Donald Trump gaat plannen van vrijmetselaar Albert Pike uitvoeren

De persconferentie van Donald Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël en de Amerikaanse ambassade daar naartoe te verhuizen, zal het Midden Oosten in vuur en vlam zetten, zoals gepland.

Plannen die allang geleden werden beraamd door machthebbers achter de schermen en die de laatste en beslissende fase zullen inluiden.De media staan bol van de verhalen over de plannen van Donald Trump om allereerst Jeruzalem te erkennen als hoofdstad en om daarna de Amerikaanse ambassade daar naartoe te verhuizen:

Israël is blij met de beslissing, maar in de Arabische wereld slaat de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad in als een bom. Palestijnse en Arabische leiders noemen het 'een klap voor het vredesproces in het Midden-Oosten'.

Jeruzalem is het centrum van de decennialange spanningen tussen de Israëli's en de Palestijnen. Het is ook het religieuze hart voor joden, moslims en christenen.

In de nasleep van de zesdaagse oorlog in 1967 stichtte Israël in Oost-Jeruzalem nederzettingen waar nu grofweg 200.000 Joden wonen. Onder het internationale recht zijn deze nederzettingen illegaal. Israël bestrijdt dat.

De soevereiniteit van Israël over Jeruzalem is nooit internationaal erkend. In de vredesakkoorden die Israël en de Palestijnen sloten in 1993, is vastgelegd dat de definitieve status van Jeruzalem in latere onderhandelingen zou worden vastgelegd. De Verenigde Naties sturen er al jaren op aan dat dit gebeurt.

De Verenigde Staten zijn nu het eerste land ter wereld dat Jeruzalem erkennen als hoofdstad en de ambassade er naar toe verplaatst. Alle landen hebben hun ambassades in Tel Aviv.

De vraag die uiteraard niet door de mainstream media wordt beantwoordt, is waarom Donald Trump dit eigenlijk doet. Welk voordeel valt er te behalen voor Amerika door bewust de boel in het Midden Oosten op scherp te zetten?

Om te beginnen is Amerika natuurlijk niet een zelfstandig land:


xxx

Donald Trump is dan ook niets meer dan een puppet van de Sabbateans, onder de controle van zijn handler, schoonzoon Jahred Kushner.

Echter, alle leden van dit machtigste Comité ter wereld hebben zonder één enkele uitzondering iets gemeen en dat is dat ze allemaal Sabbateans zijn. De leden van dit Comité mogen ook niet zomaar met iemand trouwen, dit mag alleen met toestemming van het complete Comité. De schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner, is bijvoorbeeld direct gerelateerd aan een van de topleden.

Dan het verband met de vrijmetselarij:

Volgens de Joodse onderzoeker Clifford Shack infiltreerden ze na de dood van Zevi, onder leiding van zijn opvolger Jacob Frank (de sekte wordt soms ook Sabbateans/Frankists genoemd), alle vrijmetselaarsloges in Engeland en hebben ze via de vrijmetselarij in 1776 de Illuminati opgericht. De vrijmetselarij zou de geheime kracht worden achter belangrijke gebeurtenissen zoals de Amerikaanse, Franse en Russische revolutie, het opzetten van de Verenigde Naties, beide Wereldoorlogen inclusief de holocaust en de moorden op de Kennedy’s, omdat deze vastbesloten waren de praktijken van dit geheime satanische netwerk op Amerikaanse bodem te dwarsbomen.

En zo komen we terecht bij de beroemde brief van de vrijmetselaar Albert Pike.

Deze oorlogen werden door Albert Pike al voorspeld in een brief, gedateerd 15 augustus 1871, gericht aan een Italiaanse collega, Mazzini genaamd. Maar, niet alleen deze twee oorlogen worden door Pike in de brief voorspeld, er zal nog een derde en laatste wereldoorlog komen, die nodig is om definitief de Nieuwe Wereld Orde te vestigen. Na deze laatste oorlog zal niemand meer twijfelen aan het nut van één wereldregering.

Hij beschrijft deze Derde Wereldoorlog in de brief als volgt:

"De Derde Wereldoorlog zal tot stand komen door gebruik te maken van de verschillen tussen de politieke Zionisten en de leiders van de Islamitische wereld. De oorlog zal plaatsvinden, zodanig dat de Islam (De Arabische Staten) en het politieke Zionisme (Israel) elkaar over en weer zullen vernietigen. De andere landen zullen ondertussen hopeloos verdeeld zijn en zich in de strijd mengen totdat ze fysiek, moreel, spiritueel en economisch volledig uitgeput zullen zijn. We zullen de Nihilisten en de Atheisten in de strijd gooien en we zullen geweldige sociale rampen veroorzaken, wat al aan die landen duidelijk zal maken dat dit wordt veroorzaakt door het absolute atheisme. Wat op haar beurt weer de oorzaak is van al dat wrede en bloedige geweld.

Dan zullen de burgers overal ter wereld gedwongen worden zichzelf te verdedigen tegen de revolutionairen. Tallozen zullen zich afkeren van het Christendom en wanhopig op zoek gaan naar nieuw spiritueel houvast. Zij zullen het ware licht ontvangen door de zuivere doctrine van Lucifer, die eindelijk in de openheid zal worden gebracht. Dit zal zowel het einde betekenen van het Christendom als het Atheise, beiden zijn overwonnen en tegelijkertijd vernietigd".


De Sabbateans gebruiken Amerika om deze oorlog te ontketenen, want het land is niets meer dan een filiaal van Tel Aviv.

Leden van het Amerikaanse Congres worden min of meer gedwongen om een zogenaamde Loyalty Oath te onderteken voor AIPAC (Israël), waarin ze beloven de belangen van Israël boven die van Amerika te stellen.

Het is natuurlijk geen wettelijke verplichting om dit te doen, maar wat er gebeurt wanneer je hier geen gehoor aan geeft, wordt uitgelegd door het voormalige congreslid Cynthia McKinney in de volgende video.Welke leider van welk land dan ook kan het Amerikaanse Congres toespreken zoals dat gebeurt door de Israëlische president Netanyahu. Niemand vindt dat vreemd, of als ze dat wel vinden, durft niemand er iets over te zeggen.


xxx

Hoe bespottelijk dit alles is en een mogelijke reden van Donald Trump om juist nu op dit moment ervoor te kiezen om het Midden Oosten in vuur en vlam te zetten, wordt in onderstaande video duidelijk gemaakt door Kevin Barret van de website Veterans Today.

Je kunt doorspoelen naar ongeveer minuut 9, waar het interview met Barrett begint.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl