New York en Londen eren terugkeer Nibiru (video)

Wanneer de elite ons boodschappen geeft, doen ze dat in het algemeen niet via het acht uur journaal, maar meestal zijn ze wel “in your face”.

Mocht je nog twijfelen aan het bestaan van de planeet Nibiru dan neemt de laatste boodschap van de elite alle twijfel weg.Er zijn op dit moment twee zaken op deze wereld die een steeds prominentere rol beginnen te spelen.

De eerste is de komst van de planeet Nibiru met omringende planeten en de tweede is de steeds groter wordende satanische invloed op aarde.

Nu lijkt op het eerste gezicht alsof deze zaken niets met elkaar te maken hebben, maar misschien is er toch een verband. Een heel duidelijk verband dat door de duistere machten achter de schermen als het ware pal in ons gezicht wordt gedemonstreerd.

Velen zien het nog steeds niet en gelukkig gaan bij steeds meer mensen de ogen nu echt open.

Terug naar een artikel dat wij schreven in juli 2013 over dat er op dat moment iets bijzonders plaatsvond in Afrika:

De aanleiding van het artikel was dat de huidige president van Amerika, Barack Obama, en twee voorgangers, Bill Clinton en George W. Bush, zich tegelijkertijd in Afrika bevonden. Volgens contacten die Preston heeft binnen de SSG (Secret Shadow Government) en MJ12 (Majesctic 12) was het geen toeval dat ze alledrie op dat moment in Afrika waren.

De reden zou zijn dat er een ontmoeting is geweest met een zeer machtige hoogwaardigheidsbekleder, een nieuwe wereldleider waarvan het bestaan nu langzaam aan alleen bij de echte top bekend wordt gemaakt. Het zou niet alleen een kennismakingsbezoek zijn geweest, maar tevens een eerbetoon. En deze nieuwe wereldleider zou niemand anders zijn dan Marduk.

Aangekomen op aarde en in Afrika geland met een buitenaards ruimteschip.

Volgens de legende is Marduk een Anunnaki (Anakem of Nephilim), een Luceferiaans duivels wezen die tevens de vertegenwoordiger is van de inter-dimensionale zwarte planeet Nibiru, het hemellichaam wat niet zichtbaar is voor astronomen.


We zijn nu inmiddels bijna drie jaar verder en de planeet Nibiru met omringende planeten wordt door steeds meer mensen waargenomen.

Wanneer de grote baas, Marduk, na lange tijd weer terugkomt in de buurt van de aarde en zijn planeet steeds dichterbij dan wil je als trouwe onderdaan hem een eerbetoon bezorgen nietwaar?

Je laat dan op aarde een dergelijke gebeurtenis beslist niet onopgemerkt voorbijgaan.

In Syrië bevindt of bevond zich beter gezegd in de stad Palmyra een oude tempel, genaamd de tempel van Baäl.

Op de volgende foto uit 2011 zie je hoe deze eruit zag:


tempel van baal

Toen kwam ISIS en was het einde oefening voor deze tempel van Baäl, want hij werd zo goed als met de grond gelijkgemaakt. Het is opvallend te noemen dat Poetin zich persoonlijk bemoeit met de restauratie.

Dan verschijnt er een aantal weken geleden een bericht in de New York Times dat er zowel in New York op Times Square als in Londen grote replica’s van deze tempel zullen worden neergezet. Niet de hele tempel, maar de grote boog ervoor die de ingang vormde.

In twee van de grootste en belangrijkste steden van de wereld wordt een tempel voor Baäl neergezet.

Maar, wie was deze Baäl?

Xander Nieuws komt met de volgende omschrijving:

Christenen zullen de naam Baäl onmiddellijk herkennen als de afgod waaraan in Oud Testamentische tijden op gruwelijke wijze baby’s werden geofferd. Baäl is dan ook een synoniem voor Satan, de overste van de duistere machten, die de globalistische financiële en politieke elite inmiddels volledig in zijn greep lijkt te hebben gekregen.

In een artikel uit 2008 zegt Matt Barber het volgende over Baäl:

De verering van Baäl in de praktijk ging als volgt:

Volwassenen verzamelden zich rondom het altaar van Baäl. Kleine kinderen werden vervolgens levend verbrand als offer voor de god Baäl. Te midden van de afgrijselijke kreten en de geur van verbrand vlees, hielden de gelovigen, zowel mannen als vrouwen, zich bezig met biseksuele orgiën. Dit hele ritueel was bedoeld om economische voorspoed te verkrijgen door Baäl op deze manier te inspireren om het te laten regenen en zo de vruchtbaarheid van “moeder aarde” te vergroten.

Wat blijkt?

De namen Baäl en Bel zijn andere namen voor de nog oudere Babylonische afgod Marduk, de god van de jacht.

Kortom, de grote Luceferiaanse baas Marduk (ook bekend als Nimrod) is onderweg met zijn planeet Nibiru en zijn trouwe volgelingen eren hem door het plaatsen van een tempel in zowel New York als Londen.

Het zal niet blijven bij de twee monumenten die ter ere van Marduk in New York en Londen zullen worden geplaatst. Het uiteindelijke doel is dat ditzelfde monument in minstens duizend steden over de hele wereld zal staan.

Een mooier welkom had Marduk zich niet kunnen wensen en een duidelijkere boodschap had de elite ons niet kunnen geven.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl