Elite veroorzaakt rampen en bedelt vervolgens om geld (video)

De bomen lagen nog plat tegen de grond op Sint Maarten toen het gironummer van het Rode Kruis overal alweer prominent in beeld kwam op de Nederlandse televisie.

Deze rijke bedelaarsorganisatie hoort bij de controle-instrumenten van de wereldelite, is gevestigd in Geneve, de hoofdstad van de onderwereld, en speelt bij recente rampen weer een dubieuze rol.


Je kunt zeggen wat je wilt over de satanische machthebbers van deze wereld, maar niet dat ze niet volop gebruikmaken van de goedgelovigheid van de wereldbevolking.

We hebben de laatste weken bijvoorbeeld tot in den treure aangetoond hoe deze gemanipuleerde orkanen zijn ontstaan die voor een geweldige verwoesting hebben gezorgd op diverse plaatsen. Terwijl de mensen op Sint Maarten nog volledig in shock verkeren, zie je op televisie niets anders dan het gironummer van het Rode Kruis.

Nog steeds zijn er mensen die geld storten naar deze club, in de veronderstelling dat de arme slachtoffers van dit soort rampen adequate hulp zullen ontvangen.

Niets is minder waar.

In een eerder artikel toonden wij aan dat van het geld dat is gedoneerd via het algemene gironummer 555 van de samenwerkende hulporganisaties, het grootste deel naar het Rode Kruis gaat.

En vervolgens:

Zoals de verdeelsleutel laat zien, gaat het grootste deel van de opbrengsten naar het Rode Kruis. Een club die allesbehalve is wat het lijkt.

Behalve dat, gaat het geld dat ze ophalen overal naartoe, behalve naar de slachtoffers. Met de grote aardbeving in Haïti enkele jaren geleden bedelde het Rode Kruis een half miljard dollar bij elkaar en bouwde daarmee welgeteld zes huizen op Haïti.
Er zijn ondertussen een aantal interessante verhalen opgedoken vanuit Amerika over hoe het Rode Kruis daar omgaat met de slachtoffers van de orkaan Harvey die voor enorme overstromingen zorgde in Texas.

Zoals een vrouw die samen met een piloot 400 warme hamburgers invloog voor slachtoffers die dringend behoefte hadden aan wat warm eten. Hoe ze door het Rode Kruis werden geschoffeerd en hun hamburgers werden geweigerd omdat de slachtoffers al gegeten zouden hebben. Dat klopt, ze hadden de afgelopen 24 uur allemaal één boterham gehad.Of zoals het verhaal van de volgende vrouw die zegt dat de slachtoffers mogen toekijken hoe de hulpdiensten allemaal lekker maaltijden krijgen en over een grote voorraad voedsel beschikken dat ze volledig voor zichzelf houden.

Zoals de vrouw zegt “The Red Cross pigs are eating, while others are not”.En dan komen we op een misschien nog wel veel meer sinistere rol van het Rode Kruis. Hierna volgt een video van Jamie van het Impossible Channel, met daarin een paar interessante opnames.

Getuigen die verklaren hoe het Rode Kruis donaties steelt die door allerlei mensen naar plekken zijn gebracht zoals kerken.

Daarnaast zijn er getuigen die verklaren, wat je in de video ook ziet, dat het Rode Kruis bewust hulpgoederen heeft weggegooid zoals dekens en hondenvoer.

Wat je ook ziet in de video is een hulpverlener die verklaart dat er zoveel slachtoffers zijn dat er heel veel mensen nooit naar huis terug zullen keren.

En dan zegt ze letterlijk het volgende:

“They've worked with them throughout the process here to help them adjust to this new world order that they are going to be living in after”.

Zullen deze mensen verdwijnen uit het openbare straatbeeld en eindigen in één van de vele leegstaande FEMA kampen?

Er begint zich als het ware een soort patroon te ontwikkelen, waarbij duidelijk is dat de elite de rampen veroorzaakt, daarna om geld bedelt bij de bevolking en waar dan vervolgens geen echte hulp wordt geboden, maar er wel wordt gezegd dat er heel veel mensen nooit meer naar huis terug zullen keren.Welke rol het Rode Kruis in dit alles precies speelt, is op dit moment misschien nog niet helemaal duidelijk, maar wel dat het één van de vele organisaties is die wordt gebruikt om de mensheid te misleiden.

Ter afsluiting een deel uit een eerder artikel dat uitlegt welke organisaties allemaal zijn betrokken bij de totstandkoming van de New World Order.

Voor mensen die meer willen weten over de achtergronden vonden wij een interessante website, waar onder andere het volgende staat:

Er is een Elite, of De Illuminati, die uiteindelijk de "baas" is over de samenzwering. Dit is een hele kleine groep van onwaarschijnlijk machtige mensen en niemand weet wie het zijn. Deze Elite of Illuminati beslissen wat er gebeurt, wanneer het gebeurt en hoe het gebeurt. Om dit tot uitvoering te brengen, hebben ze een aantal organisaties opgezet.

Vlak onder de Elite heb je een zichtbare, redelijk openbare, variant. Dat wil zeggen: we kunnen identificeren wie het heeft opgezet en wie er in zitten. Deze komen samen in de Ronde tafel van de Negen. De Ronde Tafel is opgezet in het begin van de 20ste eeuw door Alfred Milner en Cecil Rhodes onder de vlag van de Rothschilds. Het doel van de Ronde Tafel is de plannen en wensen van de Illuminati om te zetten naar beleid dat uitgevoerd moet worden door een aantal organisaties en denktanken.

Voor zover bekend zijn er zes van deze organisaties die verspreid over de continenten aan de touwtjes trekken. Deze zijn:

1. De Bilderberggroep – een Europese denktank dat elk jaar samenkomt om de stand van zaken in de wereld te bespreken, de leden komen uit de zakenwereld, de media wereld en de politieke wereld; 

2. De Club van Rome – bestaat uit de crème de la crème van de wetenschappelijke wereld, deze club heeft bv. het Global Report 2000 opgesteld waarin ze pleiten voor een reductie van de wereldbevolking middels ongeneeslijke ziekten (bv. AIDS), hongersnoden, natuurrampen en oorlogen; 

3. Het Royal Institute for International Affairs – heet tegenwoordig "Chatham House", je kunt de naam veranderen, maar niet de streken; het is een "onafhankelijke" denktank dat zich bezighoudt met internationale zaken en gebeurtenissen. Hun oplossingen worden altijd uitgevoerd door de regeringen – dus "onafhankelijk" kun je wel wegstrepen; 

4. De Trilateral Commission – is opgezet voor dezelfde redenen als Chatham House, met verschil dat Chatham House een Britse organisatie is en de Trilateral Commission is opgezet door Europa, Japan en Noord-Amerika; 

5. de Council on Foreign Relations – is ook gelijk aan Chatham House en de Trilateral Commission, alleen de Council on Foreign relations is volledig Amerikaans zoals Chatham volledig Brits is;

6. De United Nations (Verenigde Naties) – is een volledig globale organisatie dat door de vijf bovenstaande van informatie, doelen en instructies wordt voorzien; aangezien de Verenigde Naties geen grenzen kent kan het grenzeloos opereren, dit maakt de Verenigde Naties de belangrijkste organisatie voor de Elite. 

Deze organisaties implementeren het beleid via geheime genootschappen, semi-geheime genootschappen en de top van schijnbare openbare genootschappen en religies, zoals de Vrijmetselaars, de Rozenkruisers, de Scientology Kerk, de Mormonen, de Katholieke kerk, de Islamitische kerk, de Joodse kerk, allerlei sekten en politieke stromingen, et cetera. De leden van deze organisaties worden aan de top van bedrijven gezet, in regeringen en belangrijke publieke organisaties als het Wereld Natuurfonds, Amnesty, het Rode Kruis/De Rode Halve Maan en Greenpeace (er zijn er meer).

Wij als bevolking zijn volledig afhankelijk van wat de bedrijven, de regeringen, de genootschappen en kerken en de "goede" doelen doen en willen. Zo is de maatschappij opgebouwd en dit wordt ons geleerd door het gemanipuleerde onderwijssysteem. Maar uiteindelijk komt alles bij die Elite vandaan, bij de Illuminati, en dat kleine groepje mensen beslist wie er leeft of doodgaat, en wanneer en hoe lang. Zij beslissen wanneer er een crisis ontstaat, wanneer er oorlogen ontstaan, hoe groot deze oorlogen zullen zijn en hoeveel mensen er (naar schatting) dood zullen gaan.

Waaruit maar weer blijkt dat overheden (werktuigen van de elite) niet voor je zullen zorgen en daarom bij deze een reminder voor de weekaanbieding van Orjana voor Niburulezers, zodat je in ieder geval voor wat betreft je gezondheid zelf een deel ter hand kunt nemen:

Veel klachten zijn te verhelpen met de inzet van complete natuurproducten zoals bijvoorbeeld de CBD olie van Orjana. Deze week is de 30 ml verpakking voor Niburulezers aan te schaffen met een korting van 10 procent door het invoeren van code cbd10 bij het afrekenen. Deze aanbieding is geldig tot en met zondag 17 september aanstaande.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl