Worst case scenario ebola komt dichterbij (video)

Enkele maanden geleden verschenen er tegelijkertijd twee nieuwsberichten over ebola.

De eerste was dat er een nieuwe uitbraak was in Congo en de tweede dat er, gelukkig, een nieuw vaccin beschikbaar is.
In ons eerdere artikel van mei dit jaar over een nieuwe ebola uitbraak in Congo, stond het volgende:

Het heeft even geduurd, maar nu is de dreiging voor een nieuwe wereldwijde pandemie weer helemaal terug van weggeweest.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bereidt zich voor op het worst-case scenario bij de nieuwe ebola-uitbraak in het noordwesten van de Democratische Republiek Congo. ,,We maken ons grote zorgen", verklaarde hoofd Noodhulp Peter Salama vanmiddag in Genève waar de VN-organisatie is gevestigd.

,,We bereiden ons voor op alle scenario's inclusief het ergste", zei Salama. Het getroffen gebied bevindt zich volgens hem bij de stad Bikoro aan het Tumbameer in het noordwesten van het Midden-Afrikaanse land. ,,Erg afgelegen en moeilijk bereikbaar", aldus het hoofd Noodhulp van de WHO.

Het is misschien even stil geweest rond deze uitbraak, maar verdwenen is deze allerminst en sterker nog: er is een groot probleem bij gekomen.

Volgens recente berichten zijn er inmiddels meer dan 1.500 mensen blootgesteld aan het virus in Congo. Maar, in de provincie Noord Kivu doet zich een ander probleem voor, waardoor men verwacht dat het aantal besmettingen nog aanzienlijk verder zal oplopen.

Hulpverleners kunnen de afgelegen gebieden niet bereiken, omdat het niet veilig is vanwege de activiteiten van een extreme moslimgroepering, de ADF, de Allied Defence Forces.

Echter, volgens Jeremiah Johnson, journalist en voormalig groene baret uit het Amerikaanse leger, is dat echt geen toeval, maar vormt dit onderdeel van de voorbereidingen tot het uitroeien van een fiks deel van de wereldbevolking.


xxx

Volgens Johnson hanteren mensen zoals Karl Marx en Lenin de theorie dat de wereld niet in staat is om een steeds verder groeiende wereldbevolking te voeden en te onderhouden. Daarom is een bevolkingsreductie noodzakelijk en men noemt dit de Malthusiaanse catastrofe, vernoemd naar de econoom Thomas Malthus.

Malthus werd beroemd doordat hij wees op de potentiële gevaren van bevolkingsgroei: "Het vermogen van de mens tot bevolkingsgroei is onbegrensd veel groter dan het vermogen van de aarde om voor de mens een bestaan te produceren"

Zowel Karl Marx als Lenin vormen onderdeel van de Chazarenclub en vormen beiden een belangrijke schakel naar de New World Order.

Karl Marx, waarover wij eerder schreven:

Hij kwam ter wereld als zoon van Hirschel Mardochai die het als echte Chazaar verstandig vond om zich te bekeren tot protestantisme omdat hij daardoor verschillende voordelen genoot. De naam werd na verloop va tijd dan ook veranderd naar Marx en de jonge Karl werd later lid van één van zogenaamde Illumaticlubs, The Leage of the Just.

En Lenin, volgens een artikel in de New York Times:

Lenin's grandfather, Israel Blank, was born about 1804 in Staro-Konstantynov, Ukraine, to Moshke (son of Isaac) Blank, a Jewish businessman, and his wife, Miriam. In 1820, Isaac applied for conversion to the Russian Orthodox Church, apparently to gain admission to the Medical-Surgical Academy, and changed his name to Aleksandr Dmitrivich Blank.

Zowel Marx als Lenin waren uiteraard ook betrokken bij het socialisme/communisme, de gekozen politieke vorm van de New World Order. In dit alles fungeert China als een enorme proeftuin en worden daar allerlei sociale experimenten uitgevoerd.

Voor Afrika geldt uiteraard dat het een proeftuin is voor medische en biologische experimenten, waarbij volgens Johnson ze nu zo ver zijn dat het ebola virus nog niet helemaal perfect is, maar dat er druk aan wordt gewerkt om dit te perfectioneren, zodat dit uiteindelijk dermate dodelijk zal worden, dat het een fiks deel van de bevolking kan uitroeien.

Als voorbeelden van mensen die zich tegenwoordig heel druk bezighouden met de agenda van de New World Order en die als het ware de fakkel van Marx en Lenin hebben overgenomen, noemt hij drie namen: Bill Gates, Henry Kissinger en Al Gore.

Een goed verborgen geheim van de “weldoener” Bill Gates is dat we ook hier weer te maken hebben met een prominent lid van de Chazaren.

Uiteraard is ook Kissinger lid van die club en over Al Gore schreven we onlangs het volgende:

Het begint natuurlijk allemaal met de klimaatprofeet en zakkenvuller Al Gore die de basis legt voor het inmiddels (helaas) afgrijselijk besmette woord 'duurzaam' en de vele miljarden euro’s die er in deze industrietak worden verdiend met daarnaast de burger die steeds meer belasting gaat betalen om mee te helpen de planeet “te redden”.

Dat de dochter van Al Gore, Karena, trouwde met Andrew Schiff, de achterkleinzoon van Jacob Schiff, berust op louter toeval.

Over deze Jacob Schiff schrijft Veterans Today het volgende:

When our research teams, tracing the real financing of Hitler, got behind the screen, got behind the Bush and Rockefeller and Harriman cash that financed Nazi Germany, we found one man above all others, Jacob Schiff.

En zo is het cirkeltje weer rond en daarmee ook weer het verband gelegd met de beruchte 2030Agenda en de komende wereldregering, gevestigd in Jeruzalem.

Wat wij noemen, de Illuminati, de heersers achter de Deep State, voert ook weer terug naar diezelfde Chazaren zoals we schreven in een artikel over William Guy Car:

Het heeft tot 1950 geduurd voordat hij wist door te dringen tot de kern van het geheim. Een geheim dat begint in de hemel toen Lucifer God uitdaagde om zijn opperste autoriteit uit te oefenen.

Carr ontdekte dat datgene waar wij mensen mee te maken hebben niet van vlees en bloed is, maar dat het een spirituele duisternis is die de macht heeft over alle belangrijke en machtige mensen op onze wereld.

Lucifer is de slimste en meest intelligente wezen in de hemelen en omdat hij puur geest is kan hij niet worden vernietigd. Zijn macht was en is dermate groot dat hij erin slaagde om eenderde van de engelen aan zijn kant te krijgen omdat hij claimde dat het plan van God voor de wereld veel te zwak is. Dit, omdat het erop is gebaseerd dat mindere wezens kennis kunnen vergaren, liefde kennen en uit respect en besef van eigen onvolkomenheden vrijwillig God willen dienen.

De Luciferiaanse ideologie echter zegt dat macht alles is. Het claimt dat wezens die aantoonbaar over een hogere intelligentie beschikken het recht hebben om de minder bedeelden te regeren, omdat de massa niet weet wat goed is voor hen. Deze Luciferiaanse ideologie is wat wij vandaag de dag totalitarisme noemen.

Met bovenstaande in het achtergrond gaan we een stuk vooruit in de geschiedenis van de mensheid naar het jaar 1770, waar in Duitsland de Joodse en door de Jezuïeten opgeleide professor Adam Weishaupt de Luciferiaanse ideologie omarmde.

De wat Carr noemt geldleners die zich kort daarvoor hadden georganiseerd als het Huis van de Rothschilds gaven Weishaupt opdracht om de eeuwenoude “protocollen” te herzien. Deze protocollen waren opgezet om de Synagoge van Satan de uiteindelijke controle over de wereld te geven, zodat zij de Luciferiaanse ideologie kunnen opdringen aan het menselijk ras. Op 1 mei 1776 was Weishaupt klaar met zijn taak.

Het plan was de uiteindelijke vernietiging van alle regeringen en religies. Dit doel zou worden bereikt door de massa’s te verdelen in tegenstrijdige kampen in steeds grotere aantallen en op ieder gebied zoals politiek, ras, sociaal, economisch en andere zaken. Weishaupt noemde de massa Goyim (menselijk vee).

De tegenstrijdige kampen zouden worden bewapend en er zou “een incident” worden veroorzaakt, waardoor ze met elkaar in gevecht zouden raken en zichzelf verzwakken. Op deze manier zullen uiteindelijk alle regeringen en religieuze instituten worden vernietigd.

Dit is ook de oorsprong van het woord Illuminati. Het is afgeleid van Lucifer en betekent, "houders van het licht". Weishaupt gebruikte deceptie en leugens om ongeveer 2.000 volgelingen te rekruteren. Hij deed dit door ze voor te spiegelen dat zijn doel was om een wereldregering te vormen, waarbij alleen de meest intelligente mensen een rol zouden kunnen spelen. Mensen die uitblonken op allerlei gebied zoals financiën, wetenschap of industrie kwamen daarvoor in aanmerking. Weishaupt richtte toen de loges van de Grand Orient op als geheime genootschappen en als hoofdkwartier voor de Illuminati.

Keer op keer op keer leiden de sporen van een satanische samenzwering tegen de mensheid naar dezelfde club, die letterlijk levensgevaarlijk en niets ontziend is.

Totdat diezelfde mensheid bereid is om dat onder ogen te zien, zal er helaas weinig veranderen.

En ze zijn zo arrogant dat ze ons iedere keer jaren van te voren laten weten wat er gaat gebeuren:

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl