Bij “schokkende onthullingen” blijft de top van de piramide altijd verborgen (video)

Het is een vreemde zaak dat men altijd dingen weet te onthullen over hoe wij onder controle staan van de top van de piramide, maar daar blijft het bij.

Net zoals bij een reportage van Zembla onlangs, wordt er in het tweede interview met Ronald Bernard met geen woord gerept over wie dat nu eigenlijk zijn.


Het verhaal van de oprichter van de Blije Bank Ronald Bernard is als een lopend vuurtje de wereld rond gegaan en het schijnt dat zijn eerste onthullende interview inmiddels door miljoenen mensen is bekeken.

Ook wij hebben dat interview gepubliceerd omdat er inderdaad een aantal schokkende onthullingen in voor kwamen. Zoals toen het voorspoedig ging met de carrière van Bernard in de financiële wereld hij werd uitgenodigd om een bijeenkomst bij te wonen waarbij één of meerdere kinderen zouden worden geofferd.

Geen dingen die op zich nieuw waren voor ons, maar wel uniek dat iemand die aan de kant van de daders heeft gestaan voor wat betreft satanische praktijken met kinderen, een boekje opendoet.

Na de publicatie van dat interview begonnen wij ons echter toch steeds meer af te vragen hoe het mogelijk is dat iemand die in die kringen verkeerde zomaar kon vertrekken om daarna nota bene zelf een bank te beginnen.

Wanneer je al het bovenstaande bekijkt, dan is het merkwaardig dat ze klaarblijkelijk een uitzondering hebben gemaakt voor Ronald Bernard. Waarom hebben ze het karwei niet afgemaakt toen ze hem, zoals hij zelf getuigt, hebben gemarteld? Waarom het risico lopen dat iemand later gaat praten zoals Bernard nu duidelijk doet?

Op die vragen zijn nog steeds geen antwoorden gekomen en ook over het arbeidsverleden van Bernard in de financiële wereld is eigenlijk niets te vinden. Navraag in die wereld bracht de wetenschap dat niemand hem kent. Micha Kat is verder in dit verhaal gedoken, maar ook hij heeft voor zover ons bekend tot nu toe geen verdere informatie boven water kunnen krijgen, behalve dat hem verteld is dat er meer interviews zouden volgen en daarmee dan waarschijnlijk ook meer duidelijkheid.

Dat volgende interview is er inmiddels en is her en der met veel bombarie aangekondigd als: meer schokkende onthullingen van een bank insider.

Wij hebben dat interview bekeken en hoewel op zich interessant en grotendeels correct wat hij vertelt, is het geen nieuws en zeker niet schokkend te noemen. Het is in feite het verhaal van de piramide met een kleine elite aan de top en daaronder alle werktuigen die tot hun beschikking staan, waarbij de meest machtige de BIS is, Bank for International Settlements.Het is interessante informatie, maar dit soort dingen staat ook in diverse artikelen op deze site en is daardoor eigenlijk informatie die iedereen tegenwoordig tot zijn beschikking heeft.

Wat Bernard “onthult”, zijn dingen die wel laten zien dat er een geheim kartel de totale wereldmacht in handen heeft, maar dat is veilige informatie omdat dit zo langzamerhand algemeen bekend is. Misschien niet bij de doorsnee burger in mainstream-land, maar zeker bij de wat meer ontwaakten.

Bernard stelt dat er een elite aan de top van de piramide staat van ongeveer 8.000 mensen die de BIS controleert en daarmee in feite de wereldmacht grotendeels in handen heeft. Hij gaat verder niet in op wie of wat die elite nu precies is. Misschien komt dat in een volgend interview, want dat we worden gecontroleerd door de top van de piramide is zo langzamerhand bekend, maar voor velen niet wie of wat die 8.000 zijn.

Er is een kans dat Bernard dat ook niet weet of niet bekend wil of mag maken, want die club bestaat uit niet al te frisse lui om het maar zacht uit te drukken.

We komen dan bij de hardcore satanisten terecht, mensen die bijvoorbeeld in staat zijn met geheime technologie wapens duizenden onschuldige burgers de dood in te jagen.

Dit tweede Bernard interview is een beetje zoals de uitzending van Zembla onlangs waarin dieper werd ingegaan op vooral de (zaken)relaties van Donald Trump.

Het verhaal van Zembla klopt op zich, alleen is het niet het volledige verhaal. Het dringt niet door tot de kern van wat Chabad is en waar deze club vandaan komt. Het komt niet bij de Sabbateans en hun satanische agenda. Het komt niet bij het feit dat zowel de Chabat leden als de Sabbateans geen originele Joden zijn, maar Chazaren

Het verhaal van Bernard klopt ook op zich, maar ook hij vertelt niet het volledige verhaal. Want de door hem beschreven top van de piramide bestaat voor het overgrote deel uit Sabbateans en Chabat leden, een groep mensen die ook de Sekte van het Alziend Oog wordt genoemd.

Je vindt ze overal terug waar sprake is van een machtsstructuur. Zij zijn zowel de goeden als de slechten. Een goed voorbeeld hiervan vind je terug in de Tweede Wereldoorlog, waar de volgende leiders allemaal Sabatteans waren en lid van de Sekte van het Alziend Oog: Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, Adolf Hitler, Eugenio Pacelli (Paus Pius XII), Francisco Franco, Benito Mussolini, Hirohitho en Mao Tse-Tung.

De implicaties van dit alles zijn enorm. Dit betekent (bewijst wederom) dat wij als mensheid in een nep realiteit leven, waarbij historici, journalisten en opvoeders samenwerken om ons ver bij de waarheid weg te houden. Onze wereld, onze perceptie van de menselijke ervaring, wordt gevormd door een geheim occult genootschap, wat betekent dat onze cultuur niets anders is dan een uitgebreide psy-op.

Ze gebruiken een geraffineerde tactiek. Ze promoten geen satanisch koninkrijk, maar ze sturen je in die richting door allerlei zaken zoals het bestaan van God in twijfel te trekken en door het eisen van seksuele bevrijding, onafhankelijkheid voor vrouwen, internationalisme, diversiteit en religieuze tolerantie. Al deze aspecten vormen onderdeel van een verborgen agenda: het ondermijnen van alle collectieve krachten, behalve die van hen.

Er wordt ons verteld dat vrije seks progressief is en modern. De Sabatteans hebben zich al meer dan 350 jaar bezig gehouden met het partnerruil, seks orgies, overspel en incest. Ze promoten ook seks tussen verschillende rassen en ze zijn stap voor stap bezig om de bevolking tot hun sekte te introduceren.

Ze kennen geen enkele moraal en hun originele zegening: “Die het verbodene toestaan” werd later de bekende Illuminati slogan "Doet wat ge wilt", als uitdrukking van hun religieuze gevoelens.

De mensheid is in de greep van een wrede satanische sekte wiens macht zo groot is dat ze erin slagen om hun oorlog tegen de mensheid als normaal en onvermijdelijk te verkopen. Zelfs als hun plot wordt ontmaskerd, slagen ze erin om iedereen ervan te overtuigen dat het racistisch, antisemitisch is of getuigt van slechte smaak als je dat gelooft. Ze zorgen ervoor dat de mensheid zich concentreert op porno, terwijl zij de politiestaat in het leven roepen.

De Westerse maatschappij is (moreel) failliet. Deze uitgebreide sekte heeft volledige controle over de politiek, informatievoorziening en cultuur. De meeste leiders zijn of puppets of verraders. Het “intelligente deel van de bevolking” is omgekocht, terwijl het grote publiek is afgeleid en in het paradijs der dwazen woont.

De Zionisten zijn de pionnen van de Sabatteans die de holocaust hebben gebruikt om hun kunstmatige staat Israël te kunnen creëren. Miljoenen Joden zijn geofferd om een thuisland voor de Sabatteans te kunnen scheppen. Het woord holocaust betekent “verbrand offer” en dat is precies wat er met de holocaust is gebeurd. Een verbrand offer aan satan.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl