Aluhoedjes weer gelijk met klimaatopwarming hoax (video)

Wij delen graag het nieuws dat we als eerste echte nepnieuws website van dit land wederom gelijk hadden met het nepverhaal over wereldwijde opwarming van de aarde.

Er is nu een belangrijke klokkenluider naar voren gekomen die ontegenzeglijk heeft aangetoond dat er voor het klimaatakkoord in Parijs in 2015 is gesjoemeld met temperatuurcijfers.De grote klimaatconferentie eind 2015 in Parijs staat bij velen nog vers in het geheugen. Met veel bombarie werd wereldkundig gemaakt dat men alles op alles ging zetten om de zogenaamd door de mens veroorzaakte stijging van temperatuur op aarde terug te dringen.

Halve zolen uit Nederland lieten zich zelfs zodanig beet nemen dat ze helemaal naar Parijs gingen lopen, zoals wij schreven in november 2015:

Aan deze grootste zwendel aller tijden werken goed bedoelende burgers mee. Via allerlei initiatieven doen ze hun uiterste best om de nieuwe wereldregering zo veel mogelijk van dienst te zijn.

Zoals we daar hebben de Stichting Urgenda met een eigen 2030 Agenda, net zoals hun grote broer, de VN alias de wereldregering.

Urgenda is de organisatie voor duurzaamheid en innovatie. Urgenda wil Nederland sneller duurzaam maken, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren. Dat doen we aan de hand van ons Rapport 2030, met een concreet actieplan en projecten.

Ook zij zijn van plan om de niet bestaande opwarming met twee graden Celsius te beperken door naar de klimaattop in Parijs te marcheren. (Redactie: we blijven herhalen dat ook wij uiteraard staan voor een meer duurzame wereld maar niet op de manier waarop dat nu misbruikt wordt voor een andere agenda.)


De werkelijke situatie betreffende de temperatuur op aarde op dat moment was zoals aangegeven op de volgende afbeelding.

Op het moment van de klimaatconferentie in Parijs was er al 225 maanden lang geen sprake geweest van enige opwarming. Vanaf februari 1997 tot en met oktober 2015, een periode van 18 jaar en 9 maanden.


xxx

De paniek bij de conferentie in Parijs was grotendeels gebaseerd op cijfers zoals die werden gepresenteerd door NOAA.

De National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) is in de Verenigde Staten de instantie die zich bezighoudt met meteorologie en oceanografie. Het is een agentschap van de federale overheid.

De organisatie is als zodanig te vergelijken met het Nederlandse Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI). De NOAA beschikt echter over veel meer middelen en heeft bijvoorbeeld haar eigen netwerk van weersatellieten.

Zij kwamen met het volgende soort grafieken:


xxx

Na de akkoorden van Parijs was iedereen in de zevende hemel en hoorde je overal het meest smerige woord uit de Nederlandse taal: “duurzaam”.


xxx

Naar nu blijkt, is alles en iedereen, behalve insiders, falikant in de maling genomen met cijfers van NOAA, waarvan de organisatie en insiders wisten dat ze niet deugden.

Een van de beste wetenschappers ooit bij NOAA en degene die het interne systeem heeft opgezet waarbij data op allerlei punten wordt gecontroleerd en geverifieerd voordat het wordt gepubliceerd, is Dr. John Bates.

Hij is degene die nu naar buiten komt met de mededeling dat de rapporten zoals die door NOAA net voor de klimaatconferentie met veel bombarie werden gepubliceerd, niet deugen.

Dr. Bates heeft de Engelse krant Mail on Sunday bewijs geleverd dat de gepubliceerde rapporten misleidende en niet geverifieerde cijfers bevatten. Cijfers die nooit door het controleproces zijn gegaan zoals ontworpen door Dr. Bates.

Ten tijde dat het NOAA rapport openbaar werd gemaakt, is er door Dr. Bates hevig geprotesteerd, maar werd hij door zijn superieuren volledig genegeerd en publiceerden ze toch het rapport dat bekend werd onder de naam Pausebuster. Dit omdat het door NOAA gepubliceerde rapport een einde maakte aan de pauze in de opwarming zoals die zich de afgelopen 20 jaar heeft voorgedaan.

Het was ook nodig dat er voorafgaand aan de conferentie iets gezaghebbends  werd gepubliceerd om af te rekenen met de waarheid, want hoe kun je burgers miljarden dollars en euro’s afhandig maken met een fabeltje als er geen enkele opwarming is geweest gedurende de afgelopen 20 jaar.

Sterker nog, wanneer je de meest betrouwbare temperatuurmetingen neemt die volgens NASA die van satellieten zijn, kom je voor de laatste eeuw uit op een temperatuurstijging van 0, 1 procent, zodanig laag dat het te verwaarlozen is.

Het grote voordeel van door satellieten gemeten temperaturen is dat die overal meten en niet alleen maar op land.

Dr. John Bates is niet zomaar iemand die wat roept. Hij is onlangs met pensioen gegaan na een 40-jarige carrière als meteoroloog en klimaatwetenschapper. In 2014 kreeg hij van president Obama een speciale gouden medaille voor zijn werk in het opstellen van bindende regels voor het produceren en opslaan van klimaatgegevens.

Echter, bij het NOAA rapport dat net voor de conferentie in Parijs werd gepubliceerd, zijn de door Dr. Bates gemaakte standaardregels volledig genegeerd. Het rapport werd in juni 2015 gepubliceerd in het tijdschrift Science en dit zei dat er nooit een pauze is geweest in de opwarming van de aarde en werd door de meeste wereldleiders als leidraad gebruikt bij de conferentie.

Dit rapport wordt nu door Dr. John Bates met de grond gelijkgemaakt.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl