De combinatie Duitsland/China hoeksteen van New World Order

Het wordt hoog tijd dat er dingen in de wereld veranderen en landen tegengas gaan bieden aan Donald Trump en zijn protectionisme.

Donald Trump speelt zijn rol als katalysator van nieuwe ontwikkelingen goed en waar hij symbool staat voor de Old World Order, zo staan Duitsland en China dat voor de New World Order.Het ultieme plan van de elite, de machthebbers achter de schermen, de Illuminati, de Sekte van het Alziend Oog, globalisten of hoe ze ook verder genoemd mogen worden, is om uiteindelijk te komen tot een wereldregering, ook wel de NWO genoemd, de New World Order.

Iemand die zich al lange tijd met deze materie bezighoudt is Brandon Smith van de website Alt-Market die onder andere het volgende schrijft:

In talloze artikelen heb ik in de loop der jaren in detail laten zien hoe de agenda naar de NWO eruit zal zien.

De theorie van Brandon Smith is dat om te komen tot een dergelijke NWO moet eerst het huidige systeem en de huidige wereldorde in elkaar storten om tot een totaal nieuwe NWO te komen.

We schreven iets meer dan een half jaar geleden al het volgende over Smith en zijn theorie:

Dankzij “de opstand van het volk” ligt er nu een totaal ander politiek landschap in Amerika. Zij hebben als protest tegen de gevestigde orde gekozen voor Donald Trump en dit feit zal door de elite worden aangegrepen om een schuldige aan te wijzen voor de komende financiële ineenstorting.

Volgens Brandon staat dit al helemaal gepland en heeft de operatie zelfs een codenaam: “Operation Shift Blame” (Operatie Geef Iemand Anders de Schuld).

Het principe is relatief eenvoudig. Door hun stemgedrag heeft de bevolking de heersende klasse aan de kant gezet en deze zelfde heersende klasse zal dadelijk weer nodig zijn om orde en rust te herstellen na de komende financiële ineenstorting.

Want, hoewel Obama en consorten altijd hebben gezegd dat de Amerikaanse economie in goede conditie verkeert, is niets minder waar. Sinds 2008 heeft de economie aan de beademing gelegen van de Federal Reserve om een grotere crash te voorkomen en de tijd voor die ultieme crash lijkt nu gekomen.

Niet dat dit een proces is wat van de ene op de andere dag zal plaatsvinden, het is geen “gebeurtenis”, maar een proces wat enkele jaren kan gaan duren, maar wat in 2017 in een grote stroomversnelling zal gaan.


Brandon Smith is er verder van overtuigd dat de NWO niet alleen een constructie is van het Westen, maar dat Oosterse landen daar ook volop aan meewerken, inclusief Rusland en Vladimir Poetin. Daarover zijn de meningen uiteraard verdeeld, maar volgens Brandon spelen ze allemaal het spelletje mee en wordt er voor de wereld een compleet toneelspel opgevoerd.

Zo zijn alle conflicten niets anders dan schijn en vormen ze onderdeel van de theatershow voor het publiek. De complete wereld is één groot toneel.

De vraag die Brandon nu wil proberen te beantwoorden, is hoe die NWO vanaf dit moment concreet tot stand zal komen. En in dat kader is het natuurlijk belangrijk om te weten of men Amerika inderdaad ziet als een soort arm die kan worden opgeofferd om tot een groter doel te komen.

Aangezien de Sekte zoals we ze maar even zullen noemen, de beschikking heeft over zowel Westerse als Oosterse landen is het logisch dat de kern van deze NWO gevormd zal worden rondom twee daarvan, één uit het Westen en één uit het Oosten.

Alles zal zijn gebaseerd op een extreme vorm van socialisme en de twee landen die op dit moment naar voren komen als de twee die deze NWO kern zullen vormen zijn Duitsland en China.


xxx

Het lijkt zo op het eerste gezicht een wat vreemde combinatie, maar de twee landen hebben meer overeenkomsten dan je zo op het eerste gezicht zou denken. Duitsland is de industriële en economische motor van Europa en China vervult dezelfde rol in Azië.

China verkoopt zichzelf als een communistisch land met kapitalistische hobby’s en Duitsland doet dat als een kapitalistisch land, waarbij steeds meer socialistische (communistische) programma’s worden geïntegreerd.

Brandon noemt beide landen “collectivist hell-holes”, maar dat dit precies het soort landen zijn zoals de Sekte die graag ziet. Het woord hell-hole hoeft geen nadere uitleg en collectivisme is het stellen van het belang van de gemeenschap boven dat van het individu. Het is daarmee het tegenovergestelde van individualisme.

Duitsland is de laatste jaren uitgegroeid tot een bolwerk van de multiculturele agenda en met Merkel aan het roer heeft de Sekte natuurlijk daarvoor de perfecte kandidaat. Onderdeel van de multiculturele agenda is het onbeperkt accepteren van ideologieën en bevolkingen zonder de beperking van grenzen. Met het promoten van de multiculturele agenda verliest het originele volk ook langzaam maar zeker haar eigen identiteit en went het alvast aan het feit dat de nationale soevereiniteit langzaam maar zeker wordt opgegeven.

China kent al een maatschappij waar mensen gewend zijn dat een overheid almachtig is en alles voor hen besluit. Dit land is van het soort dat de Sekte graag overal zou zien, omdat de stap naar een NWO vanuit een dergelijke situatie heel erg klein is.

Er bestaat geen vrij ondernemen in China. Een Chinees bedrijf is in veel gevallen van de staats en daarnaast is het een bekend gegeven dat China op goede voet staat met veel NWO instituten. Zij lopen voorop bij het roepen om een nieuwe wereldmunt onder leiding van het IMF.

Volgens Brandon Smith heeft de Sekte ergens ter wereld enkele stabiele plaatsen nodig om hun kapitaal te consolideren en een soort basis om van daaruit de laatste stappen richting een echte NWO te kunnen zetten.

Deze basis zou volgens Brandon wel eens de combinatie Duitsland-China kunnen zijn.

China is de grootste handelspartner van Duitsland en omgekeerd is Duitsland het favoriete land voor Chinese investeerders. Vorige maand legden de Chinese premier Li Keqiang en Merkel een gezamenlijke verklaring af waarin ze spraken over het intensiveren van hun band in het licht van het door Donald Trump gepromote protectionisme.

Smith is verder van mening dat de rol van Donald Trump is om te fungeren als katalysator voor verschillende programma’s van de Sekte. Programma’s die al langere tijd op de plank liggen, maar waar nu haast mee wordt gemaakt.

Trump en het populisme zijn het excuus voor de nieuwe Duits/Chinese samenwerking. Daarnaast natuurlijk nog dat Trump zich met Amerika heeft teruggetrokken uit de klimaatakkoorden.

Trump vertegenwoordigt de Old World Order met haar “barbarisme”. Duitsland en China worden voorbereid op hun rol in de New World Order, een samenleving waarbij het motto samenwerking en collectivisme is, met uiteraard een wereldoverheid die weet wat goed is voor je.

Tot slot adviseert Brandon Smith om de verdere ontwikkelingen tussen Duitsland en China goed in de gaten te blijven houden.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl