De werkelijke moordenaars van de Zuid Afrikaanse boeren

Net zoals bij ons de maatschappij systematisch wordt ontwricht en de bevolking stap voor stap wordt vervangen omdat de autochtone bevolking een te groot gevaar oplevert, zo gebeurt hetzelfde in Zuid Afrika.

De blanke boeren worden vermoord en verdreven, iets dat ook is gepland en bekokstoofd door dezelfde daders die miljoenen Russen hebben vermoord.


Iedere keer opnieuw laat de bevolking zich meesleuren door de gebeurtenissen zoals die zich ontvouwen op het wereldtoneel en denkt men dat alles een kwestie is van oorzaak en gevolg.

Dat is het in principe ook wel, alleen zijn de wat wij ervaren als gevolgen, de geplande uitkomsten die allang geleden zijn bekokstoofd.

Het grote gevaar voor de mensheid is de Illuminati, hoofdzakelijk bestaand uit de Sabbateans, een satanische sekte gevormd door de elite van de Chazaren die zich voordoen als Joden en die het politiek Zionisme als werktuig gebruiken met daarnaast de controle over het geld, media, geheime organisaties en geheime diensten in hun pogingen om hun New World Order te verwezenlijken. Een nieuwe wereldorde met Jeruzalem als hoofdstad, compleet met de herbouwde tempel van Salomon.

Deze club die ook bekend staat als de Chazaarse Mafia (CM) is verantwoordelijk voor zo goed als alle geweld en strijd op de wereld en hun favoriete wapen is verdeel en heers; het bewust tegen elkaar opzetten van allerlei groeperingen.

Zo hebben zij de Russische revolutie bekokstoofd en hebben in de jaren daarna op een afgrijselijke manier huisgehouden in Rusland door miljoenen mensen te vermoorden als onderdeel van de door hen gezworen eeuwige wraak op Rusland.

Net zoals zij degenen zijn die verantwoordelijk zijn voor de Armeense genocide omdat de Armeniërs een obstakel waren voor de plannen van de Rothschild.

De werkelijke achtergrond van het verhaal heeft alles te maken met de Rothschild familie en oliebelangen. Rond het begin van de twintigste eeuw had deze familie aanzienlijke belangen in de regio’s rond de Zwarte en de Kaspische Zee en ze waren dan ook de trotse eigenaren van Baku Oil.

Daarnaast was het de bedoeling dat ze ervoor zouden zorgen dat het Ottomaanse Rijk uit elkaar zou vallen, zodat de Rothschild de beschikking zou kunnen krijgen over Palestina en dat wanneer ze een door Joden gecontroleerd Turkije zouden hebben zij hiermee zouden kunnen samenwerken om zo controle te krijgen over het gehele Midden Oosten.

Eén van de grootste gevaren voor deze Chazaarse Mafia is de blanke man. Deze dient hoe dan ook te worden uitgeschakeld, want wanneer deze eenmaal in de gaten heeft hoe de vork werkelijk in de steel zit, zou het wel eens voorgoed en heel snel het einde van de Chazaarse Mafia kunnen zijn.

Dat is ook de reden van het door hen ontworpen Kalergiplan, bedoeld om Europa te laten overspoelen met vreemde culturen zodat er uiteindelijk een subras ontstaat zonder identiteit en daardoor gemakkelijk onder controle te houden.

Naast de blanke Europese bevolking vormt ook de Zuid Afrikaanse blanke boer een grote bedreiging voor deze CM.

Dat is de reden dat zij het ANC in Zuid Afrika hebben opgezet in samenwerking met een aantal gekleurde lakeien zoals Nelson Mandela.

Van de totale bevolking vormen de Chazaren (Joden) slechts 0.3 procent van de totale bevolking en toch slagen zij erin om het complete ANC op te zetten en te domineren.

The ANC was founded by Lionel Bernstein, Bob Hepple, Dennis Goldberg, Arthur Goldreich, Hazel Goldreich and James Kantor, with a few African front men -- Nelson Mandela, Walter Sisulu, Govan Mbeki (father of Thabo Mbeki), Raymond Mhlaba, and Ahmed Kathrada.

Dat het complete ANC een volledige constructie is van de Chazaarse Mafia is uitgebreid gedocumenteerd en kan niet afgedaan worden als een “antisemitisch complot” zoals standaard wordt gezegd zodra ze worden ontmaskerd.

Ze zijn volledig geslaagd in hun opzet want de laatste fase is nu ingegaan in Zuid Afrika, waarbij boeren systematisch worden verdreven, hun land en boerderijen in beslag genomen en uiteindelijk zal het wellicht uitdraaien op een soort burgeroorlog, maar het eindresultaat is altijd een volledig succes voor de CM.

De werkelijke moordenaars van de Zuid Afrikaanse boeren is niet de zwarte bevolking die wordt opgejut en gebruikt. Het is dezelfde satanische sekte die verantwoordelijk is voor bijna alle geweld op deze wereld.

Om bovenstaande nogmaals te illustreren hierna een deel uit een eerder artikel:

Het ANC (African National Congres) heeft 30 jaar lang een terroristische oorlog gevoerd tegen het Zuid Afrikaanse Apartheidsregime en het lot van de zwarte Afrikaan is in plaats van beter, slechter geworden sinds het ANC aan de macht is.

Als een zaak gesteund wordt door het Illuminati Joodse bankkartel dan is terrorisme plots geen terrorisme meer. Het door dit kartel gesteunde ANC voerde van 1961 tot 1990 een terroristische oorlog tegen de Zuid Afrikaanse apartheidsregering. De door hetzelfde kartel gecontroleerde media bracht dit verhaal als een “vrijheidsstrijd”. Als echter de Palestijnen hetzelfde doen tegen het apartheidsregime van Israël dan zijn ze ineens terroristen. Wanneer zoiets gedaan wordt door de Illuminati bankiers of hun handlangers dan zijn het “vrijheidsstrijders” en “opstandelingen” (zoals bijvoorbeeld in Syrië).

In het Zuid Afrika van de jaren '60 en '70 ging er geen week voorbij zonder terrorisme. Zoals het opblazen van een brandstofdepot of een autobom bij het hoofdkwartier van de luchtmacht. De guerrillagroepering van het ANC, bekend onder de naam MK, werd in 1961 opgericht door Nelson Mandela en zijn handler, de communistische Jood Joe Slovo.

In het begin waren de doelwitten van MK delen van de infrastructuur, maar twee decennia later hield MK zich bezig met het doden van burgers. Zo werden er handgranaten in een hamburger restaurant gegooid of boobytraps gemaakt in winkelcentra. Mandela had hier geen enkel bezwaar tegen.

Mandela werd gevangen genomen tijdens een overval op het hoofdkwartier van MK op een boerderij buiten Johannesburg. De ANC werd gefinancierd en gerund door communistische Joden die op hun beurt weer een dekmantel waren voor de Illuminati bankiers. Mandela was als het ware de assistent van degene die de hele zaak in feite runde, de Joodse communist Arthur Goldreich.

Toen de overheid in 1986 aanbood om hem vrij te laten op voorwaarde dat hij terrorisme zou afzweren, weigerde Mandela. In 1990 lieten ze hem toch vrij en Mandela bezwoer dat MK door zou gaan met het creëren van chaos. Maar, dat was niet meer nodig. De overheid was klaar om de macht over te dragen.

In 1994 ontvingen Mandela en F.W. de Klerk gezamenlijk de Nobelprijs voor de vrede en in 1996 noemde koningin Elizabeth van Engeland Mandela in haar kersttoespraak “een groot staatsman”.

Het ANC was niets meer dan een front voor communistische Joden. Dankzij Michael Hoffman II weten we dat het ANC in Zuid Afrika werd geleid door twee communistische Joden, Albie Sachs en Yossel Mashel Slovo (Joe Slovo).

Op de foto links zie je Mandela en Slovo met gebalde vuisten voor een communistische vlag waar het bloed vanaf druipt.

Verpakt in een soort namaak idealisme dient het Joods sociaal en politiek activisme de geheime satanische agenda van de Illuminati. Net zoals het communisme dit deed, zo werd ook de massa door het ANC misleid om de regering omver te werpen en marionetten zoals Mandela namens de Illuminati te installeren.

Het lot van de zwarte bevolking is veel erger dan voordat ze een “volksregering” kregen. Het aantal mensen dat moet rondkomen van 1 Dollar per dag is verdubbeld van twee naar vier miljoen mensen. Het werkeloosheidspercentage is verdubbelde naar 48 procent in de periode 1991 tot 2002. Inmiddels is het nu weer gezakt naar rond de 25 procent, wat nog steeds krankzinnig hoog is.

In 2006 waren er van de 35 miljoen zwarte mensen maar 5.000 die meer verdienden dan 60.000 Dollar per jaar. Een kwart van de totale bevolking woont in krotten zonder stromend water of elektriciteit. Een kwart heeft geen beschikking over schoon water. Veertig procent heeft geen telefoon. Het percentage besmettingen van HIV/AIDS/TB is twintig procent. De gemiddelde levensverwachting is met 13 jaar gedaald. Veertig procent van de scholen heeft geen elektriciteit.

Waar is de bezorgdheid van de ANC over het welzijn van de bevolking? Uiteraard was het een dekmantel om ervoor te zorgen dat de bankiers de controle zouden krijgen over de grondstoffen van Zuid Afrika. Vergelijkbaar met de manier waarop ze dit zeventig jaar daarvoor deden met Rusland.

De conclusie is dan ook, wederom, dat terrorisme een instrument is van het Illuminati Joodse bankkartel, gevestigd is in Londen. Zo kan 95 procent van alle terroristische activiteiten, inclusief 9/11, terug herleid worden tot de bron via de geheimediensten van deze wereld, in het bijzonder de CIA (Amerika), Mossad (Israël) en MI-6 (Engeland).

In 2006 kwam er een boek uit, geschreven door een erkend specialist op het gebied van veiligheidsdiensten en docent aan de Universiteit van Huddersfield, Stephen Dorril, getiteld “MI6: Fifty Years of Special Operations”. daarin wordt Mandela specifiek genoemd als agent van MI6, hoewel hij dat zelf altijd in alle toonaarden heeft ontkend.

Uiteindelijk leiden alle wegen weer naar Rome en dan in het bijzonder naar de Jezuïeten. Zij zijn ook degene die de controle hebben overgenomen van geheime Ridderordes zoals de Orde van Malta.

Als Mandela een man van het volk geweest zou zijn en een vrijheidsstrijder dan zou hij nooit lid geworden zijn en gebleven van de Malteser Orde.

mand3

De Malteser Orde is het domein van de zogenaamde Black Nobility. Een groep families die deze titel kregen omdat ze de kunst van vuil spel zo goed beheersen.

“The Black Nobility earned its title through dirty tricks, so when the population revolted against the monopolies in government, as anywhere else, the leaders of the uprising were quickly seized and brutally hanged. They use secret assassinations, murder, the bankrupting of opposing citizens or companies, kidnapping and rape.”

Het zal weinigen verbazen dat het Huis van Oranje één van die families is. Navolgende foto: Wijlen Prins Bernhard in Malteser Orde kledij riddert zijn dochter Beatrix tot ridder in deze orde.

mand4

Wij leven in een onvoorstelbaar hypocriete maatschappij. Maar, dat is dan ook de strategie. Om de schijn van het ene op te houden en het tegenovergestelde te doen. Spreken met dubbele tong; "To get away with crime, pretend you are a crime fighter".

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl