Dankzij Karl Marx worden onze kinderen gehersenspoeld (video)

Er klonk grote verontwaardiging toen EU voorman Jean Claude Juncker naar Trier ging om de geboortedag van Karl Marx te herdenken.

De reden is heel logisch want Moses Mordecai Marx Levy zoals hij officieel heet, was een grondlegger van de New World Order.
Is er één iemand die de beroemde Karl Marx in verband brengt met de geplande New World Order? Waarschijnlijk niet, want het roept eigenlijk alleen maar associaties op met communisme en socialisme.

Daarom was de verontwaardiging ook groot toen de baas van de Europese Commissie, Jean Claude Juncker, naar Trier ging om de geboortedag van Karl Marx te vieren.

Het is ongelooflijk, maar op de dag dat Nederland Bevrijdingsdag viert is Jean-Claude Juncker naar het Duitse Trier gegaan om Karl Marx eer te bewijzen. Marx werd 200 jaar geleden geboren in die stad. Ongelooflijk genoeg is daar reden geweest voor Juncker om naar die stad af te reizen en Marx’ leven en filosofie te eren.

Met andere woorden, Juncker ziet zichzelf als erfgenaam van Marx.

Als kers op de taart presenteerde hij een 4,4 meter hoog standbeeld van Marx, dat gedoneerd is door China en vanaf nu in het centrum van Trier staat.

Schandaliger dan dit wordt het niet.

Als je de werkelijke reden en achtergrond niet kent, dan begrijp je inderdaad niet dat het volkomen logisch is dat Juncker naar Trier ging om Marx eer te bewijzen.

Marx is namelijk één van de grondleggers van de New World Order en daardoor uiteraard één van de helden van de ongekozen technocraten van de Europese Unie.

Hij kwam ter wereld als zoon van Hirschel Mordechai die het als echte Chazaar verstandig vond om zich te bekeren tot protestantisme omdat hij daardoor verschillende voordelen genoot. De naam werd na verloop va tijd dan ook veranderd naar Marx en de jonge Karl werd later lid van één van zogenaamde Illumaticlubs, The Leage of the Just.

Voor The League of the Just schrijft zijn Communistisch Manifest, wat in feite de blauwdruk wordt voor de New World Order. In zijn werk pleit hij niet alleen voor economische en politieke veranderingen, maar ook voor morele en spirituele.

Zo is hij van mening dat het gezin afgeschaft dient te worden en dat alle kinderen moeten worden opgevoed door een centrale autoriteit. Ook is hij fel tegen iedere vorm van religie en ziet hij God als een belangrijk onderdeel van de reden voor de verdorven maatschappij en dient deze derhalve vernietigd te worden.

Natuurlijk is Jean Claude Juncker een groot bewonderaar van Karl Marx, want alle controle bij een centrale overheid is precies wat de bedoeling is van de Europese Unie als bouwblok voor de New World Order.

Een aantal punten uit het manifest van Marx zijn doorgesijpeld in onze maatschappij. Eén daarvan is de leerplicht die ooit begon in de Amerikaanse staat Massachusetts, doorgedrukt door de communisten, vier jaar nadat Marx zijn manifest had geschreven.

Van daaruit is de leerplicht langzaam maar zeker iets geworden dat bij de maatschappij hoort en ook in ons land is het in 1900 ingevoerd. Dit is een ontzettend belangrijk punt richting New World Order, want wanneer de overheid verantwoordelijk is voor de programmering van kinderen via het onderwijssysteem dan is de weg naar deze superstaat geplaveid.

Het concept is zoals gewoonlijk geniaal. Overheid en bedrijven werken samen om een gehoorzaam slavenvolk te creëren terwijl burgers zélf daarvoor de rekening betalen.


xxx

De bedoeling is natuurlijk nooit geweest om een maatschappij te creëren waarbinnen kinderen echt leren om zelf na te denken en onbevooroordeeld dingen te onderzoeken. Het doel is altijd geweest en nog steeds, om een gehoorzaam slavenvolk te creëren dat niet beter weet dan dat het op tijd achter de lopende band moet plaatsnemen.

En daarmee is een belangrijke doelstelling van Marx behaald, namelijk dat kinderen, en later als volwassenen, te allen tijde gehoorzaam zullen zijn aan de overheid.

Dat is ook de reden dat een Max Igan zo hamert op het feit dat als we vrij willen zijn van de tirannie, we moeten beginnen met onze kinderen en tijd maken om ze op de juiste weg te helpen, zodat we straks een maatschappij hebben die niet uitsluitend wordt gevormd door allemaal voorgeprogrammeerde slaven.

Ook de cabaretier George Carlin, hij leeft helaas niet meer, besteedde regelmatig aandacht aan het belang van het aanleren van kritisch denken, vooral bij kinderen:


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl