Dat we ons als wereld in de eindtijd bevinden, is iets dat niet alleen door veel christelijke mensen wordt geloofd.

Talloze profetieën lijken nu uit te komen, waaronder ook de voorspelling van een vrijmetselaar ruim 150 jaar geleden.We hebben al vaker geschreven dat de toekomst voorspellen niet zo moeilijk is als je weet wat de plannen zijn van geheime organisaties zoals de vrijmetselarij.

Deze organisaties vallen uiteindelijk allemaal terug te herleiden naar de werkelijke top van de piramide, de Sekte van het Alziend Oog.

De Turkse president Erdogan is lid van zowel de vrijmetselarij als de Sekte van het Alziend Oog en vervult in onze eindtijd dan ook een hele belangrijke rol.

Welke, wordt duidelijk als we teruggaan naar een eerder artikel uit juli vorig jaar:

Terug gaan naar de grote lijnen ontwaart zich het volgende:

De vrijmetselaar Erdogan wordt gebruikt om een soort Hitler rol te spelen in onze moderne tijd. De reden dat dit alles is gebeurd om de Derde Wereldoorlog straks te kunnen starten.

Steeds meer zal straks blijken dat Erdogan een volkomen losgeslagen dictator is die zijn uiterste best zal doen om alles en iedereen mee te sleuren in het verderf.

Iets wat lang geleden al is bedacht:

Het plan om via drie wereldoorlogen uiteindelijk te komen tot de New World Order (NWO), met één wereldregering, één leger en één valuta is niet gisteren gemaakt.

Het plan zoals wij al eerder hebben geschreven, was al bekend in 1871 toen de beruchte vrijmetselaar Albert Pike een brief schreef aan een Italiaanse vriend.

Een voorbeeld hiervan vind je terug in deze brief waarin hij uitlegt waarom die drie Wereldoorlogen.

Het doel van de Eerste Wereldoorlog was het omverwerpen van de Russische Tsaar, het creëren van het communisme als een werktuig van de Illuminati wat onder meer gebruikt zou worden om religies te verzwakken. 

Het doel van de Tweede Wereldoorlog was om uiteindelijk de Nazi’s te vernietigen en te zorgen dat het politieke Zionisme sterk genoeg is om een onafhankelijke Israëlische staat te kunnen stichten. Het communisme moet verder groeien om een balans te vormen met het Christendom totdat de tijd rijp is voor de volgende fase. 

De Derde Wereldoorlog zal ontstaan door het tegen elkaar opzetten van Zionisten en de Islam, doel is dat beiden elkaar zullen vernietigen. Andere landen zullen worden meegesleurd in het conflict en het eindresultaat zal zijn totale uitputting, chaos, zowel politiek, economisch als spiritueel. Uit deze chaos zal dan uiteindelijk de New World Order verrijzen.

Omdat we te maken hebben met mensen achter de schermen die dol zijn op symboliek en speciale data en plaatsen, is het natuurlijk logisch dat die voorspelde derde stap van Albert Pike zal beginnen op een historische plaats en wel Jeruzalem.Maandag heeft Erdogan in een toespraak laten weten dat wanneer er zelfs maar één steen van deze ambassade zal worden verplaatst naar Jeruzalem dit serieuze gevolgen zal hebben.

Hij stelde verder dat iedere verdere discussie over dit onderwerp onmiddellijk gestopt dient te worden, omdat een verplaatsing van de Amerikaanse ambassade heel erg verkeerd zou zijn.

De oude Kanaänitische stad is de bakermat van het jodendom en het christendom, en de stad en/of bepaalde plaatsen daarin worden door volgelingen van deze religies en door de islam als heilig beschouwd. Jeruzalem is gelegen tussen de Middellandse Zee en het noordelijke deel van de Dode Zee in een van de meest omstreden gebieden ter wereld, de regio Palestina. De stad is geannexeerd door Israël en wordt door dit land beschouwd als zijn hoofdstad, maar ze wordt ook (deels) opgeëist door de staat Palestina.

In zijn speech in Istanboel trok Erdogan fel van leer tegen Israël en waarschuwde hij het land om geen veranderingen aan te brengen voor wat de situatie van de Tempelberg betreft.

De Tempelberg of de berg Moria, door joden Har ha-Bayit en door moslims Haram al-Sharif genoemd, is een heuvel in het oostelijk deel van de door Israël bezette en geannexeerde oude stad Jeruzalem (in Oost-Jeruzalem), die voor elk van de drie abrahamitische religies van groot belang is. De Haram es-Sharif wordt beheerd door een islamitische waqf, een religieuze stichting.

De bovenzijde van de berg is onder Herodes de Grote vlak gemaakt en vormt een plein met een oppervlakte van ongeveer 15 hectare. Midden op dit tempelplein staat de Rotskoepel, en aan de zuidzijde de Al-Aqsamoskee, gebouwd door de Omajjaden. Tevens bevinden zich hier meerdere islamitische bouwwerken, waaronder de Dome of the Chain, de Kettingkoepel.

Verder betreurde Erdogan de aanwezigheid van Israël daar en riep hij moslims op vanuit de hele wereld om de Al-Aqsamoskee te overspoelen.

“Iedere dag dat Jeruzalem lijdt onder de bezettingen is een belediging voor de moslims. Het bezoeken van de tempel zou de grootst mogelijke steun zijn voor onze broeders daar”, aldus Erdogan.

Dit oproepen tot een invasie van moslims naar Jeruzalem schijnt iets te zijn dat volgens de profetieën specifiek voorkomt in de eindtijd.

Niet voor het eerst heeft de islamitische Turkse dictator Recep Tayyip Erdogan Israël openlijk gedreigd met een moslim invasie van Jeruzalem. Volgens Bijbelse profetieën is dit exact wat er zal gebeuren tijdens de allerlaatste fase van de eindtijd.

Jeruzalem is dan ook de perfecte plaats om de door Albert Pike voorspelde confrontatie tussen moslims en zionisten te laten ontbranden.