Dag na dag verloedert onze Westerse maatschappij tot het moment dat we volkomen gedrogeerde sheeple zijn zonder enige identiteit of houvast.

In Rusland vindt echter een enorme opleving plaats van de Russisch Orthodoxe kerk en de godsdienst die het meest wordt gevreesd door de satanische machthebbers op deze wereld.


Waar bij ons alle normen en waarden als sneeuw voor de zon verdwijnen, zo is dat in Rusland absoluut niet het geval. Daar staat het gezin nog steeds centraal en kent men in het algemeen twee geslachten: de man en de vrouw.

In het tegenwoordige Rusland vindt een enorme opleving plaats van het christelijke geloof in de vorm van de Russisch Orthodoxe kerk. Sinds het communisme is verdwenen, speelt deze kerk een belangrijke rol in het leven van veel Russen en de maatschappij als geheel.

Er worden dan ook regelmatig optochten gehouden voor het christendom, zoals te zien op de volgende foto.


xxx

Er zijn tegenwoordig ook populaire websites die zich bezighouden met alle aspecten van het Russische geloof, zoals de website Russian Faith.

De website gaat over het christendom in het algemeen en de geweldige opleving van de Russisch Orthodoxe kerk in het bijzonder. De bedoeling van die site is ook om Amerika en de Westerse wereld te laten zien hoe het er werkelijk aan toe gaat in Rusland en dat het beeld dat hier door de mainstream media wordt geschetst niet klopt. Dit alles met als doel om een soort verbroedering tot stand te brengen, in plaats van nog meer tegenstellingen.

Daarnaast hebben ze en Youtube kanaal, dat wil zeggen, ze hadden een Youtube kanaal.

De video's van hen hadden alle een positieve boodschap, over liefde, karakter, eer en respect en in geen van die opnames word één onvertogen woord gesproken.

En toch werd dit kanaal door Youtube van de ene op de andere dag op zwart gezet, zonder opgaaf van reden.

De eigenaren vragen zich vol verbijstering af wat ze verkeerd hebben gedaan, want alles is positief en met de beste bedoelingen gedaan.

Hier volgt de introductievideo van de oprichter van de website op zijn privékanaal dat nog niet is geblokkeerd:


Begrijpelijk dat men niet wil dat het ware beeld van Rusland en dat van de Russisch Orthodoxe kerk in het bijzonder naar buiten komt.

Zoals we al eens uitgebreid hebben beschreven, zijn de werkelijke machthebbers een selecte groep Chazaren die de Sabbateans worden genoemd. De Chazaren zijn weer een van oorsprong Turks nomadenvolk dat in het verleden het Jodendom heeft aangenomen als hun geloof, omdat dat op dat bepaalde moment hen goed van pas kwam.

De Chazaren hadden een steppengebied tussen de rivieren de Wolga en de Dnjepr en de zuidelijke Kaukasus, ten noordoosten van Moskou en de bovenloop van de Wolga. Het rijk bestond van 552 tot 967 en in het begin bestond het uit verschillende Turkse stammen. Toen het groeide kwamen ze de Göktürken tegen. Na hun veroveringen onderwierpen zij deels de Altyn Oba-horde en hun bewoners gingen uiteindelijk inelkaar op.

Pas toen er een einde kwam aan de onderdrukking van de Göktürken in 766 waren zij toch nog met zoveel om in gevecht te kunnen gaan met de omliggende grootmachten, het Islamitische Kalifaat van de Abbasiden en het Christelijke Byzantijnse Rijk. Toen Cyrillus de Chazaren aanbood hen tot het Christendom te bekeren, gaven zij de voorkeur aan een vorm van Jodendom, omdat er Joden in dit nomadenvolk waren opgegaan met wie ze veel handel dreven".

De Chazaren controleren niet alleen de centrale banken van deze wereld en daarmee de gelduitgifte, ook hebben zij zo goed als de totale mainstream media in handen en dan plots wordt het heel begrijpelijk dat het Youtube kanaal van Russian Faith wordt geblokkeerd.

Want, het Russische geloof, Russisch Orthodox, is de grootste vijand van de Chazaren zoals we schreven in een eerder artikel:

De Chazaren worden door auteur en onderzoeker Katherine Frisk vergeleken met een virus dat zich overal weet binnen te wurmen en zich voordoet als iets wat ze niet zijn.

Zij heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar deze Chazaren en dan zie je uiteindelijk waarom Rusland op dit moment aan alle kanten wordt gedemoniseerd door het Westen.

Het einddoel van de Chazaren is de onderwerping van Rusland, de controle van Centraal Azië en de bezetting van de Zijde Route die al duizenden jaren een belangrijke handelsweg is van oost naar west. Wanneer ze ook dit alles in handen hebben, hebben ze in feite de door hen uiteindelijk gewenste wereldcontrole.

Wat inmiddels bekend is, is dat een deel van de Chazaren zich bekeerde tot het Jodendom en vanaf dat moment Joods was, maar ook is er een deel naar West Europa getrokken, waar velen zich bekeerden tot het Rooms katholieke geloof. Deze infiltratie van Chazaren in de katholieke kerk gebeurde in de periode tussen de 8e en de 12e eeuw.

In diezelfde periode trok een deel van de Chazaren naar het Midden Oosten en bekeerde zich tot voornamelijk Soennitische moslims. Het is dan ook rond deze tijd dat het verhaal van de Mahdi verschijnt, de Sjiitische afstammeling van Mohammed. Deze Mahdi zal de krachten bundelen met Jezus en samen zullen ze de Antichrist bestrijden.

Daarmee waren er nu drie verschillende groepen Chazaren. De eerste die zich had bekeerd tot het Jodendom, de tweede die katholiek was geworden en de derde die zich tot de islam had bekeerd.

Alledrie de groepen hadden een gemeenschappelijk doel; de vernietiging van de christelijk orthodoxe kerk.

De Chazaar Joden trokken onder andere naar Venetië waar ze hun woekerbanken vestigden. Met de medewerking en assistentie van het Vaticaan contracteerden en financieren ze kruisvaarder huurlingen om de christelijk orhtodoxe kerk in Griekenland, het gebied dat nu West Turkije is, te vernietigen.

De totale vernietiging werd uiteindelijk voor elkaar gekregen door de Chazaren die in de 15e eeuw waren bekeerd tot Soennitische moslims. Hierna ging een combinatie van de Chazaar Joden en de Chazaar moslims verder om het Ottomaanse Rijk te bouwen.

Vervolgens ging de islam in het Midden Oosten op een beestachtige wijze tekeer in wat nu Syrië is en wat ooit onderdeel vormde van het christelijk orthodox Byzantijnse rijk. De christenen werden afgeslacht en hun kerken vernietigd.

Ze gingen verder met deze politiek door het gehele Midden Oosten en door geheel Noord Afrika dat eveneens grotendeels orthodox christelijk was.

In de 19e eeuw ging een Chazaar Jood uit Turkije naar Arabië, trouwde daar met een moslim vrouw, bekeerde zich tot de islam, slachtte vervolgens alle leiders van lokale stammen af en installeerde zichzelf als alleenheerser. Dit werd later de koninklijke Saoedische familie.

De Chazaar bankiersfamilies trokken van Venetië naar Bologna en van daaruit door naar Duitsland, waar ze Napoleon financierden met als enig doel de onderwerping van Rusland en de vernietiging van de Russisch Orthodoxe kerk. Deze kerk was na de vernietiging van Constantinopel (Istanboel) verhuisd naar Moskou.

In Duitsland richtten ze de Illuminati op en ontwierpen de politieke concepten van facisme en heerschappij door bedrijven (corporate ownership). Volgens Frisk gebeurde dit alles in samenwerking met de Jezuïeten die zoals we in een eerder artikel schreven, zijn opgericht door tot katholieken bekeerde Joden. Aangezien er ook Chazaarse Joden naar Spanje zijn getrokken en zij bekend staan als mensen die zich heel gemakkelijk tot een ander geloof of identiteit bekeren, zijn ook de tot katholieken bekeerde oprichters van de Jezuïeten waarschijnlijk Chazaarse Joden.

De vernietiging van de Russich Othodoxe kerk is ook de reden voor de permanente demonisering van Rusland en de door de Chazaren gewenste oorlog met Rusland. De normen en waarden zoals die worden uitgedragen door de Russsich Orthodoxe kerk staan lijnrecht tegenover de satanische principes die de Chazaren willen opleggen aan de rest van de wereld.

Ze gebruiken een geraffineerde tactiek. Ze promoten geen satanisch koninkrijk, maar ze sturen je in die richting door allerlei zaken zoals het bestaan van God in twijfel te trekken en door het eisen van seksuele bevrijding, onafhankelijkheid voor vrouwen, internationalisme, diversiteit en religieuze tolerantie. Al deze aspecten vormen onderdeel van een verborgen agenda: het ondermijnen van alle collectieve krachten, behalve die van hen.

Er wordt ons verteld dat vrije seks progressief is en modern. De Sabbateans hebben zich al meer dan 350 jaar bezig gehouden met het partnerruil, seks orgies, overspel en incest. Ze promoten ook seks tussen verschillende rassen en ze zijn stap voor stap bezig om de bevolking tot hun sekte te introduceren.

Ze kennen geen enkele moraal en hun originele zegening: “Die het verbodene toestaan” werd later de bekende Illuminati slogan "Doet wat ge wilt", als uitdrukking van hun religieuze gevoelens.


Waarmee we dan weer uitkomen, uit datzelfde artikel, bij de voorspelling van de "slapende profeet" Edgar Cayce die over het Rusland van "good guy" Vladimir Poetin het volgende zei:

Dat de door Amerika en de daarachter opererende satanische krachten uiteindelijk niet zullen zegevieren, werd al in de jaren dertig van de vorige eeuw voorspeld door de beroemde “slapende profeet” Edgar Cayce, zoals wij schreven in een eerder artikel:

In de jaren dertig deed Cayce een voorspelling over de “zonden” van wat hij noemde de “key nations”, de belangrijkste landen ter wereld.

Amerika: is haar motto “in God we trust” vergeten 
Engeland: verwaandheid 
Frankrijk: lust 
China: isolationisme 
India: het niet delen van kennis 
Italië: onderlinge strijd 

Hij zei in die voorspelling verder dat Rusland het baken van hoop voor de wereld zal worden. 

Cayce voorspelde zowel het begin als het eind van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. In de jaren '20 waarschuwde hij voor de komende rassenonlusten in Amerika en hij voorspelde de dood van twee presidenten. 

“Door Rusland zal de hoop voor de wereld komen”, zo zei Cayce. “Niet door wat men soms noemt Communisme of Bolsjewisme. Nee, maar vrijheid, vrijheid. Dat ieder mens zal leven voor zijn medemens. Dat principe is daar geboren. Het zal jaren duren voordat dit zich zal uitkristalliseren, maar toch zal vanuit Rusland de hoop van de wereld weer komen”