Iets wat nog steeds heel hoog op het verlanglijstje staat van hen die op dit moment controle over onze wereld hebben, is het aanbrengen van microchips bij de bevolking.

Dit alles zal het leven van de machthebbers zoveel gemakkelijker maken en de invoering hiervan zal waarschijnlijk plaatsvinden rond hetzelfde tijdstip als het moment waarop contante betalingen worden afgeschaft.Wanneer in de nabije toekomst de microchip gebruikt zal worden bij mensen, dan snijdt het mes weer aan meerdere kanten:

Niet alleen zal dan de microchip fungeren als het ultieme tracking device (volgsysteem), ook zal men in staat zijn om met deze chip mensen naar believen aan- en af te sluiten van het systeem. Ben je een dwarsligger dan zal je chip in geen enkele winkel meer werken en kan je niets meer kopen.

Natuurlijk (gelukkig!) zal er toch veel weerstand bestaan onder de bevolking en dan in het bijzonder bij hen die nog een klein beetje zelfstandig kunnen denken en nog niet volledig afgestompt, gehersenspoeld, verdoofd en geprogrammeerd zijn door alle mainstream-kanalen.

Daarom wordt er begonnen met de dieren.

Zo is het in Engeland, net zoals dat in Nederland sinds april 2013 het geval is, vanaf 6 april dit jaar wettelijk verplicht om je hond te laten microchippen. Doe je dat niet dan riskeer je een boete van 500 Engelse Pond, bijna 600 Euro. Bij ons hangt je zelfs een gevangenisstraf of een geldboete tot E 19.500,- boven het hoofd.Natuurlijk wordt ook dit allemaal verkocht met het toverwoord "gemak" en "veiligheid". Hoe gemakkelijk is het niet om de eigenaar terug te vinden als een hond is weggelopen.

Er is niets nieuws onder de zon, want zoals wij al eerder schreven:

Alles wat er nu om ons heen gebeurt, is al beschreven, zoals onder andere in de Bijbel:

Het merkteken van het Beest is een teken dat, in de oordeelstijd die voorafgaat aan de verschijning van Christus in de wereld, op een groot deel van de mensheid op aarde zal worden aangebracht. Er is in het bijbelboek Openbaring sprake van 'het merkteken van het Beest' (Opb 16:2; 19:20) en van 'het merkteken van zijn naam' (Opb 14:11). De eerste maal wordt van het merkteken gesproken in Opb. 13:

Opb 13:16 En het maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd;

Opb 13:17 en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft: de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Opb 13:18 Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat die het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig. (TELOS)


Een lezer schreef hierover het volgende (dank!):

Het 'creepy news' van de week:

Engelsen staan in de rij voor het verplicht chippen van honden. Sinds 6 april moeten alle honden een RFID chip.

Luister hoe de BBC dit brengt... het is allemaal voor "your peace of mind" (gemoedsrust)Het kost de eigenaar ook nog eens dertig euro, dat is helemaal mooi natuurlijk, voor de bedenkers.

Maak iets verplicht en laat de klant het proces ook nog zelf betalen. Let eens op hoe de presentatrice zegt; "How are you going to track people who don't." Alsof de hondenbezitter plotseling een crimineel is geworden zo komt dat eruit. Het niet laten chippen kan je komen te staan op 500 pond overigens.

Als ik dit zie krijg ik het akelige idee dat mensen ook met gemak in de rij zullen staan voor de chip in hun eigen arm!

Zie ook de Richie Allen show