Centrale bankier onthult waarom wij allemaal hun slaven zijn

Er is een duivelse samenzwering gaande tegen de mensheid en de grote massa heeft werkelijk geen flauw benul door wie ze gevangen worden gehouden en waarom.

Deze machthebbers achter de schermen zijn zo arrogant dat ze ons zelfs uitdagen om hen aan te pakken, omdat ze weten dat we dat toch niet kunnen.Voor veel mensen is het bijna niet voor te stellen dat de controle van bijna de hele wereld in handen is van een satanische en occulte sekte. De manier waarop ze die controle hebben gekregen over de aarde en haar bewoners is via het systeem van centrale banken.

Alles wat er op aarde gebeurt, iedere oorlog die wordt gevoerd, was een truc om de mensheid af te slachten,  degene die overblijven onder de knoet te houden en om de rijkdom en macht van deze kliek nog dagelijks te vergroten.

Een bevestiging van hoe het werkt kan gevonden worden in een brief die al jaren geleden is geschreven door een anonieme centrale bankier, waarin deze duidelijk maakt dat wij, de bevolking, hun slaven zijn en werkelijk geen kant op kunnen.

“Jullie zijn ons eigendom en jullie moeten accepteren dienstbaar te zijn, dit alles voor je eigen welzijn”.

De brief is klaarblijkelijk geschreven in de herfst van 1999 en omdat deze anoniem is, weet niemand of hij echt is, maar onderzoekers zoals Henry Makow zijn ervan overtuigd dat het wel degelijk is geschreven door één van de leden van de sekte, een centrale bankier.

De man zegt dat hij aan ons wil uitleggen hoe de politieke werkelijkheid eruit ziet zodat wij weten hoe we ons moeten gedragen in de New Order die langzaam aan vormt krijgt op aarde. Je kunt hem in de brief als het ware horen gniffelen over het feit dat hij een geheime macht vertegenwoordigt die de controle over de wereld heeft, maar die voor allen volkomen onzichtbaar is.

“Wij controleren alles en toch jullie hebben geen idee wie je zou moeten aanvallen. Ik moet zeggen dat deze verborgen hand een geweldige vondst is en nog nooit eerder in de geschiedenis op deze schaal toegepast. Wij runnen de wereld en de wereld is niet eens in staat om te ontdekken wie hen regeert. Dit is werkelijk een fantastisch iets. Wij presenteren via onze media precies datgene dat wij willen dat je moet weten. Dan, als in een flits, gehoorzamen onze kleine dienaren”.

“Jullie geld heeft gediend om de ketenen te smeden waarmee wij jullie vastbinden, omdat wij de controle hebben over al het geld”.

Hiermee geeft de man dus aan te behoren bij de kliek van centrale bankiers, het kartel dat de werkelijke basis vormt voor de New World Order.  Onze voorvaderen hebben ons, de Westerse beschaving, verdoemd door de macht om geld te creëren uit handen te geven aan een groep gewetenloze bankiers.

De brief gaat verder met:

“Ons koninkrijk is het koninkrijk van geld. Wij hebben jullie een stuk papier gegeven met wat cijfers erop of een computerscherm met cijfers dat we geld hebben genoemd. Het wordt door niets gedekt, maar het is wat wij zeggen dat het is. Wij scheppen het vanuit het niets, we drukken het en we lenen het uit, we geven het een waarde en wij halen die waarde weg. Alle dingen die met geld te maken hebben, zijn onder onze controle”.

“Wij willen dat jullie in het systeem zitten. Als jullie een huis kopen, dan krijgen wij niet alleen de belasting die daarmee gepaard gaat, maar wij verdienen heel veel door de rente op de hypotheek. Je betaalt jouw huis misschien wel twee of drie keer, alleen al door de rente”.

“Al dat geld dat wij op die manier verdienen, gebruiken wij ook weer voor een deel om onze invloed nog verder uit te breiden. Eén van de sectoren waarin we dat doen, is die van het onderwijs. Jullie belasting betaalt voor de indoctrinatie van de openbare scholen die wij hebben opgericht. Wij willen dat deze scholen goed getrainde burgers produceren die passen in onze manier van denken. Jullie kinderen zullen leren wat wij willen dat ze leren, wanneer wij willen dat ze dat leren en jullie betalen daarvoor”.

“Jullie zijn ons eigendom. Wij zullen niet toestaan dat jullie iets kopen of verkopen zonder dat wij daar het teken van onze goedkeuring aan hebben gegeven. Als je naar de rechtbank gaat om ons aan te pakken, dan zal je verliezen. Als je geweld gebruikt tegen ons, dan zal je eindigen in één van onze werkkampen, ook wel gevangenisindustrie genoemd. Jullie hebben ons geld nodig, ons vermaak, onze brandstof en onze voorzieningen om te kunnen functioneren en als je die niet hebt, dan voel je je tekort gedaan. Door dat alles hebben wij jou totaal ondergeschikt gemaakt aan onze wil”.

“Onze leiders worden gekozen uit de rangen van misdadigers en perverselingen, omdat zij via chantage gedwongen kunnen worden om ons te gehoorzamen. De verdorvenheid van president Bill Clinton was voor ons erg behulpzaam bij het naar beneden bijstellen van de morele gewoontes van de jeugd”.

Over het feit dat Clinton niet werd afgezet via een zogenaamde impeachment, zegt hij: “Hij is nuttig voor ons en hij zal niet worden verwijderd door wie dan ook totdat wij klaar zijn om hem te verwijderen. De leider die wij benoemen zal blijven totdat wij besluiten om hem te vervangen door een ander. Tegen die tijd presenteren wij de leider die wij willen, jullie stemmen voor wat wij willen. Op die manier houden wij de schijn op dat jullie zelf jullie president hebben gekozen”.

Hij noemt Sadam Hoessein en Slobodan Milosevic voorbeelden van leiders die weigerden om te gehoorzamen. “Er bestaat alleen glorie wanneer onze doelen worden nagestreefd en men doet wat wij zeggen. Als iemand dat niet doet, dan zal er een onvoorstelbaar droevig en tragisch eindresultaat zijn. Ik zou jullie een dergelijk einde graag besparen”.

Hij geeft verder aan dat rebellie er alleen toe zal dienen dat er veel strengere wetgeving gaat komen en over het feit dat mensen denken een keuze te hebben, zegt hij onder andere het volgende:

“Voor ons maakt het geen enkel verschil, maar als er twee kanten zijn dan helpt het jullie om te denken dat beiden kanten strijden om hun positie duidelijk te maken. Hierdoor lijkt alles eerlijk omdat iedereen een stem heeft. Eigenlijk is er maar één kant met allerlei verschillende maskers op, maar jullie zijn niet in staat om te doorgronden wat ons doel is. Zie je, wij kunnen doen wat wij willen en jullie kunnen er helemaal niets tegen doen”.

"Klinkt het niet redelijk dat jullie ons simpelweg gehoorzamen en dienen? Anders zal je worden opgegeten door de weerstand, waarvan jij denkt dat die je zal bevrijden. Je kunt niet bevrijd worden. Stel je maar eens voor of je dat zou kunnen. Wij leveren de brandstof voor je auto. Wij kunnen die kraan op ieder gewenst moment dichtdraaien door te zeggen dat er een brandstof tekort is. Wat als je auto stuk gaat? Je zult geen onderdelen kunnen vinden zonder ons. Wij leveren al het geld dat jij gebruikt. Op ieder moment, als wij dat willen, kunnen we de geldvoorziening stopzetten of ervoor zorgen dat er een nieuwe crash komt. Wij kunnen ervoor zorgen dat de president alle geld waardeloos verklaart als wij dat willen en dan moet er nieuw geld komen. Al jouw spaargeld zal op dat moment in een oogwenk in rook op gaan. Heb je geen eten nodig? Wij kunnen ervoor zorgen dat de chauffeurs gaan staken waardoor er geen voedsel meer in je plaatselijke winkel komt. We kunnen jullie laten verhongeren wanneer wij dat willen”.

Hij zegt verder dat de media de grote massa bezighoudt met seks en geweld, zodat mensen worden geprogrammeerd om zonder na te denken te vechten en ze hebben niet de hersenen of de wilskracht om zich bezig te houden met de werkelijk belangrijke zaken die allemaal onder onze controle staan.

Wij zijn op dit moment in de greep van een duivelse samenzwering tegen de mensheid. De gebeurtenissen waarvan wij getuige zijn, zijn alleen te verklaren wanneer we beseffen dat de apostelen van satan bezig zijn om een wereldregime neer te zetten, gewijd aan het kwaad.

Klinkt het te bizar om waar te zijn?

Dat is precies waar zijn vanuit gaan.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl