Oxfam is letterlijk een wolf in schaapskleren

De Goede Doelen industrie is Big Business, want bij goedgelovige burgers valt veel te halen, maar niemand weet eigenlijk aan wie of wat ze geld geven.

Nu is er een groot schandaal rondom Oxfam, een organisatie die er niet is om goed werk te doen, maar een belangrijke rol speelt bij het tot stand komen van de New World Order.De laatste weken is er veel commotie geweest omtrent wederom een goede doelen organisatie, waar medewerkers worden beschuldigd van seksueel misbruik van (jonge) mensen die ze geacht worden te helpen.

Oxfam Novib heeft van de Samenwerkende Hulp Organisaties-actie 'Help slachtoffers aardbeving Haïti' 15 miljoen euro ontvangen. Daarvan ging 8,3 miljoen euro naar de Britse tak van de hulporganisatie die onder vuur is komen te liggen nadat bekend werd dat Oxfam-medewerkers seksfeesten organiseerden in Haïti. Daarbij waren onder andere minderjarige prostituees aanwezig.

Dat schrijft minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) woensdag in een brief als antwoord op Kamervragen. De totale opbrengst van de Nederlandse hulpactie kwam uit op 111 miljoen euro. De bijdrage van de Nederlandse overheid bedroeg 41,7 miljoen euro

"Ja, er is Nederlands belastinggeld besteed bij de activiteiten van Oxfam Great Britain (GB) in Haïti", schrijft Kaag in de brief. Een externe accountant is destijds tot de conclusie gekomen dat er niet gefraudeerd werd met de hulpgelden.

De VVD wil dat het belastinggeld dat naar de Britse tak van Oxfam is gegaan wordt afgetrokken van de toekomstige subsidiegelden die de hulporganisatie in de toekomst zal ontvangen.

Hetzelfde gebeurt natuurlijk bij andere hulporganisaties, maar voor vandaag concentreren wij ons op Oxfam. Waar komt Oxfam vandaan, wie zit erachter, wie trekt er aan de touwtjes en wat is het werkelijke doel van deze club?

Oxfam werd tijdens de Tweede Wereldoorlog opgericht in het Engelse Oxford door een aantal mensen die lid waren van de zogenaamde Fabian Society. Men noemt Oxfam dan ook wel een soort kind van deze Fabian Society.

Het volgende is wat er in de Wikipedia staat over deze club:

De Fabian Society is een op 4 januari 1884 opgericht Brits reformistisch-socialistisch gezelschap van intellectuelen dat in het laat-Victoriaanse Engeland ijverde voor verbetering van het lot der arbeidersklasse. Ze richtten zich vooral tot andere intellectuelen, en vermeden het contact met de werkende stand of de vakbonden.Toch stonden enkele Fabians aan de basis van de Labour Party.

Is het niet vreemd dat een organisatie die geen enkel contact wil met de werkende klasse nu juist een Engelse variant van de Partij van de Arbeid opricht? Nee, dat is niet vreemd, want net zoals de arbeiderspartij in Nederland is opgericht door de Vrijmetselarij, geldt hetzelfde voor de Engelse Labour Party en de Fabian Society.

Net zoals de Vrijmetselarij is overgenomen door een virus, zo is dat ook gebeurd met de Fabian Society en dus ook Oxfam. En dat virus heet uiteraard Chazaren, abusievelijk ook wel eens Joods genoemd. De top van de Chazaren wordt gevormd door de honderd procent satanische Sabbateans en zij zijn “de eigenaren” van de Fabian Society en alles wat daarbij hoort. Hetzelfde geldt voor de Frankfurter Schule (De Frankfurter Schule is een Duitse sociologische en filosofische stroming in de hedendaagse filosofie die ontstond in de eerste helft van de 20e eeuw en zich bezighoudt met de maatschappijkritische, neomarxistische, kritische theorie).

Beiden zijn geïnfiltreerd en overgenomen door de Chazaren:

Both have been and are funded by extremely wealthy Jews and groups who attained their affluence as Jewish capitalist.

Eén van de grote financiers van de Fabian Society is de bekende Rockefeller Foundation, waarover wij eerder schreven:

De Amerikaanse families Rockefeller en Trump (Drumpf) zijn beiden voorbeelden van Cryptojoden oftewel Marranos, vandaar ook dat Ivana het bekende teken maakt met haar hand.

Maar, het gaat nog veel verder dan dat, want bovengenoemde families zijn slechts het topje van de ijsberg. Volgens auteur en onderzoeker David Livingstone zijn de meeste wat wij noemen Illuminati bloedlijnen, inclusief de Europese koninklijke families, niets anders dan Cryptojoden.

In zijn boek Terrorism & the Illuminati traceert hij de stambomen van de Chazaarse bloedlijnen zoals de Rothschild familie, de Hapsburg familie, de Sinclair familie, de Stuart familie en de Windsor familie om een aantal te noemen.

In een recent artikel schreven wij over de veranderingen die worden bekokstoofd in onze maatschappij door de Chazaren:

Dit zijn allemaal geen toevallige dingen, maar zijn georkestreerd door de werkelijke machthebbers, de Sabbateans, ook wel de Sekte van het Alziend Oog genoemd of de Chazaarse Mafia.

Uit een eerder artikel:

Waar ze ook gaan, ze infiltreren en worden de mensen die ze willen vernietigen, zoals een virus. Volgens Katharine Frisk zijn de Protocollen van Zion een plagiaat van de eed van de Jezuïeten en vormen ze een spiegelbeeld van dezelfde filosofie.

In combinatie met deze infiltratie moedigen ze de vernietiging aan van moraal, waarden en normen. Ze zullen altijd pornografie ondersteunen, maar ook prostitutie, pedofilie, abortus, drugs, gokken en ieder ander mogelijk corrupt sociaal gedrag.

Ze weten dat wanneer ze erin slagen om de gezinsstructuur te ontwrichten, ze een clan systeem kunnen afbreken en dit centraliseren onder één enkele autoriteit. Op deze manier kunnen ze landen vernietigen en mensen omvormen tot slaven. Door de eeuwen heen zijn ze er steeds beter in geworden en tegenwoordig hebben ze natuurlijk de beschikking over de media en het internet.

Bovenstaande zijn de exacte doelstellingen van zowel de Fabian Society als de Frankfurter Schule:

Both promote the radical transformation of Western civilization through Socialist utopianism, Christianity and non-European immigration.

Hetzelfde script wordt gevolgd door de Fabian dochter Oxfam die als specifiek doel heeft het bevorderen van alle gender verwarring en feminisme. Oxfam heeft niets te maken met het helpen van mensen, maar alles met het promoten van een bepaalde agenda.

Wanneer je dan ook geld doneert aan Oxfam, dan steun je direct de weg naar de New World Order. Hetzelfde geldt voor andere Illuminati organisaties zoals het Rode Kruis.

Bij Elsevier is men heel verbaasd over het volgende:

Opnieuw ligt een voormalige leidinggevende van een grote hulporganisatie onder vuur vanwege seksueel wangedrag. Ex-topman van Save the Children Justin Forsyth moest weg omdat hij meerdere vrouwelijke medewerkers lastig viel, maar kwam vervolgens moeiteloos aan het werk bij een andere ngo: Unicef.

Het is natuurlijk niet zo vreemd dat de machthebbers hun goed presterende psychopaten graag willen houden en wordt de grond hen ergens te heet onder de voeten, dan worden ze moeiteloos overgeheveld naar een ander filiaal. Het zal dan ook niemand verbazen door Forsyth ook voor Oxfam heeft gewerkt.

De moraal van het verhaal is om nimmer een stuiver te doneren aan de grote professionele “goede doelen”. Het zijn geen goede doelen, het zijn juist kwade doelen, maar dat is wat dat het gros van de bevolking nog steeds niet doorziet. Steun liever kleine, lokale doelen, georganiseerd door medemensen die je mogelijk zelfs kent.

Tegenwoordig hebben ze een ander logo, maar waarom denk je dat het oorspronkelijk logo van de Fabian Society een wolf in schaapskleren was?


xxx


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl