Buitenaardse nepinvasie komt snel dichterbij (video)

Al jarenlang wordt er geschreven over een mogelijk gefingeerde buitenaardse invasie om zo de mensheid enorme schrik aan te jagen.

Daarna zal de bevolking rijp zijn om alles te doen wat een nieuwe wereldregering opdraagt omdat ze zo graag veilig willen zijn.Iemand die veel kennis heeft van UFO’s en buitenaardse zaken, maar ook uitstekende contacten heeft binnen het Amerikaanse overheidsapparaat, is Dr. Steven Greer over wie wij eerder het volgende schreven.

Steven M. Greer, MD is de oprichter en directeur van het Disclosure Project. Daarnaast leidt hij een wereldwijde zoektocht naar alternatieve vormen van energie, met name nulpunt- of overunity-apparaten.

Dr. Greer is auteur van verschillende boeken waaronder Hidden Truth - Forbidden Knowledge, waarin hij vertelt over zijn eigen ervaringen met buitenaardse beschavingen en de ontwikkeling van zijn kosmische bewustzijn. Als kind zag hij al een UFO en op 17-jarige leeftijd had hij een bijna-doodervaring. In het boek onthult hij ook de geheime kabal waarna we uitkomen bij illegale projecten en ontmoetingen met CIA-directeurs, Amerikaanse senatoren en leden van koningshuizen.


Iets dat al jaren speelt en waarvoor verschillende mensen hebben gewaarschuwd, is een nep buitenaardse invasie.

We schreven daarover in een eerder artikel:

Voor velen is de situatie met betrekking tot buitenaardsen uitermate verwarrend. Het is sowieso al moeilijk voor te stellen dat er naast deze aarde nog talloze andere planeten zijn waar ook leven op voorkomt. Daarnaast bovenop dan ook nog de door mensen gemaakte UFO’s en zaken zoals de geheime ruimtevloot.

Wanneer je dan ook een UFO waarneemt, is de grote vraag of je hier te maken hebt met een door mensen gemaakt object of met een door buitenaardsen bestuurd voertuig.

Dan kom je weer snel uit bij de waarschuwing zoals die door Wernher von Braun, vlak voor zijn dood werd afgegeven.

Die luidde dat de door mensen gecreëerde ultieme dreiging voor de mensheid uit de ruimte zou komen en dat dit uiteindelijk de wereld zal verenigen in de New World Order.

Wernher von Braun (1912-1977) was de wellicht meest controversiële raketbouwer ooit. Hij maakte de dodelijke V2-raketten voor Hitler en nadien de ruimtevaartraketten voor de NASA, waarmee onder andere de eerste landing van een mens op de maan werd uitgevoerd.

Ongeveer drie jaar voor zijn dood kwam hij in aanraking met Dr. Carol Rosin. Misschien kreeg hij aan het eind van zijn leven iets van wroeging, want haar vertelde hij een groot aantal geheimen. Om de gigantische kosten en de mega verdiensten voor de ruimtewapensystemen enigszins te rechtvaardigen en de agenda voor de New World Order te promoten, zouden er kunstmatige vijanden worden gecreëerd.

Eerst zou dat Rusland zijn. Daarna de terroristen. Vervolgens de landen in het Midden-Oosten. Dan de laatste troefkaart: Een bedreiging uit de ruimte.


Carol Rosin is nu weer in het nieuws met een nogal alarmerend bericht. In haar radioprogramma laat ze een uitgebreide presentatie horen die enkele dagen geleden is gegeven door Dr. Greer voor een select publiek.

Daarin komt Greer met een waarschuwing voor de mensheid dat er nu haast gemaakt gaat worden met die nep buitenaardse invasie waar al zolang over wordt gesproken.

Een invasie die vergelijkbaar is met de effecten van een 9/11, maar dan honderd maal erger. Een gefingeerde invasie die de wereld zodanig zal veranderen dat mensen met weemoed terug zullen denken aan tijden die geweest zijn. Dr. Greer noemt die gebeurtenis dusdanig heftig dat hij 9/11 vergelijkt met een picknick.

Hij is op dit moment druk met het waarschuwen van al zijn goede contacten binnen overheidskringen om zo te proberen te voorkomen dat dit zal plaatsvinden. In zijn presentatie komt Greer met een interessant gegeven en dat is dat de mensen aan de top vaak geen flauw idee hebben van wat er zich werkelijk afspeelt.

Dat de echte strategie wordt uitgevoerd door de laag die zich net onder de machthebbers bevindt, wat je bij ons de topambtenaren noemt.

Ambtelijke macht is een afgeleide van de macht van de regering. In een strikte scheiding tussen politiek en ambtenarij nemen politieke besluitvormers beslissingen die door ambtenaren loyaal worden uitgevoerd. Toch wordt ambtenarij of bureaucratie als zelfstandige macht onderkend omdat ze in de praktijk de beslissingen van de uitvoerende macht uitvoeren en interpreteren. In plaats van de strikte scheiding tussen uitvoerende bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij de bestuurders ligt de feitelijke macht deels bij ambtenaren die veel uitvoerende bevoegdheden zelfstandig uitvoeren. De ambtenaren zijn ook van groot belang bij het opstellen van nieuwe regels en beleid. Soms wordt gesteld dat de macht van de ambtenaren, met name de topambtenaren groter is dan die van de minister.

Volgens Greer zal de enorme False Flag operatie plaatsvinden met door mensen gemaakte UFO’s, antizwaartekracht objecten zoals hij ze noemt, in samenspel met wat men noemt “psychotronic, brainwave entrainment weapons”. Vrij vertaald betekent dit wapens die via bepaalde frequenties de menselijke geest beïnvloeden. Dit soort wapens wordt al sinds de jaren vijftig ontwikkeld net zoals de door mensen gemaakte UFO’s.

De gecombineerde effecten van dit alles zou een angstaanjagende Independence Day buitenaardse invasie voor de mensheid creëren, waar iedereen in zal trappen.

In zijn presentatie vertelt Greer ook over een klokkenluider binnen de luchtmacht waar hij uitgebreid contact mee heeft gehad vanwege een nieuwe film die hij gaat maken. Deze klokkenluider vertelde hem dat de nep buitenaardse invasie nu heel dichtbij is.

Voor mensen die niet op de hoogte zijn van het soort technieken die ze gebruiken zal het een volkomen levensecht fenomeen zijn dat zich afspeelt. Daarom is het van het allergrootste belang dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn van dit plan en wat het inhoudt, zodat ze straks in staat zijn het onderscheid te maken tussen echte UFO’s en buitenaardsen en de geplande nep-invasie.

Een gebeurtenis die een fascistische schokgolf door de wereld zal veroorzaken door de leden van het zogenaamde militair-industrieel complex. Een tijdperk waarbij de periode na 9/11 zal lijken op de zorgeloze dagen van de jaren twintig.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl