Illuminati viert 14 juli op gepaste wijze (video)

Gelukkig beginnen meer en meer mensen het bekende patroon te ontdekken van steeds schokkender wordende False Flag operaties.

Frankrijk kan de noodtoestand wederom verlengen na een aanslag op de dag dat de eerste poging van de vrijmetselaars om de New World Order te installeren, wordt gevierd.Naarmate het middel van False Flag operaties vaker wordt ingezet, moeten de resultaten steeds schokkender worden.

Emotioneel moet dit zodanig hard aankomen bij de bevolking dat niemand het nog durft te wagen om het officiële verhaal in twijfel te trekken. Ondanks dat weten wij dat we hier te maken hebben met een flase flag en als er doden zijn gevallen dan betreuren we dat ten zeerste. Niet in het minst omdat ze geofferd zijn door een stel zwijnen.

Toen wij direct na het neerhalen van vlucht MH17 diverse artikelen publiceerden over waarom dit een False Flag operatie was, wij lostten het raadsel in één dag op, werd ons dat niet door iedereen in dank afgenomen, want het toonde volgens een aantal weinig of geen respect voor de nabestaanden.

Wij schreven dat volgens sommigen alleen maar om de kijkcijfers te verhogen: 

Zo uit mijn hoofd roepen de complotterende roeptoeteraars als Niburu.co dag in dag uit over False Flag operaties, maar dat zijn het niet. (Het vermoeden is nadrukkelijk aanwezig dat deze lieden dat zelf ook wel beseffen, maar slechts willen scoren om de kijkcijfers.)

Iets dergelijks zal ook nu wel weer gebeuren, omdat men zich niet kan voorstellen dat overheden zulke smerige streken uithalen, waarbij tientallen onschuldige burgers om het leven komen.

Vaak worden bij False Flag operaties acteurs ingezet en vallen er niet of nauwelijks slachtoffers zoals bij de beruchte schietpartij in de Amerikaanse  Sandy Hook school, maar nu begint de nood voor steeds grotere schokeffecten dusdanig te worden dat er echte slachtoffers vallen zoals ogenschijnlijk het geval is in Nice/Frankrijk.

Maar, wat wint de Franse overheid nu met een dergelijke aanslag?

Op donderdag, enkele uren voor de aanslag in Nice, publiceerden wij het volgende:

De noodtoestand in Frankrijk was de laatste keer verlengd in verband met het EK voetbal. Gezien de uitspraak van het hoofd van de politie en de algehele explosieve situatie zal er ongetwijfeld een reden worden gevonden om deze nogmaals te verlengen.

Binnen 12 uur nadat dit was geplaatst, verschijnt het volgende bericht:

Frankrijk verlengt de noodtoestand die het invoerde na de terroristische aanslagen in Parijs vorig jaar november, met drie maanden. Dit zei president François Hollande op een persconferentie naar aanleiding van de aanslag in Nice.

De noodtoestand die op 26 juli zou aflopen.

De noodtoestand, ook wel Martial Law genoemd, ontneemt ingezetenen hun burgerrechten en geeft de overheid de mogelijkheid om te handelen zonder enige tussenkomst van de altijd lastige rechterlijke macht.

Je wordt van straat geplukt omdat de politie iets denkt en dat is voorlopig dan het laatste wat iemand van jou hoort. Ze kunnen op die manier hele bevolkingsgroepen afvoeren naar de lege concentratiekampen en er is niemand die er iets tegen kan doen omdat de overheid verklaart dat ze handelenin het belang van de nationale veiligheid.

De “grote winnaar” van de aanslag in Nice is dan ook zonder enige twijfel de Franse overheid, die deze noodtoestand keihard nodig heeft om onder andere de protesten tegen de arbeidswet de kop in te kunnen drukken.

Ongeveer op het moment dat de aanslag in Nice plaatsvindt, publiceren wij het artikel over hoe je een False Flag operatie kunt herkennen:

Daarin staat letterlijk het volgende:

2) Het officiële verhaal van de gebeurtenis biedt uiteraard altijd voordelen voor de overheid van het land waar dit plaatsvindt. Zo gebruikte de regering van Bush de False Flag van 9/11 als aanleiding om de gewenste War on Terror te kunnen beginnen.

De voordelen hiervan voor de overheid zijn duidelijk. Talloze vrijheden zijn inmiddels weggehaald bij burgers en zij worden meer dan ooit bespioneerd door overheidscamera’s.

In datzelfde artikel wordt gezegd dat een ander kenmerk van een False Flag grootschalige oefeningen zijn van terroristische aanslagen:

Eerder dit jaar zijn er in april in het nabijgelegen Cannes dusdanige “oefeningen van terroristische aanslagen” gehouden, die zo echt leken dat mensen niet meer naar het filmfestival durfden.

Gaan we iets verder naar het noorden, dan zijn daar in juni in Lyon enorme oefeningen gehouden van terroristische aanslagen”.

Deze oefeningen waren zo realistisch dat ze in de Engelse pers werden omschreven als “dramatic drills”.


xxx

Het derde kenmerk uit het artikel: Hoe herken je een False Flag operatie:

3) Het officiële verhaal van de gebeurtenis dient om emoties te versterken, zoals angst, maar ook patriottisme om zo goedkeuring te krijgen voor iets wat eerst heel omstreden was.

En níets doet het dan beter om de emoties te versterken dan een verlaten kinderknuffel naast een slachtoffer (ook bij MH17 gebruikt).


xxx

De aanslag vond plaats op de Boulevard des Anglais in Nice op de 14e juli. De dag waarop de Fransen de bestorming van de Bastille vieren in 1789 en die het begin inluidden van de Franse revolutie.

Een Franse Revolutie die weinig te maken had met het volk zoals velen denken, maar alles met de eerste pogingen van de vrijmetselaars om een soort New World Order te scheppen:

De organisatie van de vrijmetselarij is heel divers. De Frans-Italiaanse tak – Grand Orient de France en Grand Orient D’Italia – wijkt bijvoorbeeld op veel punten af van andere grootloges. De broeders mogen atheïst zijn en bemoeien zich met de politiek.

Een aantal belangrijke deelnemers aan de Franse Revolutie was dan ook vrijmetselaar. Een van hen was Georges Danton, de stuwende kracht achter de aanloop van de revolutie. Hetzelfde gold voor de Italiaanse onafhankelijkheidsbeweging in de 19e eeuw, risorgimento. De revolutieleiders Giuseppe Garibaldi en Giuseppe Mazzini waren beiden grootmeester in de Italiaanse Grand Orient-loge.


Daarom vind je ook in de toenmalige verklaring voor de rechten van mens het bekende alziende oog terug. Hetzelfde oog dat de nabestaanden van vlucht MH17 krijgen als herdenkingsmonument.


xxx

Natuurlijk was ook hier weer sprake van een ritueel satanisch bloedoffer zoals dikwijls het geval is met dit soort False Flag aanslagen.

Even terug naar een klein stukje uit een eerder artikel met betrekking tot vlucht MH17.

Een duivels plan om de wereld in vuur en vlam te zetten, ingeluid met een occult ritueel bloedoffer op de 17e dag van de 7e maand in een jaar dat opgeteld op 7 uitkomt, met een Boeing 777 die op die dag precies 17 jaar geleden op de 7e dag van de 7e maand voor het eerst het luchtruim had gekozen. En waar Christine Lagarde in een recente toespraak met grote nadruk gewag van maakte, het magische getal 7.

De aanslag in Nice vindt plaats op 14-7-16: 14 is tweemaal 7, juli is de 7de maand, 1 + 6 = 7. Een aanslag op 7-7-7.

De dag waarop de eerste poging tot introductie van de New World Order wordt gevierd.

De bomaanslagen in Londen vonden plaats op 7/7, net zoals de schietpartij in Dallas plaatsvond, iets meer dan een week geleden, op 7/7. Mensen, trap er niet langer in!


xxx


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl