Dit is de reden dat Rusland permanent wordt gedemoniseerd (video)

Er is een bepaalde gebeurtenis geweest die ervoor heeft gezorgd dat de demonisering van Rusland is begonnen en die gebeurtenis is veroorzaakt door Vladimir Poetin.

Het begon net nadat Poetin een aantal dingen had gezegd in een toespraak waaruit duidelijk bleek dat hij inderdaad de luis in de pels van de elite zou worden.


Wij zijn zo langzamerhand zo gewend aan de demonisering van Rusland dat we niet beter weten of het is altijd zo geweest.

Dat is natuurlijk niet zo, er is een bepaald punt geweest waarop dit is begonnen en de meeste mensen denken dat dit veroorzaakt is doordat Poetin via een referendum de Krim zich bij Rusland liet aansluiten.

Dit is niet het geval. Het begon eerder en was het gevolg van een toespraak die Poetin hield tijdens de jaarlijkse conferentie in Valdai op 19 september 2013. In feite was die toespraak een oorlogsverklaring aan de machthebbers achter de schermen die erop uit zijn om onze maatschappij zoals wij die kennen volledig uit elkaar te trekken en waar het meest absurde de norm wordt.

Een klein deel uit een eerder artikel:

En dat is de ultieme doelstelling: totale ontwrichting van alles in de maatschappij wat mensen stabiliteit biedt zoals een gezin met vader en moeder, een "gewone" wereld die bestaat uit mannen en vrouwen.

Binnen een satanische sekte zoals waar we hier mee te maken hebben, wordt alles omgedraaid: gezond en ongezond, natuurlijk en onnatuurlijk, waarbij bijvoorbeeld heteroseksualiteit wordt bestempeld als afwijking/ziekte, terwijl homoseksualiteit als natuurlijk wordt beschouwd. Net zoals het schoonheid en lelijkheid omdraait, waarheid en leugens, gerechtigheid en onrecht en waarbij het kwaad wordt afgeschilderd als goed. De leden van de sekte worden onder controle gehouden door ze te corrumperen. De werkelijke occulte betekenis van revolutie is het vervangen van God door Lucifer, waarbij de werkelijkheid wordt omgedraaid.

In zijn toespraak in Valdai zei Poetin onder andere:

"We zien veel Westerse landen die hun historie ontkennen of die hun eigen wortels afkappen, inclusief hun christelijke verleden, wat toch de basis vormt voor de Westerse beschaving in deze landen".

"De morele basis en iedere traditionele identiteit wordt aan de kant geschoven. Hun politieke leiders behandelen een traditioneel gezin met veel kinderen gelijk aan een homopartnerschap. Het geloof in God wordt gelijkgesteld aan het geloof in satan".

"De uitwassen en de zwaar overdreven uitingen van politieke correctheid leidt er uiteindelijk toe dat zij die pedofilie promoten volkomen legaal zullen worden".

"In veel Europese landen schamen mensen zich om geassocieerd te worden met hun traditionele geloof en zijn zelfs bang om erover te spreken. Dit wordt bewust gecreëerd om de diepere morele waardes uit te wissen en op hun beurt zullen deze landen proberen dit model wereldwijd in andere landen er doorheen te drukken".

"Ik ben er heilig van overtuigd dat dit de directe weg is tot volkomen moreel verval en zal leiden tot een diepe crisis in de westerse wereld. Welk beter bewijs daarvoor is het verlies van vruchtbaarheid in de zogenaamd ontwikkelde wereld? Deze landen zijn niet eens in staat om hun eigen bevolking in stand te houden, zelfs niet met behulp van immigranten bij wie de morele waardes die geworteld zijn in het christendom en andere religies, ontbreken".

"Zonder de regels en morele waardes die zich hebben ontwikkeld gedurende duizenden jaren, zal het onvermijdelijk zijn dat mensen hun waardigheid verliezen en worden zoals beesten".

"Wij denken dat het goed en natuurlijk is om deze morele waardes te verdedigen en te behouden. Wij respecteren het recht van iedere minderheid op zelfbeschikking, maar tegelijkertijd moet en mag er geen twijfel bestaan over de rechten van de meerderheid".

"Terwijl al deze processen gaande zijn in het Westen, constateren wij dat er op internationaal niveau pogingen worden ondernomen om de wereld te herscheppen naar een monolithisch model. Een wereld die wordt verenigd, waarbij instituten die het internationaal recht bewaken en die de onafhankelijkheid van landen garandeert, zullen verdwijnen".

"In die wereld is geen plaats voor soevereine landen, want een dergelijke wereld heeft alleen maar slaven nodig".

Hieronder een video waarin deze toespraak van Poetin aan de orde komt, maar waarbij de maker abusievelijk zegt dat hij deze toespraak heeft gehouden net nadat Trump werd gekozen. Dit is niet correct, want deze toespraak was al in 2013 en is in feite de onafhankelijkheidsverklaring van Vladimir Poetin ten opzichte van de duistere machten.

De video hieronder duurt niet lang en wij vragen speciaal te letten op wat de dame zegt die na een paar minuten aan het woord komt. Het is Barbara Lerner Spectre, de vrouw van Rabbi Philip Spectre.

Barbara Lerner Spectre (born 1942) is an academic and philosophy lecturer, who is the founding director of Paideia, the European Institute for Jewish Studies in Sweden, a non-denominational academic institute established in 2001.

Zij zegt onder andere:

"Europa heeft nog niet geleerd hoe het multicultureel moet zijn en ik denk dat wij onderdeel zullen zijn van de laatste stuiptrekkingen van de transformatie die zullen moeten plaatsvinden".

"Europa zal niet langer de monolithische maatschappij zijn die ze eens waren in de vorige eeuw. De Joden zullen in het centrum staan van deze enorme hervorming van Europa naar een multiculturele samenleving. Men zal sterke weerstand/wrok voelen tegen de Joden vanwege onze leidende rol, maar zonder die leidende rol en zonder die transformatie zal Europa het niet overleven".

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl