De verrader van de Westerse beschaving

Er is geen grotere advocaat geweest voor de massale moslimimmigratie naar Europa dan het zogenaamde hoofd van de katholieke kerk, “paus Francisus”.

Wat nu echter steeds meer katholieken ontdekken is dat hij helemaal geen paus is, maar een infiltrant van de Jezuïeten in het Vaticaan.


Wij schrijven al jaren over de verraderlijke rol van de Jezuïet die zich voordoet als de nieuwe paus. Echter, nu beginnen ook in mainstreamland dit soort verhalen door te dringen en begint men zich af te vragen wie deze man eigenlijk is en wat zijn bedoelingen zijn.

Zo verscheen op de website Zerohedge gisteren een artikel, geschreven door een auteur die daar wel vaker verschijnt onder de naam Antonius Aquinias.

Dat stuk volgt hieronder en wil niet zeggen dat wij de mening van de man volledig delen, maar het geeft heel goed aan hoe mensen opeens wakker schijnen te worden en doorzien dat deze Jezuïet niets anders is dan een infiltrant (een virus zoals ze ook wel worden genoemd) die tot de hoogste posities doordringen om zo de wereld te manipuleren.

Hier volgt het artikel:

Jose Bergoglio wordt onterecht de paus van de katholieke kerk, want zoals bepaalde theologen argumenteren was hij nooit geldig ingewijd als priester noch als bisschop volgens de traditionele katholieke inwijdingsriten. Aangezien een paus eerst bisschop geweest moet zijn om paus te kunnen worden, en dan in het bijzonder bisschop van Rome, kan Bergoglio dus geen paus zijn.

Hij is geen katholieke paus, maar hoofd van een nieuwe “Verzoenende Kerk”, die ten tijde van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-65) in elkaar werd geflanst. Dit was in feite een anti Concilie en in de tumultueuze jaren die volgden was de wereld getuige van fundamentele veranderingen in de doctrine en sacramenten, waarbij de meeste schade werd toegebracht door middel van de nieuwe Mis van Paulus VI.

De nieuwe kerk nam ook afscheid van haar traditionele kijk op evangelisatie en bekeringen en adopteerde de tot dan toe heidense leer van syncretisme. Volgens deze filosofie “aanbidden we allemaal dezelfde God” en is de ene religie net zo goed als de ander.

Bovenstaande doordringt de katholieke kerk na het Tweede Concilie en is ook de basis waarmee Franciscus zijn promotie van massa-immigratie rechtvaardigt naar gebieden die ooit overwegend christelijk waren.

Niet alleen kan Bergoglio vanwege technische reden geen paus zijn, hij is ook gediskwalificeerd vanwege zijn heiligschennis en ketterij, zijn woorden en zijn leer die in een sneltreinvaart plaatsvinden.

Van de beruchte “wie ben ik om te oordelen” over aanhangers van sodomie, tot zijn verandering van twee millennia lange leer over scheiding en hertrouwen, tot “God bestaat niet”. Door dit alles heeft Bergoglio zichzelf “buiten de kerk” geplaatst en kan dus niet de positie van paus bekleden.

Ondanks het overweldigende theologische en empirische bewijs dat de Stoel van de Heilige Peter vacant is (sede vacante) en het herstel daarvan zal plaatsvinden op een tijd dat de Schepper die goed acht, wordt Jorge Bergoglio door de meerderheid van de katholieken en de wereld in het algemeen, gezien als paus en zijn acties hebben gevolgen.

En omdat de promotie en de steun van massale moslimimmigratie niet alleen leidt tot de vernietiging van wat er nog van de Westerse beschaving over is en de soort die hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor de creatie daarvan (blanke, niet Joodse, heteroseksuele mannen) moet dit worden gestopt. Als paus Franciscus en zijn New World Order handlangers niet worden gestopt, dan zullen blanken en de culturen die zij hebben gebouwd verdwijnen.

De katholieke kerk vormt een integraal onderdeel van de Westerse beschaving, zelfs wanneer Bergoglio en de bende Marxistische prelaten die hem omringen dit ontkennen. Het was de kerk die de erfenis van de Oudheid in stand hield en beschermde tegenover barbaarse invasies tijdens en na de val van het Romeinse Rijk.

Zonder de acties van de monniken en andere geestelijken zouden veel van klassieke werken voor altijd verloren zijn gegaan, waardoor toekomstige generaties beroofd zouden zijn van de wijsheid en de schatten uit de Oudheid. Het was de kerk die het onmisbare deel vormde in de formuleren van de meest geweldige beschaving die het mens ooit heeft gekend, het christendom. Bovendien was het de katholieke kerk die gedurende een glorieuze periode de moslims uit het heilige land verdreef en het teruggaf aan hen die er recht op hadden.

Het valt niet te ontkennen dat het katholieke geloof (waar Bergoglio zogenaamd de belangrijkste vertegenwoordiger is) talloze Europese overheden inspireerde, waarvan het beste voorbeeld koningin Isabella, die de wapens opnam tegen de moslims waardoor ze in staat was om Christopher Columbus te financieren op zijn historische reis die de wereld zou veranderen.

En toch, Bergoglio en zijn collega heidense kerkmensen weigeren halsstarrig om dit soort feiten ook maar enigszins onder de aandacht te brengen en concentreren zich daarentegen op het aanmoedigen van moslim immigratie naar landen waarin Europeanen hun bloed hebben vergoten en schatten hebben opgeofferd om die te verdedigen. Koningin Isabelle zal zich in haar graf omdraaien.

Als de Westerse beschaving nog gered kan worden, moeten diegene die bezig zijn het te vernietigen uit hun functies worden verwijderd. Hetzij door politieke middelen, gewapende opstand of door hun positie ongeldig te verklaren. Zij die nu dit soort macht bezitten moeten worden gestopt.

Het ontmaskeren van paus Franciscus voor wat hij is, of niet is, zal ons een eind op weg helpen in deze belangrijke en nodige taak.

Tot zover het artikel op Zerohedge.

Wij herhalen dat wij niet persé de mening van de auteur delen; wij hebben dit gebruikt omdat het illustreert dat mensen wakker worden aangaande de katholieke kerk en hun huidige (nep)paus. 
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl