Er is een reden dat het volk volkomen wordt genegeerd

Soms vragen mensen zich verbijsterd af hoe het kan dat wanneer een volk “nee” zegt bij een referendum, een overheid vervolgens doet alsof er toch “ja” is gestemd.

Hoe het kan dat we in een maatschappij leven waar alles wat we tot nu toe gekend hebben, moet veranderen naar een situatie dat bijvoorbeeld een kind straks vier ouders kan hebben.


Met iedere dag die voorbij gaat, verliest ons land een stukje zelfstandigheid en wordt er verder gezaagd aan al die dingen waar mensen zich voorheen mee konden identificeren zoals hun land en gezin.

Vroeger had een kind een vader en een moeder. Duizenden jaren lang was dat de manier waarop de mensheid zich voortplantte. Maar, een vader en een moeder, dat is “zo vorige eeuw”. We leven nu in een moderne tijd, waar geen plaats meer is voor het ouderwetse gezin.

Een kind moet in de toekomst meer dan twee ouders kunnen hebben. Vier in totaal zelfs, die allen wettelijk als ouder zijn erkend. Dat stelt een speciale staatscommissie voor aan het kabinet.

Wij voorzien echter dat dit op termijn niet genoeg zal zijn. De mens is tegenwoordig zo breed georiënteerd dat vroeg of laat zelfs zes ouders niet meer aan te toenemende behoefte aan ouders kunnen voldoen. (Redactie: De staat zal zich ongetwijfeld ook opwerpen als geschikte opvoeder.)

Kijk alleen eens naar de meer dan 50 verschillende geslachtssoorten waar je bij Facebook uit kunt kiezen en je beseft dat vier ouders per kind straks echt niet meer voldoende zullen zijn.


xxx

Naast de totale verwarring bij toekomstige wereldburgers omtrent hun eigen ouders en identiteit, zullen ze ook geen enkel houvast meer hebben aan het land waar ze wonen.

Gisteren was het volgende te lezen:

De invloedrijke Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) dringt er bij de regering op aan om in te stemmen met het Oekraïneverdrag. Daarmee zou het 'nee' van het referendum genegeerd worden.

Wat is dat, AIV?

Volgens Trouw is het een gezaghebbend orgaan dat gevaagd en ongevraagd adviezen geeft aan de ministeries. Dit geheel staat onder leiding van de voormalig secretaris generaal en hele trouwe Bilderbergklant, Jaap de Hoop Scheffer.

En wat geeft het AIV als reden voor de overheid om de “nee” stem van miljoenen Nederlanders in het referendum naast zich neer te leggen?

Jawel, het is Poetin.

Het volgende staat in de eindconclusie van deze illustere club:

De EU wordt bij de uitvoering van haar nabuurschapsbeleid ten opzichte van Oekraïne gedwarsboomd door Rusland, dat aanspraak maakt op een eigen invloedssfeer in het gebied van de voormalige Sovjetunie.


xxx

Dan staat er verder:

Het risico vaneen hernieuwde druk van Rusland op dit land is alleen maar groter geworden door de onzekerheid over de toekomstige Amerikaanse opstelling na de verkiezing van Donald Trump tot president. Onder deze omstandigheden mag Nederland de solidariteit met haar EU-partners niet verbreken.

Kortom, het wondermiddel Poetin wordt wederom gebruikt om het “nee” van de bevolking te negeren. De Nederlandse premier Mark Rutte maakt het helemaal bont door te gaan onderhandelen” met de EU om een juridisch niet bindend aanhangsel aan het verdrag te plakken met daarin een aantal punten waardoor de bezwaren van de “nee” stemmers zouden zijn verdwenen. Niemand heeft Rutte opdracht gegeven om namens de “nee” stemmers te gaan onderhandelen”. Het Nederlandse volk heeft “nee” gezegd en dus wordt het “ja”.

Over enkele jaren zal Oekraïne gewoon lid zijn van de EU, simpelweg omdat dit door de Bilderbergers en aanverwante clubs allang is gepland en die laten zich echt door zoiets doms als een bevolking tegenhouden. Je bent tenslotte elite of je bent het niet.

Intussen gaat het wegvagen van de nationale identiteit in volle kracht verder, iets waarover de Britse winkelier Chris Ostwald kan meepraten. Want, ook daar heeft de bevolking in een referendum aangegeven dat ze iets niet willen en zal er straks iets heel anders uit de hoge hoed komen, want zo gaat dat met die dingen.

In ieder geval was Chris Ostwald blij dat het er op leek dat Engeland weer Engeland zou worden. Dus opende hij in Engeland een winkel die Engeland en Engelse producten promootte en dat heeft hij geweten.

Er barstte een storm van kritiek los in Muswell Hill, een voorstad van Londen, en Crhis Ostwald werd al heel snel gebrandmerkt tot “racist”. Ook had hij bij zijn fleurige winkel een aantal Union Jacks (Engelse vlag) gehangen, maar hij heeft deze maar weer heel snel verwijderd.


xxx

Uiteindelijk is alles wat er nu gebeurt terug te voeren naar het beruchte Kalergi plan:

De essentie van het plan van Kalergi.

In zijn boek “Praktisch Idealisme” legt Kalergi uit dat de bewoners van het toekomstige Europese Rijk niet langer de mensen zijn die er historisch altijd hebben gewoond, maar dat in plaats daarvan er een soort sub-menselijke soort zal ontstaan door het vermengen van rassen. Hij stelt dat de oorspronkelijke bewoners vermengd moeten worden met andere rassen en culturen zoals donkere of Aziatische mensen, waarbij uiteindelijk een “kudde” zal ontstaan zonder enige identiteit en vooral één die gemakkelijk door de elite onder controle te houden is.

Kalergi pleit verder dat de individuele landen niet langer zelfbeschikkingsrecht zullen hebben en deze individuele landen zullen door gebruik te maken van etnisch separatistische bewegingen en massa-immigratie uiteindelijk geheel verdwijnen. Om Europa door de elite te kunnen laten controleren wil Kalergi de oorspronkelijke bevolking veranderen in een mengsel van zwarten, witten en Aziaten.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl