Opnieuw zijn er aanwijzingen boven water gekomen waaruit blijkt dat het absoluut geen ongeluk was dat de Titanic in 1912 een ijsberg raakte en zonk.

Het was een goed voorbereidde aanslag die de Rothschilds in staat stelde om de wereld in een ijzeren greep te krijgen.


De ramp met de Titanic is nog steeds iets dat spreekt tot de verbeelding en tot op de dag van vandaag houdt het de mensheid toch nog steeds bezig.

Het verhaal is relatief eenvoudig: op 10 april 1912 vertrok de machtige Titanic, het schip dat niet kon zinken, voor haar eerste reis vanaf het Engelse Southampton, via Frankrijk en Ierland naar New York.

In de nacht van 14 op 15 april raakt het een ijsberg en het schip zinkt. Er waren in totaal aan bemanning en passagiers 2208 mensen aan boord, waarvan er 704 werden gered en 1.504 de dood vonden.


xxx

Hoe het schip er werkelijk uit zag, net voor vertrek, onder leiding van kapitein Edward Smith zijn te zien in de volgende echte en unieke beelden uit 1912:Wij schrijven al jaren dat de Titanic bewust tot zinken is gebracht, waardoor een aantal belangrijke mensen verdronken. Drie machtige mannen die tegen de oprichting van een centrale Rothschilds bank (Federal Reserve) in Amerika waren. Hoe het jaar na het zinken van de Titanic en de dood van Benjamin Guggenheim, John Jacob Astor en Isa Strauss, de Rothschilds in 1913 hun zin kregen en de Federal Reserve werd opgericht en inkomstenbelasting werd ingevoerd in Amerika.

The United States imposed income taxes briefly during the Civil War and the 1890s, and on a permanent basis from 1913.

Na Amerika volgde zo ongeveer de rest van de wereld en sinds die tijd zijn wij allemaal slaven van de Rothschilds en consorten.

De Britste journalist Senan Molony houdt zich al 30 jaar bezig met onderzoek naar de ramp met de Titanic. Hij vroeg zich altijd al af hoe het in 's hemelsnaam mogelijk was dat het schip op topsnelheid (23 knopen) door een gebied voer waarvan bekend was dat het vol lag met ijsbergen.

Via een toevallige ontdekking van een oud fotoalbum komen er een aantal zaken aan het licht, want op de foto’s is er op de romp, ongeveer op de plek waar het schip later de ijsberg zal raken, een vreemde verkleuring te zien. Het is publiek geheim dat er een brand woedde in één van de kolenopslagruimtes van het schip op het moment dat het de werf verliet in Belfast om de eerste passagiers op te pikken in Southampton. Later, bij het onderzoek, werd er nauwelijks aandacht besteed aan die brand.

Zelfs toen het schip Southampton verliet, woedde er nog steeds die brand en alhoewel kapitein Smith op de hoogte was, is het schip evengoed vertrokken.

Toen het schip de ijsberg raakte op volle kracht, was het precies op die plek in de romp waar de vreemde verkleuring te zien was. Volgens Molony is het duidelijk dat de brand achter de vreemde plek op de romp er de oorzaak van was dat de romp daar dusdanig was verzwakt dat er direct na de aanvaring met de ijsberg een enorme scheur in ontstond, die er uiteindelijk de oorzaak van was dat het onzinkbare schip zonk.

De bevindingen van Molony zijn enkele dagen geleden uitgezonden in een documentaire op de Engelse televisie, genaamd Titanic, the New Evidence.

In die documentaire zie je op een gegeven moment oude foto's die nog nooit eerder zijn getoond, waarbij je op de romp van het schip een soort zwarte veeg ziet. Dit is precies de plek waar op het schip de brand woedde.


xxx

Op de volgende foto zie je precies op welk punt het schip de ijsberg raakte. Precies daar waar het door de brand al dermate verzwakt was, dat dit uiteindelijk de reden was dat er meer compartimenten van het schip onderwater liepen dan ooit iemand voor mogelijk had gehouden, waardoor het schip uiteindelijk zonk. Is het toeval dat het schip op volle snelheid tegen een ijsberg botst, waarbij precies dat deel van het schip wordt geraakt dat ernstig verzwakt is? Wij denken van niet.


xxx

Het bovenstaande is precies in lijn met wat wij eerder schreven over deze ramp en voor de volledigheid volgt dat hierna:

De Titanic moest naar de boden van de oceaan zodat de Rothschilds konden beginnen met het tot slaaf maken van de wereldbevolking.

Er is nu onverwacht nieuw bewijs boven water gekomen waaruit blijkt dat de eigenaren van de Titanic wel degelijk wisten dat het schip aan het zinken was.

Iets dat door de baas van de White Star Line, Philip Franklin, altijd is ontkend, maar een telegram dat na 103 jaar opduikt bewijst dat hij heeft gelogen.

Eind 2012 schreven wij het verhaal over het zinken van het “onzinkbare” schip de Titanic. Hoe dit niets te maken had met een ongeluk, maar alles met dat de kapitein van het schip Edward Smith, een Jezuïet, de Titanic expres op een ijsberg aanstuurde.

Voor de volledigheid staat het grootste deel van dat originele stuk onderaan dit artikel.

telegram zinken titanic

Onlangs is er een telegram boven water gekomen, verzonden door de Titanic, waardoor meer duidelijkheid is verkregen over de laatste uren van het onfortuinlijke schip.

Het telegram bewijst zonder enige twijfel dat de eigenaren van het schip wisten van de ramp op het moment dat deze plaatsvond, iets dat ze altijd categorisch hebben ontkend.

Na de ramp in de nacht van 14 april 1912 ontkende Philip Franklin de toenmalige baas van de White Star Line, dat hij ook maar iets had vernomen van het schip tijdens die rampzalige gebeurtenis.

Tijdens een verhoor door het Amerikaanse Congres verklaarde hij dat er helemaal niets was vernomen van het schip en dat zij geen enkele weet hadden van de ramp zich aan het voltrekken was. Hij vertelde dat hij het nieuws pas veel later had gehoord en wel van een manager van de White Star Line, Bruce Ismay, die aan boord was geweest van het schip en die de ramp had overleefd.

Echter het telegram dat nu boven water is gekomen bewijst dat Franklin heeft gelogen en wel degelijk wist dat het schip, volgens planning, aan het zinken was.


telegram zinken titanic

Het telegram is geadresseerd aan Mr. P.A. Franklin, White Star Steamship Co, 9 Broadway, NYC.

SOS SOS= van MGY (RMS TITANIC)= Wij Hebben IJsberg Geraakt= Zinken Snel= Kom Ons Helpen= Positie 41.46 N. 50.14 W MGY

Dit telegram kwam na 103 jaar boven water omdat het werd aangeboden op een veiling in de Amerikaanse stad Dallas. Het behoorde toe aan een verzamelaar van antieke radio’s en telegraaf apparatuur.

Waarschijnlijk maakt het telegram deel uit van de serie boodschappen van in totaal 15 telegrammen die op die bewuste avond door het schip werden verstuurd voordat het in de golven verdween.

Naast een telegram aan de Philip Franklin had het schip ook een telegram gestuurd naar onder andere de United States Postal Service en de British Royal Mail om hen op de hoogte te stellen dat de post die zich aan boord bevond niet zou worden afgeleverd.


Hertitage Auctions, het veilingbedrijf in Dallas, heeft het telegram minutieus onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat het echt is.

De vraag is dan natuurlijk waarom Franklin op deze manier heeft gelogen. Waarom vertelde hij niet gewoon dat hij een telegram had ontvangen van de Titanic met de boodschap dat ze aan het zinken waren?

De reden wordt waarschijnlijk duidelijker als je het originele verhaal hieronder leest. Franklin wist ook zonder telegram dat de Titanic aan het zinken was. 

Origineel artikel: 8 december 2012

Al diverse keren hebben wij uitgelegd en visueel gemaakt wie er op deze wereld werkelijk aan de touwtjes trekken en wat het uiteindelijke doel daarvan is. Voor wie het nog niet weet, hier staat het plaatje van de machtsstructuur op onze wereld. Satan bovenaan met als uitvoerend orgaan de orde van de Jezuïeten.

Ook binnen deze groepering heb je de “gewone” Jezuïet en de ingewijde. Een beetje vergelijkbaar met de Vrijmetselarij. Het gros bestaat uit gewone Jezuïeten en een klein percentage hoort bij de satanisch ingewijden. Zij zijn ook degenen die de volgende eed afleggen:


“Ik verklaar dat ik geen opinie of wil van mijzelf heb (...) maar zonder te aarzelen elk commando dat ik ontvang van mijn superieuren in de Militie van de Paus en van Jezus Christus zal gehoorzamen”.

“Ik beloof verder en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, Protestanten en liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en dat ik zal ophangen, verbranden, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de muur zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen. Wanneer dit niet openlijk gedaan kan worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, het wurgende touw, het staal van de lange dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen (...) zoals ik, wanneer dan ook, geïnstrueerd zal worden door een agent van de Paus of Superieur van de Broederschap van het Heilige Geloof, van de Orde van Jezuïeten”.


En als we het hier over de Paus hebben, dan is dat niet de paus die je kent van het Vaticaan, maar de Grijze Paus, de bijna machtigste man op aarde.

In 1910 kwamen er een aantal mannen bijelkaar op Jekyll Island, net voor de kust van Georgia, om plannen te maken voor de oprichting van de Federal Reserve Bank (FED). Aanwezig waren ondermeer Nelson Aldrich en Frank Valderclip namens de Rockefeller familie. En verder Henry Davidson, Charles Norton en Benjamin Strong als vertegenwoordigers van J.P. Morgan. Tenslotte was er Paul Warberg, de vertegenwoordiger van de Rothschilds bankdynastie.

Zoals je ook op het plaatje kunt zien staan de Rothschilds volledig onder controle van de Jezuïeten en zij treden dan ook op als hun bankiers en zijn de houders van de “sleutel” tot de rijkdommen van de Katholieke Kerk. Alhoewel de Morgans, Rothschilds en Rockefellers ogenschijnlijk concurrenten van elkaar waren zijn ze gezamenlijk het bankkartel met de naam Federal Reserve Bank, aangegaan.


Onder andere hierdoor staan zowel de Rothschilds als de Rockefellers en Morgans onder volledige controle van de Jezuïeten. Deze machtige families zullen “alles doen wat nodig is om de constitutionele vrijheid van Amerika ten val te brengen en de wereldominantie in handen van de Paus te brengen”.

De bouw van de Titanic begon in 1909 bij een scheepswerf in het Noord Ierse Belfast. Dit was een protestantse stad en gehaat door de Jezuïten. J. P. Morgan nam de White Star Lines over en de Jezuïeten gaven hen de opdracht om de Titanic te bouwen. Vanaf het allereerste begin hingen er zeer donkere bestemmingswolken boven dit luxe passagierschip.


tita 1

Er waren ook een flink aantal machtige individuen die geen voorstander waren van het Federale Reserve Banksysteem. Dat waren onder andere Benjamin Guggenheim, Isa Strauss en John Jacob Astor. Deze drie behoorden tot de rijkste mensen op aarde, waren felle tegenstanders van de FED en stonden dus in danig de weg bij de plannen van de Jezuïeten.

Deze drie mannen werden overgehaald om aan boord te gaan van het prachtige drijvende paleis met de naam Titanic. Niet alleen waren deze drie mannen tegenstanders van de FED, maar ook zouden zij hun rijkdom en macht hebben gebruikt om de Eerste Wereldoorlog te voorkomen.

Zo stond de eerste reis gepland van het grootste schip dat ooit werd gebouwd en waarvan werd gezegd dat het nooit zou kunnen zinken. Er werd driftig reclame gemaakt voor Protestanten uit Belfast om te emigreren naar Amerika en mee te gaan op deze reis. Zij waren tenslotte mensen die de Jezuïeten liever zagen gaan dan komen.

Maar de werkelijke reden voor de vernietiging van het schip was een spel tussen de superrijken waarbij het Guggenheim-Strauss-Astor trio kon worden uitgeschakeld. En wel op zo'n manier dat niemand zou vermoeden dat ze vermoord waren en er geen verband met de Jezuïeten kon worden gelegd.

Op de volgende foto zie je van links naar rechts: Benjamin Guggenheim, John Jacob Astor en Isa Strauss met zijn vrouw Ida. 


tita 2

De kapitein van de Titanic was Edward Smith. Hij was een Jezuïet en werkte voor J.P. Morgan. Toen het schip op het punt stond te vertrekken vanuit Zuid Engeland kwam Francis Browne aan boord. Hij was de machtigste Jezuïet van Ierland en de “Jezuïetenmeester” van Edward Smith.

Hier aanschouwen we een staaltje van de intense gemeenheid van de Jezuïeten. De vriendelijk ogende Francis Browne maakt foto’s van de toekomstige slachtoffers, geeft de laatste instructies aan Edward Smith, herinnert hem nog even fijntjes aan zijn afgelegde eed en maakt dat hij van boord komt.

Voor kapitein Smith was deze hoge Jezuïetgeneraal niets minder dan God. Toen hij de opdracht kreeg om de Titanic te laten zinken was er ook geen moment van twijfel om dit niet uit te voeren. Alles volgens de filosofie van de Jezuïeten: “de onschuldigen kunnen worden opgeofferd voor het groter doel en dat rechtvaardigt de middelen”.


Edward Smith was een doorgewinterde kapitein met 26 jaar ervaring op de Atlantische route. Hij stond bekend als “de meest ervaren kapitein in deze wateren”. Vanaf het begin wist hij dat dit schip gebouwd was voor de vijanden van de Jezuïeten. Haar doel was altijd geweest een “dodenschip” te zijn en dat ze op haar eerste reis zou zinken. Kapitein Smith wist precies waar de ijsbergen waren. Met zijn geheime orders op zak stuurde hij het schip met een snelheid van 26 knopen op een donkere nacht zonder maanlicht door een gigantisch ijsveld van meer dan 120 vierkante kilometer. Hij had zijn orders ontvangen van zijn God uit het Vaticaan en niets zou hem daarvan doen afwijken.

De acties van kapitein Smith tijdens de laatste uren doen niet denken aan die van een sterke leider. Het leek alsof hij worstelde met zijn geweten. Moest hij de dappere zeekapitein zijn of zijn meester gehoorzamen en het schip laten zinken?

Er waren met opzet niet genoeg reddingsboten. Veel bevatten tijdens de ramp slechts enkele vrouwen en kinderen. Tijdens de voltrekking van het drama schoot de Titanic witte vuurpijlen de lucht in. Schepen in de buurt dachten dat er een groot feest aan boord plaatsvond, want pijlen voor een noodsituatie zijn rood. Dit alles gebeurde niet omdat de bemanning een vergissing maakte, maar omdat het zo gepland was.

Het plan slaagde wonderwel. Deze rijkste mannen der aarde en tegenstanders van het Federale Reserve Banksysteem kwamen om, samen met de talloze andere slachtoffers. Het laten zinken van de Titanic door de Jezuïeten was misschien wel, afgezien van de Wereldoorlogen, de grootste ramp uit de twintigste eeuw.

Op 14 april 1912 botste de Titanic tegen een ijsberg en verdween alle tegenstand tegen de FED letterlijk naar de bodem van de zee. Het jaar daarop, in december 1913, was de oprichting van de FED een feit. En nog geen acht maanden later hadden de Jezuïeten door deze Federal Reserve Bank genoeg geld om de Eerste Wereldoorlog te kunnen beginnen.

En wanneer we praten over de Jezuïeten, dan is het van belang om te weten dat de ultieme controle van deze club in handen ligt van de Chazaren.