld.

Een kind van drie kan bedenken dat wanneer er wordt aangestuurd op de afschaffing van het 500 Euro biljet, het 100 Dollar biljet en het 50 Pond biljet waarop banken dan ineens een “revolutie” beginnen en contant geld verzamelen, er binnen de kortste keren nog nauwelijks contant geld beschikbaar is voor de doorsnee burger.

Zoals wij in het eerdere artikel schreven, is het fysiek bijdrukken van geld ook geen optie:

Als je dat aantal zou willen verdubbelen en ook de oude versleten biljetten zou vervangen zoals dat nu gebeurt dan zou er een periode van 20 jaar nodig zijn om die hoeveelheid te drukken. En dan nog zou het maar een fractie zijn van de totale tegoeden van de consumenten bij die banken.

Kijk naar een proeftuin van de New World Order, Zweden, dan zie je dat daar over vijf jaar hoogstwaarschijnlijk alle contante geld is uitgebannen.

Vandaag de dag wordt daar nog maar twee procent van alle transacties contant uitgevoerd en men schat dat dit binnen een periode van vijf jaar teruggelopen zal zijn tot een half procent.

De afschaffing van de 500 Euro, 100 Dollar en 50 Pond biljetten gaat absoluut komen. Zoals duidelijk wordt uit de grafiek hierboven zal dit voor enorme extra tekorten aan bankbiljetten gaan zorgen.

Natuurlijk bewaren ook criminelen en belastingontduikers grote bedragen in fysieke vorm, net zoals heel veel burgers. Wanneer de grote biljetten zullen worden afgeschaft, zullen veel mensen hun grote biljetten niet tijdig kunnen omwisselen voor kleine en de bank is de laatste plek waar ze hun geld naartoe willen brengen.

Waarmee we dan terugkomen op onze oorspronkelijke tip voor dit jaar, want er zal een zo goed als zekere run ontstaan op zaken zoals goud en zilver.

Hiermee blijft in deze tijden van grote onzekerheid absoluut van kracht wat wij eerder schreven:

In dat kader is het verstandig om eens te kijken naar andere soorten investeringen als goud en zilver, zoals wij eerder suggereerden. Wie wil weten wat je tijdens de Grote Depressie met goud kon doen, raden wij aan om dit artikel te lezen.

Alles daalt in een dergelijke periode, inclusief de waarde van geld, maar de koopkracht van goud werd in die periode verdriedubbeld. 

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl