Het grote verborgen geheim van Recep Tayyip Erdogan (video)

De Turkse president, Erdogan, is een meester in het opsluiten van mensen die dingen over hem publiceren waarvan hij absoluut niet wil dat het publiek dit weet.

Zo is er in 2013 een auteur tot meer dan 29 jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij een boek schreef over het grote verborgen geheim van Erdogan.Het is een bekend gegeven dat wanneer je iets schrijft dat de Turkse machthebbers onwelgevallig is en dan in het bijzonder de huidige president Erdogan, je grote kans hebt achter de tralies te verdwijnen.

Iets dat ook de auteur overkwam die een boek schreef over de achtergronden van Erdogan.

Het boek heet De Kinderen van Mozes en daarin schrijft Ergün Poyraz dat zowel Erdogan als zijn vrouw Joods zouden zijn.


xxx

Volgens Poyraz hebben we in het geval van Erdogan te maken met zogenaamde Cryptojoden:

Cryptojodendom is het in het geheim aanhangen van het jodendom terwijl openlijk een ander geloof wordt aangehangen. Beoefenaars worden Cryptojoden genoemd.

In het boek stelt Poyraz dat Erdogan en zijn vrouw in het geheim samenwerken met de Israëlische geheime dienst, de Mossad.

Ook zou het geen toeval zijn dat Erdogan aan de macht is gekomen omdat dit vormt onderdeel van het plan van de Zionisten en wordt uitgevoerd door de Turkse JITEM, onderdeel van de veiligheidsdienst aldaar.

De JİTEM (Turks:Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele) is een informele geheime dienst van de Turkse gendarmerie. Ze werd opgericht aan het einde van de jaren 80 door de oud-militairen Veli Kücük en Ahmet Cem Ersever. Het bestaan werd aanvankelijk jarenlang door de Turkse regering ontkend.

De JİTEM is berucht wegens het harde optreden van haar Speciale Eenheden, waarop in binnen- en buitenland veel kritiek geleverd werd. Volgens sommigen is de JİTEM een soort moordcommando van de Turkse overheid.


JITEM wordt ook in verband gebracht met talloze (False Flag) aanvallen en bomaanslagen en wordt ook weer gelinkt aan Ergenekon.

Ergenekon is een vermeend geheim verbond in Turkije. In de Nederlandse media wordt Ergenekon vaak beschreven als "een schimmige groep die de AKP-regering ten val zou willen brengen". Dit terwijl de politie en justitie al voordat de AKP opgericht werd in 2001 onderzoek deed naar Ergenekon.

En Ergenekon schijnt weer onderdeel te zijn van de door de CIA (feitelijk gewoon Mossad) en NAVO georganiseerde operatie Gladio.

Operatie Gladio is een in 1952 gestart geheim "stay-behind"-netwerk in Italië, gesponsord door de CIA en de NAVO, om de communistische invloed zowel in Italië als in andere landen te neutraliseren.

De eerste voorbereidingen werden al in 1947 getroffen. Hoewel de term Gladio alleen slaat op het Italiaanse deel, worden ook de soortgelijke netwerken die in andere landen bestonden veelal met Gladio aangeduid. Uit recent onderzoek is bekend geworden dat soortgelijke netwerken in geheel West-Europa actief en aan elkaar gelinkt zijn. In ieder geval was Gladio actief in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Turkije en Zwitserland, terwijl ook het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten een rol speelden in de strategische planning van het netwerk.


Het is door ons niet precies te achterhalen wat er precies in het boek van Poyraz staat (als iemand weet hoe we aan een exemplaar kunnen komen dat is die tip van harte welkom), maar feit is wel dat hij in hetzelfde jaar dat zijn werk uit komt, wordt gearresteerd.

Zoals gebruikelijk in Turkije heeft zijn arrestatie formeel een andere reden en wordt hij beschuldigd van deelname aan de, jawel hoe verzin je het, Ergenekon organisatie.

Op basis hiervan wordt hij in 2013 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 29 jaar en 7 maanden.

Klaarblijkelijk is het boek keihard aangekomen en moest er op stel en sprong zodanig worden ingegrepen dat deze man voor de komende 30 jaar geen kwaad meer kan aanrichten.

Omdat wij niet weten hoe Poyraz zijn zaak betreffende de beschuldiging dat Erdogan Joods is, onderbouwt, kunnen we alleen maar kijken naar andere zaken die misschien ook in die richting wijzen en waarover wij ook al langer schrijven.

Iets dat het verhaal van Poyraz zou kunnen ondersteunen, is de verklaring van een voormalige premier van Turkije, Necmettin Erbakan.

Wat deze man gezegd heeft, is allemaal terug te vinden in de door Erdogan het zwijgen opgelegde Turkse krant Zaman.

De voorheen kritische Turkse krant Zaman, heeft na het ontslag van de hoofdredacteur lovende artikelen over president Recep Tayyip Erdogan geplaatst.

Het artikel op internet waarin Erbakan zegt dat Erdogan onderdeel vormt van een Zionistische complot is uiteraard ook verwijderd.

Het ging om een artikel dat er zo uit zag:


xxx

Ze hebben alles verwijderd van het internet, behalve een pagina ergens uit 2010 die we in de duistere diepte van het internet hebben gevonden.

Het artikel klopt dus en is geschreven in de periode dat de relatie tussen Israël en Turkije danig bekoeld was naar aanleiding van het incident met het Turkse schip Mavi Marmara begin 2010 bij Gaza. Voormalig premier Erbakan zegt in december van dat jaar het volgende:

"De verzuurde relatie met Israël en de harde opstelling van premier Recep Tayyip Erdogan met betrekking tot de staat Israël vormen allemaal onderdeel van een façade om het publiek te misleiden."

In een exclusief interview met de krant Zaman, in zijn huis in Balgat, Ankara, levert de 84-jarige leider van de Felicity Partij, Erbakan, kritiek op de leidende AK Partij door te zeggen dat deze zich in handen bevindt van de wereldwijde Zionistische beweging. Hij impliceert dat de opkomst van de AK Partij is geholpen door internationale Joodse samenzwering en zwoer dat hij zal strijden om Turkije te verlossen van de Zionistische grip om de nek.

Zo zei hij verder: “Waarom gaf de AK partij in 's hemelsnaam groen licht voor het lidmaatschap van Israël van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en waarom blokkeerde ze deze niet?

Waarom ging de overheid akkoord met defensiecontracten met Israëlische bedrijven ter waarde van vele miljarden dollars?

Verder zijn er nog dingen zoals een hoge onderscheiding die Erdogan in 2004 uitgereikt kreeg door de American Jewish Comittee.

Deze zogenaamde Profile in Courage Award is gebaseerd op de karakteristieken van moed zoals die wordt omschreven in het boek van John F. Kennedy: Profiles in Courage. Hij wordt gegeven aan mensen die hebben gehandeld in overeenstemming met hun geweten en hun leven en carrières hebben geriskeerd om het grotere doel na te streven; dikwijls onder grote druk van hun tegenstanders.


xxx

Later toen Turkije en Israël voor het oog van de wereld gebrouilleerd leken, eiste de AJC de onderscheiding terug, waarbij Erdogan liet weten dat hij dit graag zou doen. Inmiddels zijn de twee weer grote vrienden en dus mag Erdogan deze onderscheiding waarschijnlijk wel weer houden.

Als het verhaal van Poyraz klopt, begint ook ineens duidelijk te worden waarom Erdogan recent op hangende pootjes naar Poetin ging, net nadat hij weer vriendschap had gesloten met Israël. Zoals wij schreven, heeft hij toen van zijn Zionistische meesters opdracht gekregen om voor zoveel mogelijk chaos te zorgen en wellicht zelfs om de Derde Wereldoorlog te doen losbranden.

In 2013 stond er het volgende in een artikel bij Henry Makow:

De Turkse premier Recep Tayyip Erdogan is een puppet van de door de Zionisten gecontroleerde Illuminati Gülen beweging, geleid door Fethula Gülen die de islamitische AK Partij van Erdogan heeft gefinancierd met drugsgeld van de CIA. Deze taak is niet al te lang geleden verlegd naar de Saoedi's om de beschreven schijn te kunnen ophouden.

De hele Arabische lente is een islamitische beweging gemodelleerd op Turkije, een Mossad-CIA staat, gerund door Cryptojoden.

In 2012 verscheen er een artikel op de website Unhived Mind, waar letterlijk het volgende staat:

Erdogan along with most of the Middle Eastern leaders (except Iran) serve Jesuit trained Knight of Malta, King Juan Carlos of Spain, the Protector of the Holy Sites of the Latin Kingdom of Jerusalem.

Om te kunnen begrijpen hoe de onderlinge verbanden liggen en welke rol de Orde van Malta en de Cryptojoden in dit geheel spelen, volgt hierna een artikel dat wij eerder dit jaar plaatsten en waardoor de grotere strategie achter dit alles duidelijk wordt en ook dat de Turkse president Erdogan een belangrijke rol speelt onderweg naar de New World Order.

Heel erg jammer dat vooral de Turkse bevolking grotendeels slachtoffers zal worden van deze man die ze nu als een godheid aanbidden.

Al vrij snel komt men, ook in de alternatieve media, tot de conclusie dat de wereld achter de schermen wordt geregeerd door de Zionisten.

Niets blijkt minder waar want ook een De Rothschild is slechts een soldaat in een machtig leger dat ten dienste staat van de werkelijke machthebbers op deze planeet.

Overal zijn de verhalen te lezen over de Zionisten die de controle over de wereld zouden voeren. Legio zijn de verhalen over de Rothschild familie en de Centrale Banken.

Ook een familie zoals de Rothschild echter is niets anders dan soldaten in een klein, maar heel effectief leger, de Orde van Malta.

Deze geheime Orde heeft niets te maken met religie, maar alles met een militaire orde die verbonden is met de Vrijmetselarij. De taak van de Orde van Malta is het controleren van geheimediensten. De Orde is te beschouwen als het leger van de Jezuïeten, de hoogste organisatie die deze wereld kent.

De Orde van Malta komt in de rangorde dan ook net onder de Jezuïeten zelf en staan ook hoger dan wat men gewoonlijk de Illuminati noemt. Zo is het bijvoorbeeld een bekend feit dat de Amerikaanse CIA wordt gerund door de Orde van Malta, zoals ze dat ook doen bij iedere andere veiligheidsorganisatie ter wereld.

Wat wij de New World Order noemen, is een samenzwering van de Jezuïeten en het Vaticaan om alleenheersers over onze planeet te worden.

De Jezuïetenorde bestaat inmiddels zo’n 500 jaar en is de meest smerige en gevreesde organisatie die onze wereld kent.

We hebben al diverse malen (delen) van de door de Jezuïeten afgelegde eed gepubliceerd waaruit blijkt met wat voor soort mensen je te maken hebt.

Napoleon Bonaparte had er honderden jaren geleden het volgende over te zeggen:

“De Jezuïeten zijn een militaire organisatie, niet een religieuze orde. Hun chef is een generaal van een leger, niet een priester of een abt van een klooster. En het doel van deze organisatie is macht, macht in zijn meest duivelse vorm. Absolute macht, universele macht, macht om de wereld te controleren door de wil van één enkel persoon (bijvoorbeeld de Zwarte Paus, de generaal van de Jezuïeten). De Jezuïeten zijn het beste voorbeeld van despotisme en tegelijkertijd de grootste en meest enorme vorm van misbruik”.

Adam Weishaupt wordt over het algemeen beschouwd als de grondlegger van de Illuminati. Ook hij werd opgevoed door de Jezuïeten en ook lid van deze club.

Wie zitten er achter de Jezuïeten; wat voor soort mensen praten we over?

Om dat te kunnen vaststellen moeten we een stukje terug in de geschiedenis.

De Sociëteit van Jezus, bekend als de jezuïeten, is een katholieke religieuze orde die in 1534 in Parijs werd opgericht door een groep studievrienden rond Iñigo Lopez de Loyola, beter bekend als Ignatius van Loyola met verlatiniseerde voornaam.

Inganatius werd ook de eerste generaal van de Jezuïeten en werd na zijn dood opgevolgd door Diego Lainez.

Beiden waren wat men noemt “conversos”. Dat wil zeggen, ze zien eruit als katholieken, ze handelen als katholieken voor het oog van de wereld, maar het zijn geen echte katholieken.

Beiden zijn van oorsprong Joden die zich onder dwang hebben laten bekeren tot het christendom. Dit gebeurde nadat de Spanjaarden hun land weer hadden veroverd van de Mooren en ze alleen maar katholieken in het land wilden.

De Joden die daar woonden, hadden de keuze om te verdwijnen of zich te laten bekeren tot het christendom. Ze kozen voor het laatste, maar bleven uiteraard gewoon Joden.

Deze bekeerlingen die geen echte christenen waren, werden dan ook als zodanig wel herkend in die tijd en ze werden dan ook Marranos (varkens) genoemd. De Marranos hadden daar geen enkele boodschap aan en omdat ze nu christen waren, hadden ze vele voordelen en wisten dan ook door te dringen tot in de hoogste gelederen van de kerk en maatschappij. Veel hoger dan ze ooit als Jood hadden kunnen stijgen.

Ze bleven dan ook niet alleen in Spanje, maar vestigden zich in alle belangrijke Europese locaties, waaronder ook Nederland.

Deze Marranos, Joodse schijnchristenen, kwamen in 1593 naar ons land. Hier wisten men ook wat voor vlees ze in de kuip hadden en ze werden dan ook prompt geweigerd in Middelburg en Haarlem.

In Amsterdam hadden ze meer succes. In hun midden bevonden zich machtige koopmannen en mensen met gewilde vaardigheden. Deze Marranos waren fervente aanhangers van het Huis van Oranje en in ruil kregen ze bescherming van de stadhouder.

Zo hebben we met de Jezuïeten een ogenschijnlijk katholieke orde die niets met religie te maken heeft en die in het leven is geroepen door Joden die voor de schijn waren bekeerd tot het christendom. Formeel worden ze niet varkens genoemd, maar heten ze Cryptojoden.

Deze zelfde schijnchristen Joden zijn als de Marranos overal naartoe uitgewaaierd en zijn daar succesvol geïnfiltreerd in de bovenste lagen van de samenleving.

Overal ter wereld hebben ze vervolgens zorgvuldig geselecteerde leden lid gemaakt van het leger van de Jezuïeten, de Orde van Malta.

Daarom is alles en iedereen op deze planeet die wat voorstelt, lid van deze illustere club. Ze doen zich allemaal voor als heel belangrijk en ogenschijnlijk hebben ze ook veel in de melk te brokkelen, maar uiteindelijk staan ze allemaal onder het bevel van de satanische zwarte paus. Al wordt er ook aangenomen dat de grijze paus nog boven de zwarte staat, waarover wij eerder schreven:

De meest machtige man ter wereld is Pepe Orsini, ook wel genoemd de Grijze Paus. Niet de Witte Paus en ook niet, zoals vaak wordt aangenomen, de Zwarte Paus. Nog iets verder naar beneden vinden we de meest machtige organisatie ter wereld, de Jezuïeten. Deze orde, ook wel genoemd de geheime dienst van het Vaticaan, staat onder leiding van een Generaal, beter bekend als de Zwarte Paus. En ja, de Zwarte Paus is machtig, maar niet de machtigste man op aarde.

satan 1

De Orde van Malta wordt ook wel de “black nobility” genoemd, de zwarte adel. Je komt daar dan ook een scala van bekende mensen tegen, waaronder leden van de Rothschild familie. 

Maar ook mensen zoals Heinrich Himmler, George Bush, Tony Blair en Jimmy Savile komen op de lijst voor.


ridders orde van malta geheime genootschappen

Zelfs mensen van wie je het niet zou verwachten zoals Nelson Mandela waar wij al eerder een artikel over schreven.

In datzelfde artikel stond ook het volgende:

De Malteser Orde is het domein van de zogenaamde Black Nobility. Een groep families die deze titel kregen omdat ze de kunst van vuil spel zo goed beheersen.

“The Black Nobility earned its title through dirty tricks, so when the population revolted against the monopolies in government, as anywhere else, the leaders of the uprising were quickly seized and brutally hanged. They use secret assassinations, murder, the bankrupting of opposing citizens or companies, kidnapping and rape.”

Het zal weinigen verbazen dat het Huis van Oranje één van die families is. Navolgende foto: Wijlen Prins Bernhard in Malteser Orde kledij riddert zijn dochter Beatrix tot ridder in deze orde.

mand4

De wereld aanbidt om dit moment de opper Jezuïet paus Fransiscus in het Vaticaan, terwijl men werkelijk geen flauw idee heeft met wie ze te maken hebben.


jezuitenpaus


Hoe geniepig dit alles in de praktijk werkt, is te zien in de volgende video, waarin je kennis zult maken met een aantal werkelijk machtige mensen, maar tegelijkertijd ook personages waar de meesten nog nooit van hebben gehoord.


Je moet toegeven dat het best hilarisch is wanneer je ontdekt dat het Vaticaan wordt gerund door Joden. Wij zijn in ieder geval toch ook weer verrast met de kennis die voortkomt uit dit voortschrijdend inzicht.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl