Menigeen heeft zich al afgevraagd hoe een vrouw als Angela Merkel zolang aan de macht heeft kunnen blijven.

Hoe zij erin geslaagd is om als machtigste vrouw van Europa de poorten wijd open te zetten voor asielzoekers waardoor het continent werd en nog steeds wordt overspoeld door andere culturen.We weten dat wat er met en in Europa gebeurt wordt uitgevoerd in het kader van het beruchte Kalergiplan. Een plan dat via de heer Kalergi werd gelanceerd via de vrijmetselarij, een instituut volledig geïnfiltreerd en onder controle van de Chazaren.

Het is het befaamde Kalergi plan, geschreven door een vrijmetselaar:

In een Oostenrijkse maçonnieke uitgave van “Het Baken” uit 1925 stond te lezen:

“De Vrijmetselarij, met name de Oostenrijkse Vrijmetselarij, kan zeer tevreden zijn om graaf Coudenhove-Kalergi tot haar leden te rekenen. De Oostenrijkse Vrijmetselarij kan rapporteren dat broeder Coudenhove-Kalergi vecht voor zijn pan-Europese overtuigingen. Broeder Kalergi zijn programma is een maçonniek werk van de hoogste orde en om er gezamenlijk aan te werken, is een verheven taak voor ons allen.”

De werkelijke machthebbers op deze wereld die zelfs de Deep State aansturen zijn zij die de controle hebben over het geld en die nooit genoemd mogen worden. Wij doen dat toch en formeel heten ze Joods, wat ze niet (per definitie) zijn want het zijn Chazaren en wij noemen ze daarom de Chazaarse Mafia (CM).

De individuele landen in Europa moeten worden vernietigd en dit gebeurt door het laten binnen stromen van allerlei culturen, waardoor er uiteindelijk een gemengde bevolking ontstaat die geen enkele identiteit meer heeft en daardoor gemakkelijker is te controleren.

De kampioen op het gebied van de uitvoering van dit plan (zie onderaan dit artikel een interessante award die ze hiervoor ontving) is ongetwijfeld Angela Merkel, de domineesdochter uit Duitsland. Angela die opgroeide in het voormalige Oost Duitsland en is grootgebracht onder het communistische regiem.

Het socialisme en de extremere vorm ervan genaamd het communisme, zijn bedenksels van de CM. Het wordt door hen met veel succes toegepast na hun Russische revolutie in 1918 en fungeert als blauwdruk voor de door hen gewenste New World Order.

Gezien al het bovenstaande lijkt het vreemd dat een vrouw als Angela Merkel zich zo inzet voor de promotie van de agenda van de CM. Echter, het wordt opeens heel logisch wanneer je erachter komt dat zij één van hen is.

Het volgende is wat de Wikipedia zegt:

Merkel is de dochter van de lutherse dominee Horst Kasner, wiens vader uit Polen afkomstig was, en zijn vrouw Herlind Kasner-Jentzsch. Het gezin verhuisde in het najaar van 1954 van Hamburg naar het Brandenburgse Quitzow in de DDR, waar de vader de leiding van een protestantse Luthers-Evangelische gemeente overnam.

Kasner was er betrokken bij de Pastorale Raad van de Evangelisch-Lutherse Kerk, die nauw samenwerkte met de SED-autoriteiten. Daardoor genoot het gezin Kasner onder andere het privilege vrij te kunnen reizen naar 'niet-socialistische' landen, o.a. naar de VS en Italië. Het gezin kon ook moeiteloos pakjes ontvangen van familie uit het westen en later zou Angela toegeven dat ze nooit 'DDR-kleren' heeft gedragen.

Op zich is het natuurlijk al merkwaardig wanneer iemand vrijwillig vanuit het vrije westen vertrekt om te gaan leven achter het ijzeren gordijn. Je moet daar wel een hele goede reden voor hebben. En wat belangrijk is om te weten is dat Angela vrij kon reizen naar iedere gewenste bestemming, iets dat een ongekende droom was voor normale inwoners van de DDR.

Het antwoord op dit alles is heel eenvoudig: Angela Merkel is Joods, alleen komt ze er publiekelijk niet voor uit dat ze dit is. Merkel hoort thuis in de categorie Crypto Joden, zij die zich voordoen als van alles behalve wat ze werkelijk zijn. Uit een eerder artikel:

De meeste serieuze onderzoekers zijn het dan ook met elkaar eens dat Donald Trump een Cryptojood is. Iemand die zich voor doet als protestant of katholiek, maar in werkelijkheid gewoon Joods is. Opvallend dat hij zijn Joodse afkomst verloochent met zijn Presbyteriaanse geloof. Waarom doet hij dat zou je je kunnen afvragen? En het antwoord is dus: Cryptojood.

Angela Merkel is niet geboren als Merkel, maar als Angela Kasner. Merkel is de naam van haar eerste echtgenoot, Ulrich Merkel,  van wie ze inmiddels is gescheiden, maar wiens naam zij nog steeds draagt.

De grootvader van Angela was Ludwig Kasner. Echter hij was geboren in Poznan in Polen onder de naam Kazmierczak. Na de Eerste Wereldoorlog verhuisde hij naar Berlijn en veranderde de familienaam in 1930 naar Kasner.

Kazmierczak is een bekende Joodse naam in Polen en is de aanduiding van een beroep zoals veel voorkomt ook bij Joodse namen. In dit geval betekent het cantor (voorzanger) in de synagoge en is afgeleid van het Hebreeuwse woord Chazan. Een andere variatie van dezelfde naam is bijvoorbeeld Khazan.

De Wikipedia zegt het volgende over Poznan:

Aanvankelijk vormden de Joden een belangrijk deel van de Duitstaligen, maar hun aantal nam door emigratie, met name naar Berlijn en andere Duitse steden, sterk af.

Het lijkt erop dat Angela al op jeugdige leeftijd werd geselecteerd voor haar latere rol. Dat ze daarom moest verhuizen naar de DDR om een grondige opleiding te krijgen in het politieke bestel dat de basis vormt van de New World Order.

In dat kader doet op dit moment nog een interessant verhaal de ronde. Angela zou haar opleiding voor een deel hebben ontvangen in het beruchte Tavistock Instituut in Engeland, waarover wij eerder het volgende schreven:

Het is dan ook geen verrassing dat de sekseveranderingsinnovatie afkomstig is van het Tavistock Instituut, reeds lang bekend als het centrum voor hersenspoeling voor de massa. Een volwassene kan ieder lichaamsdeel vervangen en/of verwijderen zolang de gemeenschap maar niet voor de kosten opdraait.

Vanuit Tavistock wordt eigenlijk alles gerund zoals duidelijk wordt uit video hieronder. Tavistock wordt ook wel het best bewaarde geheim in Amerika genoemd. Volgens een bericht op de website van de Joodse onderzoeker Henry Makow zou Soros eigenaar zijn van Tavistock. Of dit waar is of niet, er zijn wel degelijk banden met de grote investeerder in Tavistock, de Chazaar miljardair Joe Lewis. Er zijn verslagen die melding maken van Hitler die ook training en hersenspoeling heeft genoten aan Tavistock.

Tavistock is het centrum van een wereldwijd web:


xxx

Zoals we eerder aangaven is het belangrijk om te weten dat Angela vrij kon reizen naar andere landen. Wat dat betreft zou het heel goed kunnen dat ze bij Tavistock een deel van haar opleiding heeft genoten.

Via Don Quijotte ontvingen wij het volgende bericht:

Merkel is Rothschild puppet met opleiding aan Tavistock. Daarom is ze zo onderdanig. Er is een foto van een jonge Angela Merkel en een jonge Theresa May op het Tavistock instituut. Oost Duitsland had toen nog die beroemde muur maar Merkel reisde de hele Wereld over. Platte Wereld datdanweerwel.


xxx

Er bestaat de nodige twijfel over wie er werkelijk op die foto staan, maar het feit dat onder andere Snopes, een bekend front voor de CIA, hier vol op duikt om het te ontkrachten is uiteraard ook zeer verdacht.

Of die foto wel of niet echt is, is eigenlijk minder belangrijk dan datgene wat absoluut echt is en dat is de afkomst van Angela Merkel, wat eveneens verklaart waarom zij de vrouw is die de sluizen van Europa wijd openzet(te).

Bovendien ontving Merkel in die context ook niet voor niets in 2010 de European Award by the European Society Coudenhove-Kalergi:

In 2010 werd aan de Duitse Kanselier Angela Dorothea “Merkel” (Kasner/Kazmierczak) de European Award by the European Society Coudenhove-Kalergi verleend. Daarbij is zij een counselor van deze foundation, net als voormalig Duits Kanselier Helmut Kohl (Cohn), Jean-Claude Juncker (EU-commissie president), en Herman van Rompuy (president van de Europese raad) waren. (Redactie: voor een lijstje van andere personages die een dergelijke award kregen, volg de voorafgaande link).