Waar Israël een staat wordt voor Joden, zo worden landen als Zweden en de rest van de westerse wereld omgebouwd tot multiculturele puinhopen.

Verschil moet er zijn tenslotte en wanneer je kijkt hoe een land als Zweden systematisch en bewust kapot wordt gemaakt, dan schrik je toch nog.


Investeerders die willen investeren in andere landen hebben voordat ze iets dergelijks doen diverse bronnen die hen kunnen helpen bij het bepalen van hun strategie. Een organisatie die investeerders bij dit proces behulpzaam is, is Gefira die allerlei demografische analyses maakt, zodat mensen die ergens hun geld in steken een aardig idee hebben hoe de situatie in een bepaald gebied zich zal ontwikkelen.

En als je het meest recente Gefira rapport over Zweden bekijkt, dan schrik je. Want, dan zie je met eigen ogen dat een prachtig land als Zweden bewust en systematisch kapot wordt gemaakt.

Lezers die hier al wat langer komen kennen het het befaamde Kalergiplan inmiddels wel en we weten wie er achter deze massale omvolkingsoperatie zitten. Desalniettemin valt het toch rauw op je dak als je ziet hoe efficiënt hun snode plannen worden doorgevoerd.

Op het volgende plaatje zie je de situatie zoals die was in Zweden in het jaar 1970. Een prachtig land met 8 miljoen inwoners, met her en der een immigrant. Kortom een gezond land met een bevolking die nog steeds groeide.


xxx

Vanaf het begin van deze eeuw is het hard gegaan en werden de sluizen bewust opengezet voor hordes immigranten. Daarnaast vond er tegelijkertijd een aanval plaats op de maatschappij die zijn weerga niet kent, waardoor de situatie in Zweden over anderhalf jaar er als volgt uitziet:


xxx

Een nietsontziende aanval op de maatschappij, waar wij eerder het volgende over schreven:

Eén van de belangrijke kenmerken van de huidige machthebbers achter de schermen is deceptie. Alles is anders dan het lijkt, waardoor het voor doorsnee mensen praktisch onmogelijk wordt om hun web te ontmaskeren.

De kern van de machthebbers op deze aarde bestaat uit een satanische sekte die bekendstaat onder de naam Sabbateans, waarover wij uitgebreid hebben beschreven. Het grootste deel van deze Sabbateans bestaat uit Chazaren, waarover Evert Jan Poorterman het volgende schreef:

Die gebruikt de doorgaans minder bewuste mensen in het Midden-Oosten om op te marcheren en Europa te ontregelen, maar achter de schermen heeft Enlil zeer ingenieuze handlangers; de Chazaren/Khazaren (Askhenazi, jooddietsen of de jiddische joden). Die hebben geweldige kwaliteiten; intrige, manipulatie, hebzucht en de drang naar geld en rijkdom en macht. Zij zijn de genen die achter de meeste tegen de blanken gerichte acties zitten. Dat mag gezegd worden. Dat is de afgelopen decennia steeds duidelijker geworden. We wisten het vroeger niet; maar nu wel - ze stammen niet af van de stam van Juda, maar zijn slechts aan de Turken en Perzen verwante volken die het ‘joodse geloof’ hebben aangenomen. Maar daarmee zijn ze nog geen Joden; wel ‘joden’ met een kleine j.

Nog een deel uit de verdere geschiedenis van de Chazaren, wat van belang is voor het nieuws van vandaag:

De Chazaar bankiersfamilies trokken van Venetië naar Bologna en van daaruit door naar Duitsland, waar ze Napoleon financierden met als enig doel de onderwerping van Rusland en de vernietiging van de Russisch Orthodoxe kerk. Deze kerk was na de vernietiging van Constantinopel (Istanboel) verhuisd naar Moskou.

In Duitsland richtten ze de Illuminati op en ontwierpen de politieke concepten van facisme en heerschappij door bedrijven (corporate ownership). Volgens Frisk gebeurde dit alles in samenwerking met de Jezuïeten die zoals we in een eerder artikel schreven, zijn opgericht door tot katholieken bekeerde Joden. Aangezien er ook Chazaarse Joden naar Spanje zijn getrokken en zij bekend staan als mensen die zich heel gemakkelijk tot een ander geloof of identiteit bekeren, zijn ook de tot katholieken bekeerde oprichters van de Jezuïeten waarschijnlijk Chazaarse Joden.

Bij de oprichting van de Illuminati maakten ze ook weer gebruik van een bekende tactiek. Ze namen de identiteit van hun vijanden aan. Ze gebruikten de symbolen en gewoontes van de vrijmetselaars en pasten deze aan. Eén van die takken staat bekend als de Vaticaan P2 loge.

Velen van hen infiltreerden in de loges van de vrijmetselarij en creëerden de hogere graden, waar ingewijden trouw zweren aan de Zionisten, de Paus en de koninklijke Saoedische familie.

Waar ze ook gaan, ze infiltreren en worden de mensen die ze willen vernietigen, zoals een virus. Volgens Katharine Frisk zijn de Protocollen van Zion een plagiaat van de eed van de Jezuïeten en vormen ze een spiegelbeeld van dezelfde filosofie.

In combinatie met deze infiltratie moedigen ze de vernietiging aan van moraal, waarden en normen. Ze zullen altijd pornografie ondersteunen, maar ook prostitutie, pedofilie, abortus, drugs, gokken en ieder ander mogelijk corrupt sociaal gedrag.

Ze weten dat wanneer ze erin slagen om de gezinsstructuur te ontwrichten, ze een clan systeem kunnen afbreken en dit centraliseren onder één enkele autoriteit. Op deze manier kunnen ze landen vernietigen en mensen omvormen tot slaven. Door de eeuwen heen zijn ze er steeds beter in geworden en tegenwoordig hebben ze natuurlijk de beschikking over de media en het internet.

xxx

Er wordt dan ook gesproken over een zogenaamde Masonic Jewish war on gender. Dit omdat de vrijmetselarij is geïnfiltreerd en aan de top volledig overgenomen door Chazaren en dat wat in het algemeen Joden worden genoemd in feite Chazaren zijn.

The Masonic Jewish (Illuminati) war on gender has produced a generation of people who have no identity as men or women.

When their sex appeal is gone, they will have nothing: no families and no family identity: husband, wife, mother, father, brother, sister...

En dat is de ultieme doelstelling: totale ontwrichting van alles in de maatschappij wat mensen stabiliteit biedt zoals een gezin met vader en moeder, een "gewone" wereld die bestaat uit mannen en vrouwen.

Binnen een satanische sekte zoals waar we hier mee te maken hebben, wordt alles omgedraaid: gezond en ongezond, natuurlijk en onnatuurlijk, waarbij bijvoorbeeld heteroseksualiteit wordt bestempeld als afwijking/ziekte, terwijl homoseksualiteit als natuurlijk wordt beschouwd. Net zoals het schoonheid en lelijkheid omdraait, waarheid en leugens, gerechtigheid en onrecht en waarbij het kwaad wordt afgeschilderd als goed. De leden van de sekte worden onder controle gehouden door ze te corrumperen. De werkelijke occulte betekenis van revolutie is het vervangen van God door Lucifer, waarbij de werkelijkheid wordt omgedraaid.

En bijna niemand die in de gaten heeft dat de sporen van dit alles weer zijn te herleiden naar de Chazaren.

In 2050 vormen de originele Zweden nog net iets meer dan de helft van de bevolking. Vanwege de hierboven genoemde processen krijgen autochtone westerse mensen ook steeds minder kinderen, terwijl de immigranten groeien als kool, omdat zij vasthouden aan hun eigen traditionele waarden en niet meedoen aan de maatschappelijke verloedering.


xxx

Vanaf 2066 is het over en sluiten voor de originele Zweden, want vanaf dat moment zullen zij een minderheid vormen in eigen land en uiteraard ook politiek volkomen aan de kant worden gezet, waardoor ze niets meer kunnen bepalen.

In 2100 bestaat Zweden niet meer. Net zoals Nederland en België niet meer zullen bestaan. De achterkleinkinderen die er dan nog zijn, zullen zich verbijsterd afvragen hoe ze ooit zulke achterlijke voorouders konden hebben die erbij stonden en dit alles lieten gebeuren.


xxx