Dringende noodzaak bij centrale bankiers tot Derde Wereldoorlog (video)

Voor eenieder die niet geheel comateus voor de buis hangt, is het duidelijk dat er krachten aan het werk zijn die alles op alles zetten om een Derde Wereldoorlog te forceren.

Volgens de voormalig Amerikaanse staatssecretaris en Wall Street bankier Catherine Austin Fitts valt het systeem van centrale banken uit elkaar en is er dringend een wereldoorlog nodig.Over geld hoef je Catherine Austin Fitts helemaal niets te vertellen, want als voormalig Wall Street bankier weet zij waar Abraham de mosterd haalt, maar ondanks dat zijn er ook dingen die zij niet kan verklaren zoals het volgende waarover wij schreven in een eerder artikel:

Voormalig Wall Street bankier en overheidsmedewerker Catherine Austin Fitts is na jaren en jaren onderzoek tot de conclusie gekomen dat het heel goed mogelijk is dat de wereldwijde schuld verschuldigd is aan entiteiten van buiten deze aarde.

Zo zegt ze:

“Is de aarde een open of een gesloten economie? Ik ben naar de business-school geweest, ik heb elf jaar op Wall Street gewerkt en weet je, ik ben mijn leven lang bezig geweest met economie en de hele tijd werd mij voorgehouden dat de aarde een gesloten economisch systeem heeft. Dus, als wij schuld creëren, dan zijn wij dit schuldig aan andere mensen. Als wij aandelen uitgeven, dan zijn andere mensen eigenaar van die aandelen.

Maar, als je kijkt naar al de economische ervaring die ik heb gehad in overheidsdienst, in het zakenleven en bij de bank, dan zal ik je vertellen dat ik, als je mij vraagt om het economische model op aarde te verklaren, het volgende zal zeggen: “De planeet aarde is een onroerend goed investeringsfonds, omdat we ieder jaar een dividend uitkeren en ik weet niet waar het naartoe gaat”.

Catherine weet het antwoord op die vraag ook niet, maar feit is dat er ieder jaar een fiks deel van de wereldproductiviteit in het niets verdwijnt. Het verdwijnt en wordt nergens verantwoord.

Zelfs overheidsinstanties die moeten bijhouden wat er met het geld gebeurt, kunnen deze vraag niet beantwoorden. Het geld verdwijnt eenvoudigweg, de schuld groeit exponentieel en niemand kan verklaren wie de begunstigde is.

Catherine zegt verder: “Ik was in staat om fantastische statistieken boven water te halen over wie de schuld had uitgegeven, maar wat ik ook deed, ik kwam er niet achter wie de eigenaar is van die schuld.

Ik weet dat ze controle hebben. En zij hebben controle door de schuld, want dat is hoe je op onzichtbare wijze controle krijgt over een bedrijf.

Wie is eigenaar van de schuld? Zijn het mensen of is het iets of iemand anders?”

“Sommige mensen zeggen dat goud de valuta is, waardoor wij over de hele planeet kunnen handelen, maar hoe ik ook probeer, ik kom er niet achter hoeveel goud er is op aarde. Jarenlang heb ik geprobeerd om dit uit te zoeken, maar het lukt mij niet.xxx

In 2011 manipuleerde iemand de prijs van goud naar beneden en bracht toen de grootste goudhoeveelheid ooit in de open economie. Er is niemand op onze aarde die een dergelijk astronomisch grote transactie kan verklaren.

Dus, wie is er eigenaar van de schuld van de wereld? Wordt de zogenaamde elite van deze wereld op hun beurt ook bedolven onder schuldenlasten verschuldigd aan..... 

In onderstaand interview geeft Catherine haar mening over wat zij denkt dat er op dit moment gaande is in de wereld en vooral ook waar we naartoe gaan.

Haar conclusie in het kort is dat de Rothschild kliek die naast de controle over het geld ook volledig controle hebben over de nieuwsvoorziening in de media en keihard op de oorlogstrommel slaan, op dit moment aardig wanhopig aan het worden zijn.

De reden dat zij in een dergelijke positie zijn beland volgens Catherine is niet omdat er dusdanige economische problemen zijn die ze niet kunnen oplossen, maar wel omdat het erop lijkt dat de pedofilie in de top hen noodlottig zal worden.

Er komen steeds vaker berichten naar buiten over pedofilie in de hoogste kringen en zoals wij al zo lang schrijven kan een dergelijk systeem alleen standhouden als mensen elkaar beschermen en de kaken stijf op elkaar houden. Echter, wanneer er zaken spelen zoals nu met Pizzagate, ontstaat een effect in de top van onze maatschappij waarbij mensen denken dat het wel eens handig kon zijn als ze “de andere kant” zouden kiezen. Hierdoor krijg je dan binnen die laag grote tegenstellingen en iets dergelijks kan werken als een soort sneeuwbal waardoor het complete systeem met donderend geraas in elkaar stort.

Interessant gegeven is ook het verhaal hoe Catherine eigenlijk “wakker” begon te worden.

Zij werkte destijds als partner en directielid bij de Wall Street investeringsbank Dillon, Read & Co. Op een gegeven moment werd daar een nieuwe bankier benoemd die niet voldeed aan het normale profiel van mensen zoals zij die selecteerden. Op de vraag van Catherina aan een mede directielid hoe dit kon, antwoordde deze: “Omdat hij is geselecteerd door de Rothschild”. Toen Catherina haar verbazing uitte hoe iemand die niet in de firma zat en geen aandelen bezat, kon beslissen wie zou worden aangenomen, keek haar collega haar aan met rollende ogen, zo van: Hoe kan iemand zo dom zijn?

Ze zijn wanhopig aan het worden omdat ze zien dat hun New World Order, een dystopische maatschappij die wordt geregeerd door grote bedrijven, op het punt staat volledig te mislukken. Dat de enige uitweg die zij op dit moment nog zien is het veroorzaken van een Derde Wereldoorlog, waarbij volgens Catherine bij een conservatieve schatting minimaal 100 miljoen mensen om het leven zullen komen.

In het interview legt Catherine uit hoe het systeem werkt en dat de elite ieder jaar meer geld moet verdienen om het systeem in stand te kunnen houden. Dat we eigenlijk met lenen en schulden zo ongeveer ieder plafond bereikt hebben wat er valt te halen en dat ze een ander soort oogstmachine willen bouwen.

Een oogstmachine waarbij alleen nog digitaal geld bestaat en waarbij zij in staat zijn hun inkomsten weer op een aanvaardbaar peil te brengen en daarbij tegelijkertijd iedereen onder controle kunnen houden. Catherine begint hard te lachen als er een vraag wordt gesteld over Bitcoin en de mogelijkheden die dit zou bieden om vrij te zijn van het systeem. Catherine lacht en zegt wat wij eerder hebben gesuggereerd, dat Bitcoin niets anders is dan een onderdeel van de wereldwijde digitalisering van geld en op een gewenst moment in het dan geldende systeem zal worden ingebracht.

Uiteindelijk komt alles weer neer op slavernij. De meest ideale slaven zijn die zij die niet eens weten dat ze slaaf zijn. Daar gaan we weer naartoe met de digitale valuta en dit keer kan het.

De hoofdreden dat in Amerika destijds de slavernij werd afgeschaft, had niets te maken met het welzijn, maar alles met de Rothschild bankiers in de City of London. Zij hadden de plantages in Amerika gefinancierd met de slaven als onderpand voor hun leningen. Echter, als de plantagehouder besloot om de slaven in een ander deel van het land te verkopen, dan hadden ze het nakijken, want dat was hun onderpand.

Met de digitalisering van geld is dat probleem gelukkig opgelost voor de Rothschild kliek. Niemand kan nog ergens naartoe ontsnappen en de bevolking is zo dom dat ze niet eens in de gaten hebben dat ze slaven zijn en volledig onder controle staan, want “het is lekker gemakkelijk en ik heb niets te verbergen”. De ideale slaaf.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl