Bij het lezen van de protocollen van de wijzen van Zion zul je je verbazen over hoe de maatschappij zich exact heeft ontwikkeld zoals daarin beschreven.

Daarmee is het ook gelijk ongeveer het meest gedemoniseerde document ter wereld geworden en wordt eenieder die durft te veronderstellen dat ze misschien toch wel eens echt konden zijn, uitgemaakt voor antisemiet.Eén van de meest gedemoniseerde geschriften op aarde zijn de zogenaamde Protocollen van de wijzen van Zion.

Het volgende is wat de Wikipedia er over heeft te vertellen:

De Protocollen van de wijzen van Sion is een fictief verslag van een vergadering van joodse leiders, die in 1897 zou hebben plaatsgevonden in Bazel. Deze joodse leiders (wijzen van Sion) zouden bijeen zijn gekomen om de christelijke maatschappij omver te werpen. Ook zouden zij plannen hebben gesmeed voor een joodse wereldheerschappij; de “Protocollen” beschrijven tot in detail hoe deze verwezenlijkt zou moeten worden. Het geschrift werd en wordt daarom graag geciteerd door antisemieten om er het “joodse gevaar” mee aan te tonen.

En daarmee is het weer het oude liedje. Ongeacht hoe vaak er door verschillende mensen op wordt gewezen, waaronder wij, dat het politek ideologische Zionisme niets te maken heeft met het Jodendom, worden de twee altijd in één adem genoemd.

Zelfs lezers van deze website die toch worden geacht beter te weten, komen met het volgende soort opmerkingen:

Waar komt toch die ongelooflijke haat tegen de Joden vandaan? Uw haat overtreft die van de moslims.

Hier hebben we precies de kern waarom het draait. De antisemiet troefkaart wordt permanent gespeeld, terwijl het zionisme waar wij over praten niets met het volk der Joden te maken heeft.

Waarmee dan ook de situatie is ontstaan dat iedereen die niet denkt dat die Protocollen fictief zijn, automatisch een antisemiet is. Zo werkt dat in het leven.

Dat het antisemitisme door de mainstream media gelijk wordt gesteld aan kritiek op het Zionisme, klopt ook precies met wat er in de protocollen staat.

4. Geen bericht zal zonder onze voorkennis openbaar worden. Dat resultaat hebben thans reeds daardoor bereikt, dat alle berichten uit de gehele wereld bij een aantal persbureau's samenkomen. Deze zullen geheel in ons bezit overgaan en slechts datgene bekend maken wat wij hun voorschrijven.

Hiermee ook gelijk één van de belangrijkste punten die pleiten voor de echtheid van deze Protocollen, want wanneer je die leest, dan is het alsof je met verbijsterende duidelijkheid ziet wat er op deze wereld gebeurt en vooral ook waarom.

Het zal dan ook geen toeval zijn dat ze voor komen in het bekende Illuminatispel van Steve Jackson.


xxx

In de onderstaande video legt David Icke uit hoe het kwam dat het verhaal dat de Protocollen niet echt zouden zijn in de wereld kwam.

In 1921 kwam de Engelse krant The Times met een artikel over de Protocollen en daarin vroegen ze zich verbaasd af hoe het mogelijk was dat de situatie in de wereld een exacte weerspiegeling kon zijn van de Protocollen. Met andere woorden, het kan bijna niet anders of ze moeten echt zijn.

Niet lang daarna werd de krant onder druk gezet en verscheen er een serie artikelen in diezelfde krant, geschreven door een Britse geheim agent, waarbij de Protocollen werden ontmaskerd als een geval van fraude en hoe ze absoluut niet waar zouden zijn, maar een typisch voorbeeld van antisemitisme. Net zoals dat vandaag de dag nog steeds gebeurt door de Wikipedia.

Die geheim agent kreeg volgens Icke de benodigde informatie om dit allemaal te kunnen schrijven van niemand minder dan een frontman van de Rothschild kliek, het latere hoofd van de Amerikaanse CIA, Alan Dulles.

En zo is het verhaal in de wereld gekomen dat de Protocollen niet echt zouden zijn. Vanaf die tijd is er eigenlijk niets anders gebeurd dan dat het verhaal zoals dat door Dulles werd verstrekt aan de Britse geheim agent door alle media verplicht wordt gepubliceerd, zie punt 4 van de Protocollen hierboven. Iedere keer wordt er weer terug verwezen naar die artikelen in de Times van 1921 waarin de protocollen zouden zijn ontmaskerd.

David Icke zegt hier uitgebreid onderzoek naar te hebben gedaan vanwege het grote belang van de Protocollen. De praktijk heeft ondertussen door de jaren heen geleerd dat een David Icke niet zomaar wat blaat, maar wel degelijk zaken goed onderzoekt, zoals ook blijkt in en uit de vele boeken die hij heeft geschreven.

Maar zelfs al zou je geen snars geloven van de uitleg van Icke, lees dan toch die Protocollen en kijken naar en vergelijk met de huidige situatie in de wereld. Wel bizar dat een document dat ongeveer 120 jaar geleden werd geschreven exact weergeeft wat er in de wereld gebeurt, ook nu, en waar we naartoe onderweg zijn. De totale wereldheerschappij in handen van een kleine elite, de New World Order.
De Britse geheim agent waar David Icke over spreekt was Philip Graves. Ook Henry Makov komt na uitgebreid onderzoek tot de conclusie dat Graves werd ingezet met zijn artikelen in de Times als een Zionistisch propaganda werktuig.

Begin vorige eeuw in Amerika herkende Henry Ford dat wat er in dat land gebeurde precies overeen kwam met wat er in die Protocollen stond. Hij publiceerde een serie artikelen via zijn eigen krant, waar hij op de grote gevaren wees.

Het volgende is wat Ford letterlijk zei:

"The only statement I care to make about the Protocols is that they fit in with what is going on. They are 16 years old, and they have fitted the world situation up to this time."

Later werd hij dusdanig onder druk gezet, zowel juridisch als economisch, dat hij gedwongen werd om zich te verontschuldigen.

Maar, zoals altijd: onderzoek het zelf, lees die Protocollen en kijk naar wat er in de wereld gebeurt.