Al in 2010 gaf de voormalige Secretaris Generaal van de NAVO, de Belg Willy Claes, toe dat er van deelnemers wordt verwacht dat zij hun invloed zullen gebruiken om conclusies van de conferentie door de politiek te laten uitvoeren.

Het is niet alleen maar “een praatgroep” zoals wordt beweerd, maar wel degelijk een “werktuig” om de wereld te sturen en nu voor het eerst bezoekt de op één na machtigste man van het Vaticaan deze bijeenkomst.


De Bilderberg Conferentie is niets anders dan de zoveelste criminele organisatie die wordt gebruikt door de elite om het democratisch proces te omzeilen en de politiek in landen zodanig te beïnvloeden/kopen dat zij de door hen gewenste agenda kunnen doorvoeren.

Zoals wij eerder concludeerden, regeert geld de wereld en zij die dit volledig onder controle hebben, maar niet genoemd mogen worden, geven soms toch wel wat informatie prijs.

Tijdens de Bilderberg conferentie in Duitsland in 2005 zei Michael Rothschild: “Op het wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen. De wereldgebeurtenissen worden in scéne gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben. Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.”

Op dit moment is de 2018 editie van de Bilderberg Conferentie bezig en voor het eerst tref je daar de op één na machtigste man uit het Vaticaan aan, kardinaal Pietro Parolin.

De kardinaal-staatssecretaris, meestal kortweg aangeduid als staatssecretaris, is de hoogste bestuurder van de Rooms-Katholieke Kerk, na de paus. De staatssecretaris geeft leiding aan alle politieke en diplomatieke aangelegenheden van de Kerk. Zijn functie wordt wel vergeleken met die van een premier.

Net zoals het Zionisme een soort politiek werktuig is van de werkelijke machthebbers, zo zijn de wereldreligies dat ook zoals eerder door ons uitgebreid beschreven.

Het is misschien een complex verhaal, maar samengevat betekent het dat zowel de katholieke kerk en de islam mechanismen zijn die in het leven zijn geroepen om grote groepen van de mensheid onder controle te krijgen. En dat in feite zowel de katholieke kerk als de islam via de Jezuïeten onder controle staan van de Chazaren (Joden).

In dat kader is het dan ook niet zo vreemd om daar dan nu een hooggeplaatste vertegenwoordiger van het Vaticaan te zien.

Iets dat klaarblijkelijk zo goed als niemand in Nederland opvalt, is dat er iemand die eveneens tot de clan van de Chazaren behoort, eigenlijk volkomen onzichtbaar, maar in werkelijkheid één van de machtigste mensen in ons land, ieder jaar opnieuw weer aanwezig is bij de Bilderberg Conferentie.

Het is de Leidse econoom Victor Halberstadt, waarvan Follow The Money zich afvraagt wat deze man nu eigenlijk heeft gepresteerd.

Victor Halberstadt is een eloquente ritselaar van de internationale superelite waarvan de groeiende macht een bedreiging vormt voor de democratie.

Wat ook opviel was dat deze observatie werd uitgesproken door iemand waarvan zeker is dat hij als vertrouweling van de koninklijke familie een zeer vooraanstaande positie in de samenleving bekleedt, maar waarvan volstrekt onduidelijk is op grond van welke prestaties hij die plaats mag innemen.

Vorig jaar schreef WeAreChange het volgende over deze man:

Uiteraard is de publiciteitsschuwe Bilderberg nestor en economie professor te Leiden, Victor Halberstadt weer van de partij. Niet verrassend want hij draait al mee sinds 1975, al dan niet als lid van het Bilderberg Steering Committtee. Hoewel hij zich affilieert met de PvdA is hij eerder deel van een onzichtbare super elite. Zo is hij kroonlid van de SER en zit hij in vele commissariaten. Sinds 1991 is hij adviseur van de machtigste bank op Wall Street: Goldman Sachs. Bovendien is Halberstadt al decennia een vertrouweling van de koninklijke familie.

Hier hebben we met recht een spin in het web. De man zit tot op de dag van vandaag nog in het bestuursorgaan van de Bilderberg Conferentie en ook hier zie je weer een dergelijk figuur opduiken bij de Partij van de Arbeid, een filiaal van de door de Chazaren volkomen geïnfiltreerde en overgenomen vrijmetselarij.

Auteur Katherine Frisk noemde ze ooit virussen, omdat ze werkelijk overal in doordringen en uiteindelijk controle weten te krijgen.

Waar ze ook gaan, ze infiltreren en worden de mensen die ze willen vernietigen, zoals een virus. Volgens Katharine Frisk zijn de Protocollen van Zion een plagiaat van de eed van de Jezuïeten en vormen ze een spiegelbeeld van dezelfde filosofie.

Het publiek kent Victor Halberstadt niet en dat wil hij ook het liefst zo laten en verbaast het iemand dat ook deze naam weer opduikt bij kindermisbruik?

Twee jaar geleden probeerde WeAreChange hem een vraag te stellen bij de Bilderberg Conferentie en wanneer je het arrogante antwoord hoort van deze man, dan weet je dat echt tijd wordt voor Change op deze wereld.