Professoren veroordelen selfies want ze houden traditionele genderrollen in stand (video)

Een aantal feministische professoren in Amerika komt na een onderzoek tot de conclusie dat het maken van selfies door vrouwen niet aan te bevelen is.

Dit omdat met selfies er een grote kans bestaat dat de traditionele vrouw zoals die ooit bestond teveel aandacht krijgt en dat kan echt niet meer in deze tijd omdat de oorspronkelijke geslachtsrollen moeten verdwijnen.
Het onderzoek dat werd uitgevoerd aan de Universiteit van Georgia in Amerika stond onder leiding van professor Mardi Schmeichel, die gespecialiseerd is in het onderwerp feminisme.

Deze groep analyseerde 233 selfies van vrouwen die in 2013  werden geplaatst  op sociale media binnen 24 uur na afloop van de wedstrijd van het plaatselijke UGA Football team. De bedoeling was om te kijken of deze selfies het geïdealiseerde beeld zouden vertonen van wat men daar noemt de southern lady. Dit traditionele beeld heeft volgens het team zeer nadelige gevolgen gehad voor het feminisme in de zuidelijke staten van Amerika.

Zij stellen dat het symbool van deze southern lady wordt gekenmerkt door traditionele, vrouwelijke kleding, zoals zachte en golvende jurken, een aanzienlijke hoeveelheid juwelen en kleding die de nadrukt legt op de vrouwelijke vormen, zonder dat er teveel blote huid wordt getoond. Dit geheel wordt dan aangevuld met rode lippenstift en witte tanden, volgens Schmeichel.


xxx

Van de door Schmeichel en haar team onderzochte foto's blijkt minstens 25 procent te voldoen aan de criteria voor southern lady, wat volgens de onderzoekers een beeld schept dat niet gewenst is.

Want, in de southern lady foto's wordt de nadruk gelegd op het traditionele super vrouwelijke beeld en zij zien dit als een terugval binnen de hard bevochten "moderne" feministische positie van vrouwen. Volgens Schmeichel zijn we als maatschappij druk bezig met het weghalen van een zwart/witte geslachtsverdeling zoals man/vrouw en deze te vervangen door talloze variabele genders. En dan helpt het niet erg als vrouwen super vrouwelijke selfies maken, want daarmee ondermijnen ze dit hele proces en dat is uiteraard een kwalijke zaak. En dus dienen vrouwen hun gedrag zodanig aan te passen dat ze in het vervolg niet meer dit soort selfies plaatsen omdat die alleen maar de traditionele rol van vrouwen weer terug zullen halen en versterken.

De naam Schmeichel betekent in het Jiddisch niet voor niets "gladde prater", want feminisme heeft in de weg naar de New World Order een bepaalde rol en mensen zoals Schmeichel moeten dit verkopen aan het publiek. Het is onderdeel van het programma om het traditionele gezin te slopen, wat nodig is om straks de voortplanting en opvoeding van kinderen volledig bij de staat onder te brengen.

Het creëren van een volkomen verwarde maatschappij waarbij niemand straks nog enige houvast heeft in de vorm van tradities en een bepaalde rol die daarbij past. Een verwarde maatschappij zonder een sterke gezinsstructuur is gemakkelijk onder controle te houden, want de enige houvast die men straks nog heeft, is de (corrupte) staat.

En dat is precies het doel waarvoor het feminisme in leven is geroepen, zoals wij schreven in een eerder artikel:

Hoe deze waanzin ooit tot stand is gekomen, wordt duidelijk als je luistert naar de in 2007 overleden filmmaker Aaron Russo.

Hij werd vooral bekend door de onthullingen die hij deed naar aanleiding van zijn vriendschap met leden uit de Rockefeller familie.

Ver voor deze aanslag (9/11) werd Russo al verteld over het plan om angstaanjagende terroristische aanslagen uit te voeren, om soevereine landen te bezetten en om een high tech fascistische politiestaat neer te zetten met een controlematrix die iedere beweging van burgers zal controleren onder meer door middel van geïmplanteerde chips.

Aaron Russo legt ook uit dat de emancipatiebewegingen voor vrouwen in het leven zijn geroepen door de elite om het traditionele gezin te vernietigen. Iets dat vandaag de dag steeds zichtbaarder wordt.

In het volgende videofragment met Aaron Russo kan je horen hoe de Rockefellers en consorten het feminisme hebben gepland om de maatschappij verder te destabiliseren.

Dit alles vormt weer onderdeel van de grotere agenda van de satanische Sabbateans, de elite van de Chazaren.

Ze gebruiken een geraffineerde tactiek. Ze promoten geen satanisch koninkrijk, maar ze sturen je in die richting door allerlei zaken zoals het bestaan van God in twijfel te trekken en door het eisen van seksuele bevrijding, onafhankelijkheid voor vrouwen, internationalisme, diversiteit en religieuze tolerantie. Al deze aspecten vormen onderdeel van een verborgen agenda: het ondermijnen van alle collectieve krachten, behalve die van hen.

Er wordt ons verteld dat vrije seks progressief is en modern. De Sabbateans hebben zich al meer dan 350 jaar bezig gehouden met het partnerruil, seks orgies, overspel en incest. Ze promoten ook seks tussen verschillende rassen en ze zijn stap voor stap bezig om de bevolking tot hun sekte te introduceren.

Ze kennen geen enkele moraal en hun originele zegening: “Die het verbodene toestaan” werd later de bekende Illuminati slogan "Doet wat ge wilt", als uitdrukking van hun religieuze gevoelens.

Ja maar, wordt er dan al snel gezegd, daar horen de Rockefellers toch niet bij?

Volgens de Joodse historicus Malcolm H. Stern die een boek schreef met de titel: "Americans of Jewish decent" zijn ze dat wel degelijk. De Rockefellers zijn van oorsprong Marranos, dat wil zeggen Chazaren die zich ooit in Spanje hebben bekeerd tot het christendom.

Uit een eerder artikel:

Aan het einde van het Chazarenrijk, zo rond het jaartal 960 AD, vertrokken er ook Chazaren naar Spanje:

After the last and final blow from the Russians the Khazarian King and his twenty-five wives(all of royal blood), and sixty concubines emigrated to Spain with many family members.

En nog een andere:

Deze bekeerlingen die geen echte christenen waren, werden dan ook als zodanig wel herkend in die tijd en ze werden dan ook Marranos (varkens) genoemd. De Marranos hadden daar geen enkele boodschap aan en omdat ze nu christen waren, hadden ze vele voordelen en wisten dan ook door te dringen tot in de hoogste gelederen van de kerk en maatschappij. Veel hoger dan ze ooit als Jood hadden kunnen stijgen.

Ze bleven dan ook niet alleen in Spanje, maar vestigden zich in alle belangrijke Europese locaties, waaronder ook Nederland.

Deze Marranos, Joodse schijnchristenen, kwamen in 1593 naar ons land. Hier wist men ook wat voor vlees ze in de kuip hadden en ze werden dan ook prompt geweigerd in Middelburg en Haarlem.

Via Frankrijk zijn de Rockefellers in Amerika terechtgekomen en waarschijnlijk zijn zij opgetreden als agenten voor de Rothschild familie:

Marranos" are Jews who "PRETEND" to convert to Christianity so as to deceive Christians in their business dealings, but secretly continued to practice Judaism in private rituals. For this reason, a Marrano family like the Rockefellers would make the perfect tool for the Rothschilds of France who have for centuries used secret agents to carry on their work.

Niets is wat het lijkt in een wereld die wordt geregeerd door deceptie.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl