Chazaren slaan hun slag bij de HEMA

De machthebbers achter de schermen hebben weer keihard toegeslagen in het kader van hun agenda om de samenleving zoveel mogelijk te ontwrichten.

Het is ze weer gelukt om een winkel zoals Hema zover te krijgen dat deze geen jongens- of meisjeskleren meer verkoopt, maar alleen nog gender neutrale kleding.


Het politiek correcte deel van het Nederlandse volk slikt ook het volgende nieuwsbericht weer als zoete koek:

Kinderafdeling Hema genderneutraal: 'jongen' en 'meisje' verdwijnt van de labels

Hema schrapt als eerste Nederlandse winkelketen alle geslachtsaanduidingen van kinderkleding. Vanaf eind dit jaar verdwijnen 'jongen' en 'meisje' van Hema's verpakkingen en kledinglabels.


Het is natuurlijk niet zomaar dat dit gebeurt. Het is het gevolg van de permanente psychologische oorlogsvoering zoals die door de werkelijke machthebbers op aarde wordt uitgevoerd.

Dat de leiding van de Hema net zoals met het verbannen van Zwarte Piet weer voorop loopt, is niets anders dan opportunisme van hun kant omdat ze hopen te scoren op het/dit punt dat door de geprogrammeerde massa als politiek correct wordt gezien.

Eén van de belangrijke kenmerken van de huidige machthebbers achter de schermen is deceptie. Alles is anders dan het lijkt, waardoor het voor doorsnee mensen praktisch onmogelijk wordt om hun web te ontmaskeren.

De kern van de machthebbers op deze aarde bestaat uit een satanische sekte die bekendstaat onder de naam Sabbateans, waarover wij uitgebreid hebben beschreven. Het grootste deel van deze Sabbateans bestaat uit Chazaren, waarover Evert Jan Poorterman het volgende schreef:

Die gebruikt de doorgaans minder bewuste mensen in het Midden-Oosten om op te marcheren en Europa te ontregelen, maar achter de schermen heeft Enlil zeer ingenieuze handlangers; de Chazaren/Khazaren (Askhenazi, jooddietsen of de jiddische joden). Die hebben geweldige kwaliteiten; intrige, manipulatie, hebzucht en de drang naar geld en rijkdom en macht. Zij zijn de genen die achter de meeste tegen de blanken gerichte acties zitten. Dat mag gezegd worden. Dat is de afgelopen decennia steeds duidelijker geworden. We wisten het vroeger niet; maar nu wel - ze stammen niet af van de stam van Juda, maar zijn slechts aan de Turken en Perzen verwante volken die het ‘joodse geloof’ hebben aangenomen. Maar daarmee zijn ze nog geen Joden; wel ‘joden’ met een kleine j.

Nog een deel uit de verdere geschiedenis van de Chazaren, wat van belang is voor het nieuws van vandaag:

De Chazaar bankiersfamilies trokken van Venetië naar Bologna en van daaruit door naar Duitsland, waar ze Napoleon financierden met als enig doel de onderwerping van Rusland en de vernietiging van de Russisch Orthodoxe kerk. Deze kerk was na de vernietiging van Constantinopel (Istanboel) verhuisd naar Moskou.

In Duitsland richtten ze de Illuminati op en ontwierpen de politieke concepten van facisme en heerschappij door bedrijven (corporate ownership). Volgens Frisk gebeurde dit alles in samenwerking met de Jezuïeten die zoals we in een eerder artikel schreven, zijn opgericht door tot katholieken bekeerde Joden. Aangezien er ook Chazaarse Joden naar Spanje zijn getrokken en zij bekend staan als mensen die zich heel gemakkelijk tot een ander geloof of identiteit bekeren, zijn ook de tot katholieken bekeerde oprichters van de Jezuïeten waarschijnlijk Chazaarse Joden.

Bij de oprichting van de Illuminati maakten ze ook weer gebruik van een bekende tactiek. Ze namen de identiteit van hun vijanden aan. Ze gebruikten de symbolen en gewoontes van de vrijmetselaars en pasten deze aan. Eén van die takken staat bekend als de Vaticaan P2 loge.

Velen van hen infiltreerden in de loges van de vrijmetselarij en creëerden de hogere graden, waar ingewijden trouw zweren aan de Zionisten, de Paus en de koninklijke Saoedische familie.

Waar ze ook gaan, ze infiltreren en worden de mensen die ze willen vernietigen, zoals een virus. Volgens Katharine Frisk zijn de Protocollen van Zion een plagiaat van de eed van de Jezuïeten en vormen ze een spiegelbeeld van dezelfde filosofie.

In combinatie met deze infiltratie moedigen ze de vernietiging aan van moraal, waarden en normen. Ze zullen altijd pornografie ondersteunen, maar ook prostitutie, pedofilie, abortus, drugs, gokken en ieder ander mogelijk corrupt sociaal gedrag.

Ze weten dat wanneer ze erin slagen om de gezinsstructuur te ontwrichten, ze een clan systeem kunnen afbreken en dit centraliseren onder één enkele autoriteit. Op deze manier kunnen ze landen vernietigen en mensen omvormen tot slaven. Door de eeuwen heen zijn ze er steeds beter in geworden en tegenwoordig hebben ze natuurlijk de beschikking over de media en het internet.

xxx

Er wordt dan ook gesproken over een zogenaamde Masonic Jewish war on gender. Dit omdat de vrijmetselarij is geïnfiltreerd en aan de top volledig overgenomen door Chazaren en dat wat in het algemeen Joden worden genoemd in feite Chazaren zijn.

The Masonic Jewish (Illuminati) war on gender has produced a generation of people who have no identity as men or women.

When their sex appeal is gone, they will have nothing: no families and no family identity: husband, wife, mother, father, brother, sister...

En dat is de ultieme doelstelling: totale ontwrichting van alles in de maatschappij wat mensen stabiliteit biedt zoals een gezin met vader en moeder, een "gewone" wereld die bestaat uit mannen en vrouwen.

Binnen een satanische sekte zoals waar we hier mee te maken hebben, wordt alles omgedraaid: gezond en ongezond, natuurlijk en onnatuurlijk, waarbij bijvoorbeeld heteroseksualiteit wordt bestempeld als afwijking/ziekte, terwijl homoseksualiteit als natuurlijk wordt beschouwd. Net zoals het schoonheid en lelijkheid omdraait, waarheid en leugens, gerechtigheid en onrecht en waarbij het kwaad wordt afgeschilderd als goed. De leden van de sekte worden onder controle gehouden door ze te corrumperen. De werkelijke occulte betekenis van revolutie is het vervangen van God door Lucifer, waarbij de werkelijkheid wordt omgedraaid.

En bijna niemand die in de gaten heeft dat de sporen van dit alles weer zijn te herleiden naar de Chazaren.

Echter, wanneer je goed kijkt naar bepaalde nieuwsberichten die gaan over dit onderwerp, dan begint voor een oplettend iemand toch wel een aantal dingen op te vallen.

Zoals een artikel in The Blaze, enkele dagen geleden geschreven door ene Aaron Colen.

In dat artikel wordt met veel bombarie aangekondigd dat kinderen die nog niet eens in de puberteit zitten nu al kunnen beginnen met hormoonbehandelingen voor geslachtsverandering. Omdat een aantal specialisten heeft gezegd dat ze hierdoor later beter kunnen aanpassen aan de maatschappij en dat ze daarom zo vroeg mogelijk moeten beginnen met het zich verwijderen van het geslacht waarmee ze zijn geboren. Als gevolg van advies van dit soort specialisten zijn de medische regels hiervoor in Amerika aangepast. Ook de dochter van Angela Jolie, de 11-jarige Shiiloh, zit nu middenin zo'n traject. Deze familie is duidelijk een werktuig van de elite.

De wetenschapper die eigenlijk de kar trekt bij dit alles is ene Dr. Steve Rosenthal, een bekende Chazaar uit San Francisco.

Over de nieuwe gender neutraal politiek van de Hema weet de Volkskrant het volgende te melden:

'Geweldig', vindt de Israëlische neurowetenschapper Daphna Joel. Zij doet onderzoek naar de hersenverschillen tussen mannen en vrouwen en kwam tot de conclusie dat er niet zoiets bestaat als een mannen- en vrouwenbrein. Hema's koerswijziging naar meer sekseneutrale kinderkleding noemt zij daarom een 'grootse stap naar een wereld waarin onze genitaliën niet meer dicteren hoe we ons dienen te gedragen.'

Het plan zit echter zo geraffineerd in elkaar dat iemand die het waagt om de werkelijke achtergronden van die gender neutraal ellende bloot te leggen onmiddellijk wordt beschuldigd van antisemitisme. En dat dan door mensen die geen enkele aanspraak kunnen maken op de titel semiet, omdat ze van oorsprong een Turks nomaden volk zijn.

Eigenlijk hilarisch hoe ze er toch iedere keer weer in slagen om de mensheid te besodemieteren.

Natuurlijk zitten er ook hele grappige kanten aan dit verhaal zoals de man die tampons wil afschaffen, omdat piemelmensen deze niet "in" kunnen brengen, maar de essentie van het verhaal is dat dit alles is bekokstoofd door een zieke satanische sekte die uiteindelijk alles wil onderbrengen bij de staat, hun staat, de New World Order.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl