Al Gore wil 15.000.000.000.000 dollar voor bestrijding klimaatopwarming (video)

Toen Al Gore in 2001 het Witte Huis verliet als vice president was hij goed voor ongeveer één miljoen dollar, vandaag de dag is dat 300 miljoen.

Volgens Gore zijn alle problemen met het klimaat op te lossen zolang de wereld maar 1.200 miljard dollar per jaar betaalt aan extra belastingen en investeringen.Sinds Al Gore kwam met zijn documentaire "An Inconvenient Truth" heeft de Nederlandse taal er een nieuw woord bijgekregen wat aardig klinkt maar intussen een vieze bijsmaak geeft: duurzaam.

Vanaf die tijd is er een compleet nieuwe industrie losgebarsten, waarbij alles en iedereen zich op duurzaamheid heeft gestort en iemand die niet het woord duurzaam in zijn bedrijfsfilosofie heeft staan, is een ketter.

De politiek correcte maatschappij heeft zichzelf opgezweept tot advocaten van de aarde en ze hebben geen flauw benul dat ze worden gebruikt en ingezet om nog meer geld van de bevolking over te hevelen naar de elite.

Afgezien van het grotere plan, waarbij de belasting van de aarde gebruikt zal worden voor het nog verder beperken van de vrijheid van de mens, gaat het ook zoals gewoonlijk weer om geld.

De mainstream wereld is langzaam tot een sekte geworden, waarbij het in twijfel trekken of ontkennen van door de mens veroorzaakte klimaatverandering/opwarming gelijk staat aan het ontkennen van de holocaust.

Dat is allemaal niet zo vreemd als je ziet welke bedragen hier op het spel staan.

Al Gore is lid van een nieuwe organisatie, de Energy Transitions Commission. Een club mensen die bestaat uit leiders van grote ondernemingen die allen als doel hebben om de wereldwijde opwarming te bestrijden, die volgens hen wordt veroorzaakt door de mens.

Maar, er is licht aan de horizon, want voor het luttele bedrag van 600 miljard dollar per jaar voor de eerstkomende 20 jaar kan er volgens de ETC al heel veel worden bereikt. Die bedragen moeten dan door de bevolking in de vorm van milieubelasting worden opgehoest.

Met dit bedrag kunnen dan duurzame projecten worden opgestart en het gebruik van groene energie bevorderd. Daarnaast zou er nog eens tussen de 300 en 600 miljard dollar per jaar geïnvesteerd dienen te worden om de klimaatakkoorden zoals die in Parijs zijn overeengekomen te kunnen halen.

Wat Gore er wijselijk niet bij vertelt, is hoeveel van dat geld in zijn zakken en die van zijn maatjes zal verdwijnen.

Klimaatakkoorden die zijn gesloten op basis van vervalste informatie zoals we eerder schreven:

Op het moment van de klimaatconferentie in Parijs was er al 225 maanden lang geen sprake geweest van enige opwarming. Vanaf februari 1997 tot en met oktober 2015, een periode van 18 jaar en 9 maanden.


xxx

De paniek bij de conferentie in Parijs was grotendeels gebaseerd op cijfers zoals die werden gepresenteerd door NOAA.

De National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) is in de Verenigde Staten de instantie die zich bezighoudt met meteorologie en oceanografie. Het is een agentschap van de federale overheid.

De organisatie is als zodanig te vergelijken met het Nederlandse Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI). De NOAA beschikt echter over veel meer middelen en heeft bijvoorbeeld haar eigen netwerk van weersatellieten.

Zij kwamen met het volgende soort grafieken:


xxx

Na de akkoorden van Parijs was iedereen in de zevende hemel en hoorde je overal het meest smerige woord uit de Nederlandse taal: “duurzaam”.


xxx

Naar nu blijkt, is alles en iedereen, behalve insiders, falikant in de maling genomen met cijfers van NOAA, waarvan de organisatie en insiders wisten dat ze niet deugden.

Een van de beste wetenschappers ooit bij NOAA en degene die het interne systeem heeft opgezet waarbij data op allerlei punten wordt gecontroleerd en geverifieerd voordat het wordt gepubliceerd, is Dr. John Bates.

Hij is degene die nu naar buiten komt met de mededeling dat de rapporten zoals die door NOAA net voor de klimaatconferentie met veel bombarie werden gepubliceerd, niet deugen.

Dr. Bates heeft de Engelse krant Mail on Sunday bewijs geleverd dat de gepubliceerde rapporten misleidende en niet geverifieerde cijfers bevatten. Cijfers die nooit door het controleproces zijn gegaan zoals ontworpen door Dr. Bates.

Ten tijde dat het NOAA rapport openbaar werd gemaakt, is er door Dr. Bates hevig geprotesteerd, maar werd hij door zijn superieuren volledig genegeerd en publiceerden ze toch het rapport dat bekend werd onder de naam Pausebuster. Dit omdat het door NOAA gepubliceerde rapport een einde maakte aan de pauze in de opwarming zoals die zich de afgelopen 20 jaar heeft voorgedaan.

Het was ook nodig dat er voorafgaand aan de conferentie iets gezaghebbends  werd gepubliceerd om af te rekenen met de waarheid, want hoe kun je burgers miljarden dollars en euro’s afhandig maken met een fabeltje als er geen enkele opwarming is geweest gedurende de afgelopen 20 jaar.

Sterker nog, wanneer je de meest betrouwbare temperatuurmetingen neemt die volgens NASA die van satellieten zijn, kom je voor de laatste eeuw uit op een temperatuurstijging van 0, 1 procent, zodanig laag dat het te verwaarlozen is.

Het grote voordeel van door satellieten gemeten temperaturen is dat die overal meten en niet alleen maar op land.

Dr. John Bates is niet zomaar iemand die wat roept. Hij is onlangs met pensioen gegaan na een 40-jarige carrière als meteoroloog en klimaatwetenschapper. In 2014 kreeg hij van president Obama een speciale gouden medaille voor zijn werk in het opstellen van bindende regels voor het produceren en opslaan van klimaatgegevens.

Echter, bij het NOAA rapport dat net voor de conferentie in Parijs werd gepubliceerd, zijn de door Dr. Bates gemaakte standaardregels volledig genegeerd. Het rapport werd in juni 2015 gepubliceerd in het tijdschrift Science en dit zei dat er nooit een pauze is geweest in de opwarming van de aarde en werd door de meeste wereldleiders als leidraad gebruikt bij de conferentie.


Dit rapport wordt nu door Dr. John Bates met de grond gelijkgemaakt.

Het klimaat is continu aan verandering onderhevig en er zijn op aarde soms wat koudere en dan weer warmere periodes. En als er dan toch een soort opwarming plaatsvindt, dan zal dit eerder worden veroorzaakt door een naderende planeet en/of geo-engineering dan door de burgers die uiteindelijk in ieder opzicht weer de rekening gaan betalen.

Volgens de Telegraaf columnist Leon de Winter is de maand april wereldwijd zelfs een halve graad kouder geweest dan normaal en op het noordelijk halfrond zelfs een hele graad kouder.


xxx

De hele klimaatsekte heeft te maken met twee dingen:

Het overdragen van rijkdom van de bevolking naar de elite en het verder vormgeven van de door de elite gewenste wereldregering, zoals wij schreven in een eerder artikel:

De tot nu toe gebruikte term Agenda 21 wordt vervangen door een nieuwe: de 2030 Agenda. Dat is omdat de implementatie 15 jaar zal gaan innemen en het dan 2030 is.

Vrijwel ieder land ter wereld heeft vrijwillig deze nieuwe wereldregering in vermomming ondertekend en jij zult eraan gaan deelnemen of je nu wilt of niet.

Na de formele lancering van de nieuwe wereldregering moet het concept uiteraard verkocht worden aan het grote publiek. Daarvoor wordt een scala aan internationaal bekende sterren en beroemdheden opgetrommeld om een en ander aan de nietsvermoedende massa te verkopen.

Heel geraffineerd en zoals je ziet zijn kosten noch moeite gespaard om het publiek kennis te laten maken met de “nobele doelstellingen” van de VN.Een indrukwekkende video en wanneer je de achtergrond van dit hele verhaal niet kent, zou je er zo in meegesleurd worden.

Wij verwijzen nog maar eens naar de eerste regel van de Illuminati eed:

Een waanidee zal het zijn, op zo’n grote schaal, zo kolossaal en veelomvattend dat het hun waarneming te boven zal gaan.

Voor een gemiddeld iemand is het ook bijna niet te bevatten dat iets dat zo goed en zo nobel klinkt op een zo geraffineerde manier gebruikt zal worden dat het de overblijvende wereldbevolking voorgoed tot willoze slaaf zal degraderen.

Zo worden de 17 doelstellingen van de wereldregering uitgebeeld.

un1

Wanneer de paus der Jezuïeten afreist naar New York om de aftrap te geven voor deze NWO regering door het een belangrijk teken voor hoop te noemen dan zou dat al genoeg reden moeten zijn om bij iedereen alle alarmbellen af te doen gaan.

Dan wordt er en passant bij verteld dat de implementatie van de nieuwe 2030 Agenda jaarlijks een kostenplaatje zal opleveren van tussen de 3,5 en 5 biljoen Dollar. Voor diegene die dat niets zegt: 5.000.000.000.000 Dollar.

En raadt eens wie dat waanzinnige bedrag gaat betalen. De Afrikaanse landen? Nee, fout, we zullen je een tip geven: Het geld zal niet afkomstig zijn uit de arme landen.

Het verraderlijke van dit duivelse plan is dat het zo geraffineerd in elkaar steekt dat het bijna iedereen zal aanspreken. Zoals het beëindigen van honger in de wereld. Iets wat ieder doorsnee mens wereldwijd graag zou willen.

Wat we hier nu zullen doen is nogmaals de 17 speerpunten van de wereldregering plaatsen, met daaronder een vertaling van wat het werkelijk betekent.

1) Maak overal een einde aan armoede in al zijn vormen.

Vertaling: Gecentraliseerde banken, IMF, Wereldbank, Federale Reserve om alle financiën onder controle te houden, een digitale wereldmunt in een maatschappij zonder contant geld.

2) Maak een einde aan honger, zorg voor voedselveiligheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw.

Vertaling: GMO (genetisch gemanipuleerde organismen)

3) Zorg dat iedereen gezond leeft en promoot welzijn voor alle leeftijden.

Vertaling: massale vaccinaties. Codex Alimentarius

4) Zorg dat iedereen kwaliteitsonderwijs krijgt en promoot dat iedereen zijn of haar leven lang leermogelijkheden heeft.

Vertaling: VN propaganda, hersenspoelen door verplicht onderwijs van de wieg tot het graf.

5) Bereik gelijkheid van geslacht en stimuleer alle vrouwen en meisjes.

Vertaling: Bevolkingscontrole door gedwongen “Gezinsplanning”.

6) Zorg voor beschikbaarheid en duurzaam management van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen.

Vertaling: Privatiseer alle waterbronnen en vergeet niet om fluoride toe te voegen.

7) Zorg dat iedereen toegang heeft tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie.

Vertaling: zorg voor een installatie van een smart energienetwerk met overal smart meters.

8) Promoot duurzame en voortdurende economische groei, volledige en productieve arbeidsmogelijkheden en fatsoenlijk werk voor iedereen.

Vertaling: TTP, TTIP, vrije handelszones die enorme voordelen bieden aan de grote megabedrijven.

9) Bouw een sterke veerkrachtige infrastructuur, promoot duurzame industrie en omarm innovatie.

Vertaling: Tolwegen, beperkingen op vrij reizen, allerlei milieubeperkingen.

10) Verminder ongelijkheid binnen en tussen landen.

Vertaling: Nog meer lokale overheden met een bureaucratie van een gemuteerde octopus.

11) Maak steden en plekken waar mensen wonen veilig, veerkrachtig en duurzaam.

Vertaling: De Big Brother observeringsstaat.

12) Zorg voor duurzame consumptie en productiepatronen.

Vertaling: Gedwongen draconische bezuinigingen.

13) Onderneem dringend actie om de klimaatverandering te bestrijden en de gevolgen daarvan.

Vertaling: Emissiehandel (Cap and Trade), extra belastingmaatregelen voor zowel bedrijven als burgers (footprint taxes).

14) Behoud van en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling.

Vertaling: Allerlei milieubeperkingen, controle van alle zee- en oceaanbodems, inclusief mineraalrechten voor de bodem van de oceaan.

15) Bescherm, herstel en promoot het duurzaam gebruik van aardse ecosystemen, het duurzaam beheer van wouden, strijdt tegen de ontbossing en stop en herstel het verval van land en stop het verlies aan biodiversiteit.

Vertaling: Nog meer milieubeperkingen, meer controle over natuurlijke hulpbronnen en mineraalrechten.

16) Promoot vreedzame gemeenschappen voor duurzame ontwikkeling, zorg dat iedereen toegang heeft tot gerechtigheid en bouw effectieve en verantwoorde instituten op alle niveaus.

Vertaling: VN “vredesmissies”, meer overleg met meer VN instituten om nog meer “vredesmissies” uit te voeren en nog meer controle te krijgen over bepaalde gebieden, afschaffen recht op wapenbezit in Amerika.

17) Versterk de middelen voor en revitaliseer het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

Vertaling: Verwijder wereldwijd de nationale soevereiniteit, bevorder globalisatie onder de “autoriteit” van de Orwelliaanse bureaucratie van de VN.

Er is zelfs een aparte website in het leven geroepen voor de promotie van de wereldregering. Wat men heel goed begrijpt is dat met dwang dit alles niet getolereerd zal worden door de wereldbevolking, maar voorgespiegeld als verzamelproject van allemaal nobele doelen ondersteund door beroemdheden en sterren moet het toch zeker lukken.

Voor hen die hier doorheen prikken, is het een ontwikkeling waarbij het koude zweet je kan uitbreken. In onderstaande video wat meer toelichting over bovenstaande NWO promo video.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl