Koninklijk bloed is echt niet blauw, maar wel gemengd met dat baby’s (video)

Baby’s zijn een waardevolle commodity in sommige kringen en dan vooral vanwege hun bloed.

Van satanische rituelen tot een infuus met babybloed om er lekker jong bij te blijven; ze kunnen niet genoeg baby’s aanslepen.
De wereldbevolking gaat volkomen gedrogeerd, afgeleid, gehypnotiseerd en gehersenspoeld door het leven.

Ze hebben werkelijk geen flauw benul wat er zich allemaal afspeelt in elitaire kringen.

Wanneer iemand spreekt over rituele offeringen van baby’s, dan wordt er al snel naar het voorhoofd gewezen. Hoe haal je het in je hoofd? Doe even normaal.

En toch, dit soort dingen gebeuren tot op de dag vandaag. Dat wij, gewone mensen, er zelden of nooit iets van merken, behalve dat er altijd jonge kinderen verdwijnen, is omdat wij niet bij de elite horen.

Voor het verhaal van vandaag is het volgende uit een eerder artikel belangrijk:

De Amerikaanse families Rockefeller en Trump (Drumpf) zijn beiden voorbeelden van Cryptojoden oftewel Marranos, vandaar ook dat Ivana het bekende teken maakt met haar hand.

Maar, het gaat nog veel verder dan dat, want bovengenoemde families zijn slechts het topje van de ijsberg. Volgens auteur en onderzoeker David Livingstone zijn de meeste wat wij noemen Illuminati bloedlijnen, inclusief de Europese koninklijke families, niets anders dan Cryptojoden.

In zijn boek Terrorism & the Illuminati traceert hij de stambomen van de Chazaarse bloedlijnen zoals de Rothschild familie, de Hapsburg familie, de Sinclair familie, de Stuart familie en de Windsor familie om een aantal te noemen.

Het kenmerk van Cryptojoden of Marranos is het teken de Triad Claw of de Marranos. De top, de elite van de Chazaren (door Rusland ooit gedwongen zich tot 1 geloof te bekeren, waarop ze het Jodendom kozen) die zich dus eigenlijk voordoen als Joden, maar het niet zijn en de top van de Cryptojoden die zich voordoen als katholieken of protestanten, maar in feite Joods zijn, dat wil in dit geval zeggen Chazaar en dus nazaten van het Turkse nomadenvolk en niet het originele Joodse volk, zijn verenigd in de almachtige Sekte van het Alziend Oog, ook wel de Sabbateans genoemd.

In een eerder artikel noemen wij de leden van Sabbateans, ook wel Frankists genoemd, aanbidders van de Babylonische god Baäl. Satanisme en kinderoffers zijn normale onderdelen van hun bestaan.

We gaan even terug naar 1989 toen de toen 29-jarige Vicky Polin verscheen in de Oprah Winfrey show. Vicky werd omschreven als "a nice Jewish girl" en in die show vertelt ze dat haar familie onderdeel uitmaakt van een satanische sekte die terugvoert naar rond 1700.

Voor het oog van de wereld is het een heel respectabele familie, bestaande uit artsen, advocaten, hoge politiefunctionarissen enzovoorts. In de besloten kring van hun familie  houden ze zich echter bezig met mensenoffers, incest en kannibalisme, vaak ook in synagoges. Ze drinken bloed van en eten baby’s.

Leden van deze club, ook wel Illuminati genoemd, sparen hun eigen kinderen niet.Zoals we gezien hebben vervagen de lijnen tussen koninklijke families en de leden van de Hidden Hand en praten we in feite over hetzelfde.

Ook wij hebben koninklijken en wat zich daar allemaal achter gesloten deuren afspeelt weten we niet precies. Maar, via een uiterst betrouwbare bron weten we toch wel iets.

Het schijnt binnen de paleismuren een soort algemeen geheim te zijn dat ook onze koninklijken bloed tot zich nemen. Ook hier betreft het bloed van baby’s dat wordt toegediend via een infuus.

De reden dat ze dit doen is om jong te blijven en ze krijgen dit eenmaal per maand toegediend, waarna ze zich een dag of drie rustig moeten houden.

We zijn er niet zelf bij geweest, maar de informatie is afkomstig van een bron die door de jaren uiterst betrouwbaar blijkt te zijn.

We hopen uiteraard nog meer informatie te krijgen, so stay tuned en wie weet wat er nog allemaal naar buiten komt.

De wereld is anders dan je denkt. De wereld en onze maatschappij zijn een macabere illusie en voor veel mensen een ongemakkelijke waarheid wanneer ze worden geconfronteerd met zaken die heel anders zijn dan ze op school en van hun ouders hebben geleerd.

Laat de waarheid zegevieren waarmee het kwaad wordt uitgeroeid!

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl