Overname van Amerika door VN komt steeds dichterbij (video)

Een belangrijk onderdeel van het plan naar de New World Order is de geplande ineenstorting van Amerika en de daarop volgende overname door de VN.

De contouren van dit plan tekenen zich steeds meer af en er zijn nu mensen die alarm beginnen te slaan.Via de website van de Amerikaanse onderzoeker en auteur Steve Quayle verschijnt een zogenaamd “alert” bericht.

Dat gaat over het feit dat er steeds meer VN troepen en voertuigen worden waargenomen in Amerika en dat er plannen bestaan om van de huidige onafhankelijke politiekorpsen in Amerika een federale politiemacht te maken.

Steve Quayle denkt dat met dit alles wordt bevestigd wat door velen wordt gevreesd en waarover wij ook al eerder schreven, namelijk dat de VN een groot deel of geheel Amerika zal overnemen.

Er zijn natuurlijk verschillende manieren om een land te veroveren en de meest gemakkelijke is wanneer je dat van binnenuit doet door een land dusdanig te destabiliseren dat het in totale chaos vervalt door bijvoorbeeld een burgeroorlog en er “hulp” van buitenaf moet worden ingeroepen om de zaak te herstellen.

Quayle die een druk bezochte website heeft in Amerika doet een oproep aan alle politiemensen om hier niet aan mee te werken en zich niet langer in te zetten als robot voor de elite. Er zijn, zo zegt Steve, op dit moment belangrijkere dingen dan je pensioen, accepteer niet wat er gaat komen, ga overleggen met je collega’s en deel deze informatie.

Hij doet dezelfde oproep aan leiders van kerken en maatschappelijke organisaties om nu eindelijk als bevolking een front te vormen tegen de globalisten die nu behoorlijk op weg zijn om de laatste stappen te zetten naar een alles controlerende New World Order.

Kies eindelijk voor “we the people”, zegt Steve Quayle en maak hier en nu een einde aan de plannen van de elite voordat het te laat is.

Vergelijkbare geluiden hoor je van Alex Jones, die na de schietpartijen onlangs in de Amerikaanse stad Dallas ook al kwam met dat wat er nu gebeurt onderdeel vormt van een plan om het land volledig onder controle van de VN te stellen.Al het bovenstaande vormt onderdeel van het veel grotere plan zoals wij schreven in een eerder artikel.

The Masters of Deception hebben nóg een hele belangrijke reden om dit zo te doen. Die is dat Amerika zal worden opgeofferd in dit spel zodat dit heel binnenkort een groot nieuw blok gaat worden voor de New World Order.

Amerika wordt door de uitvoerende macht van de Jezuïeten, de Zionisten, bewust richting ondergang geleid, omdat het dan kan worden overgenomen door de Verenigde Naties.


Een deel uit een artikel van twee jaar geleden:

Op dit moment wordt Amerika overspoeld door illegale immigranten uit voornamelijk Mexico, maar ook andere landen zoals Guatemala. Meer dan 30.000 van deze immigranten komen iedere maand over de grens met het Amerikaanse Texas.

De grote vraag is nu of dit toeval is of dat we hier te maken hebben met een bewust plan om de Verenigde Staten in sneltreinvaart te laten destabiliseren. In een eerder door ons gepubliceerd artikel waarin een Rockefeller telg een profetische waarschuwing gaf, kwam de rol van de VN als tool in het proces naar een éénwereldregering (NWO) ook weer prominent naar voren:

"3) De Verenigde Naties zullen een interim éénwereldregering oprichten, gevolgd door een wereldwijde verklaring van vrede en veiligheid."

De “overstroming” door illegalen in het zuiden van Noord Amerika, zoals we dat ook in Nederland zien momenteel, dreigt de diverse Federale Bureaus volledig lam te leggen. Wanneer dit aantal in de loop van de komende maanden alleen maar zal toenemen dan kunnen deze instanties dit allemaal niet meer bolwerken en dat is precies de bedoeling.

Het moment dat dit gebeurt kan en zal Amerika waarschijnlijk de hulp van de Verenigde Naties inroepen. Het schijnt dat de VN op dit moment al voorbereidingen treft voor een dergelijke situatie.

Amerika zal ook vanwege andere redenen in elkaar storten. Misschien door een uitgelokte oorlog met Rusland, misschien door ze op een andere manier buitenspel te zetten door de machtige as die nu in het Midden Oosten wordt gecreëerd.

En zo wordt Bill Clinton straks opnieuw de baas in Amerika en niet Hillary.

Enkele weken schreven wij een artikel waarin een aantal uitspraken stonden van Larry Nichols, voormalig zakenpartner van Bill Clinton.

De twee ontmoetten elkaar voor het eerst eind jaren zeventig toen Bill een aankomend politicus was. Larry was erbij toen de Clinton’s al in 1986 het plan beraamden waarbij Hillary president van Amerika zal worden, waarna ze binnen zes maanden echtgenoot Bill zal benoemen tot ambassadeur bij de Verenigde Naties (VN) en waarna binnen de zes maanden daarop volgend Bill zal worden benoemd tot secretaris generaal van diezelfde VN.

Terwijl de wereld de andere kant op kijkt vanwege de Brexit show, zijn de Zionisten al weer druk bezig met de volgende stap naar hun New World Order.

Het wil natuurlijk niet zeggen dat bovenstaand scenario precies zo zal uitkomen. Er zijn talloze variaties mogelijk. Maar, waar het om gaat is dat er helemaal niets bij toeval gebeurt en alles al lang geleden is gepland zoals je ook ziet in de verklaring van Harry Nichols.

Dat de volgende stappen nu heel snel zullen gaan, lijkt duidelijk.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl