Volgende generaties hebben geen Nederland of Belgie meer (video)

De kinderen die nu opgroeien zullen in de toekomst nog een vage herinnering hebben aan de tijd dat ze ooit in een zelfstandig land woonden.

De volgende stap richting “chaos Europa” is begonnen en het slapende volk stemt wederom op de landverraders die dit hebben veroorzaakt.Even terug naar ons eerdere artikel over de Turkije rel, waarbij we zeiden dat het geheel een operette-achtig iets had en waarschijnlijk in scene was gezet.

De bedoeling van dit alles was dat er uiteindelijk nog veel meer vluchtelingen/immigranten en/of gelukszoekers van allerlei soorten en rassen naar Europa moeten stromen om zo de bevolking te vermengen tot een onherkenbare mengelmoes zonder enig identiteitsgevoel.

Onze conclusie was dan ook dat de rel tussen Nederland en Turkije was opgezet, zodat Turkije direct of na verdere escalatie “een geldige reden” zou hebben om de sluizen voor de vluchtelingen richting Europa wijd open te zetten. In dat licht past ook de verdenking van het inzetten van een dubbelgangster van de Turkse minister die ons land weer werd uitgezet en waar de rel mee escaleerde.

We lijken wat dat betreft op onze wenken te worden bediend:

“De onbezonnen acties” van Nederland waarvoor het halsstarrig heeft geweigerd om excuses aan te bieden hebben ervoor gezorgd dat Turkije de hele verhouding met de Europese Unie heeft bekeken en tot de conclusie is gekomen dat de EU haar afspraak voor wat betreft de migrantendeal niet is nagekomen en dat daarmee voor Turkije de overeenkomst is beëindigd.

Dit werd niet door zomaar iemand beweert, maar door niemand minder dan de vice premier van het land, Numan Kurtulmus.

Dus, dat zou betekenen nadat Turkije 3 miljard euro heeft opgestreken van de EU voor de vluchtelingendeal het Europa weer zal laten overspoelen door migranten/vluchtelingen.

De grote massa is geheel onwetend van de werkelijke plannen zoals die in de achtergrond al heel lang geleden zijn gesmeed en weten nog minder van de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn, zoals Richard Coudenhove-Kalergi.

Weinig mensen zullen ooit van Richard Coudenhove-Kalergi gehoord hebben. Toch is het gedachtegoed van de Oostenrijker zeer bepalend geweest voor de koers van Europa en beïnvloedt deze tot op de dag van vandaag. Zowel in het kader van Europese integratie, economisch beleid evenals immigratie dient de visie van Coudenhove-Kalergi als een handboek voor de hedendaagse Europese elite.

Coudenhove-Kalergi (1894) was de zoon van een Oostenrijkse vader en een Japanse moeder. Zijn vader was werkzaam als diplomaat en zijn moeder was de dochter van een zeer vermogende Japanse oliehandelaar. In 1919 nam hij de Tsjechische nationaliteit aan en jaren later kwam hij in het bezit van het Franse staatsburgerschap. Deze nationaliteit zou hij tot zijn dood behouden.

In de vroege jaren ’20 begon Coudenhove-Kalergi zijn gedachtegoed uiteen te zetten. In 1923 bracht hij zijn eerste boek uit genaamd Pan-Europa, wat een Europees samenwerkingsverdrag op basis van lidmaatschap beschrijft. Om zijn ideologie aan te kondigen organiseerde hij congressen die werden bijgewoond door vooraanstaande wetenschappers en intellectuelen van die tijd

Via niemand minder dan Baron Louis de Rothschild kwam de Oostenrijker in contact met Max Warburg, een van oorsprong Duitse bankier. Warburg financierde de plannen van Coudenhove-Kalergi en bracht hem tevens in contact met invloedrijke personen uit de internationale financiële en politieke wereld.

Langzaam maar zeker begon Coudenhove-Kalergi’s Pan-Europeanisme aan een opmars. Het gedachtegoed werd al snel overgenomen door een groot deel van de Europese elite en verspreid via de vele vrijmetselaarsloges op het continent. Al in 1929 stelde hij het lied “Ode aan de Vreugde” van Beethoven voor als Europees volkslied en 9 mei als ‘Europadag.’ Beide ideeën zijn exact in deze vorm geadopteerd en geïmplementeerd door de hedendaagse EU. De opkomst van het nationaalsocialisme in Duitsland bracht zijn progressie tijdelijk tot stilstand, maar na de Tweede Wereldoorlog zette de Oostenrijker zijn werk ongehinderd voort.

Het Europese volkslied en Europadag zijn slechts het topje van de ijsberg. De geest van Coudenhove-Kalergi lijkt nog steeds rond te waren in de instituties van de EU, want achter iedere wet of beleidsstuk dat wordt aangenomen lijkt zijn hand te zitten.


Voor de duidelijkheid samenvattend wat het plan van Kalergi precies inhoudt:

In zijn boek “Praktisch Idealisme” legt Kalergi uit dat de bewoners van het toekomstige Europese Rijk niet langer de mensen zijn die er historisch altijd hebben gewoond, maar dat in plaats daarvan er een soort sub-menselijke soort zal ontstaan door het vermengen van rassen. Hij stelt dat de oorspronkelijke bewoners vermengd moeten worden met andere rassen en culturen zoals donkere of Aziatische mensen, waarbij uiteindelijk een “kudde” zal ontstaan zonder enige identiteit en vooral één die gemakkelijk door de elite onder controle te houden is.

Kalergi pleit verder dat de individuele landen niet langer zelfbeschikkingsrecht zullen hebben en deze individuele landen zullen door gebruik te maken van etnisch separatistische bewegingen en massa-immigratie uiteindelijk geheel verdwijnen. Om Europa door de elite te kunnen laten controleren wil Kalergi de oorspronkelijke bevolking veranderen in een mengsel van zwarten, witten en Aziaten.


En nu de praktijk:En de ironie van dit alles is dat de bevolking er nog steeds met open ogen intrapt en massaal gaat stemmen op Mark Rutte vanwege “zijn daadkrachtige” optreden tijdens de Turkije rel.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl