Dankzij de verdeel- en heersstrategie van de machthebbers vindt er nu in sneltreinvaart een polarisatie van de wereld plaats.

Het zal dan ook niet lang meer duren voordat overal ter wereld links en rechts elkaar straks letterlijk in de haren zullen vliegen.
Om te kunnen begrijpen wat er nu allemaal gebeurt in de wereld waarin wij leven, is het soms noodzakelijk om een stukje terug te gaan in de tijd.

De machthebbers op deze wereld behoren bij een satanische sekte die de volledige controle hebben over ons geld en die daardoor voor een heel groot deel bepalen wat er op deze planeet gebeurt.

Zo’n 100 jaar geleden was Otto Kahn partner van Jacob Schiff en Paul Warburg van de in die tijd meest invloedrijke investeringsbank ter wereld, Kuhn Loeb & Co. Deze bank was ook verantwoordelijk voor de financiering van Lenin en de Russische revolutie.

Net na het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog in 1918 had de Franse ambassadeur in Engeland, Charles de Beaupoil, beter bekend als de Graaf de St. Aulaire, een etentje met bovengenoemde Otto Kahn.

Kahn was nogal loslippig die avond en vertelde in geuren en kleuren over de strategie van de door de Chazaren in het leven geroepen Illuminati. Datgene wat hij die avond zei is door de graaf van St. Aulaire verwerkt in zijn in 1937 verschenen boek Geneva versus Peace.

Graaf de St. Aulaire zat die avond met een vraag die hij voorlegde aan Otto Kahn, namelijk waarom zij als bankiers de Marxisten en bolsjewieken (communisten) steunden omdat dit toch het tegenovergestelde is van het kapitalisme dat zij, bankiers, aanhangen.

Kahn nam nog maar even een trek van zijn enorme sigaar en legde uit dat bankiers ogenschijnlijke tegenstellingen creëren zodat ze een wereld kunnen scheppen volgens hun specificaties.

“Jij zegt dat het Marxisme precies het tegenovergestelde is van het kapitalisme, dat ons even lief is. Dit is de precies de reden dat zij elkaars tegenovergestelde zijn. Op deze manier hebben wij de twee polen van deze planeet in handen en wij zijn de as”.

“Deze twee tegenstellingen ontmoeten elkaar weer in de identiteit van het doel en in het herscheppen van de wereld: door de controle van de rijken van boven en van onderen middels revolutie”.

En die nieuwe wereld zal uiteindelijk de triomf van Israël worden:

“Onze essentiële dynamiek zorgt ervoor dat wij zowel de krachten van verwoesting als die van creatie controleren. De eerste wordt gebruikt om de tweede te voeden (Ordo ab Chao, het motto van de vrijmetselarij). De manier waarop wij een revolutie organiseren zie je door de Russische revolutie, het verwoestende bolsjewisme, en onze creatieve macht wordt duidelijk door de League of Nations (Volkenbond, voorloper VN), welke eveneens dankzij ons is ontstaan”.

Het bolsjewisme is het gaspedaal en de League of Nations is de rem van het mechanisme. waarmee we zowel de bewegende als de leidende macht creëren.”

“Wat is het einddoel? Dat is al bepaald door onze missie. Het wordt gevormd door elementen verspreid over de hele wereld die in een vorm zullen worden gegoten door het geloof in onszelf. Wij zijn nu een Volkenbond van landen die allemaal elementen van elkaar bevatten, maar Israël is de microkosmos en het zaad voor de stad van de toekomst”.

Tot zover Otto Kahn, zo'n 100 jaar geleden.

Hoe zij verdeel en heers gebruiken om mensen in verschillende kampen te krijgen en zo te sturen richting een bepaald conflict wordt duidelijk als je ziet hoe snel het gaat met de polarisatie in Europa.

Nergens wordt meer overeenstemming over bereikt, alles is strijd en een middenweg bestaat er nauwelijks meer. Een heel goed voorbeeld is Duitsland, waar uit de laatste peilingen blijkt dat zowel links als rechts heel snel groeien en het gematigde middensegment compleet verdwijnt.

De groenen stijgen enorm, net zoals AfD, en de combinatie van Merkel zie je sinds het begin van dit jaar steeds verder afbrokkelen. Links groeit en rechts groeit, de tegenstellingen worden groter.


xxx

Het conflict, de tegenstellingen, moeten permanent worden gevoed en hier ligt uiteraard een belangrijke rol voor de media. De bevolking wordt langzaam maar zeker gedwongen om een bepaalde kant te kiezen.

In dat kader begint het misschien ook al duidelijk te worden waarom GeenStijl opeens zelfstandig verdergaat en welke rol het gaat spelen. Het volgende stukje tekst is afkomstig van de nieuwe eigenaar van het blog, Marck Burema, die schrijft onder het pseudoniem Pritt Stift.

Het artikel gaat over de armoede die wordt ondervonden door mensen die werken voor een minimumloon en steeds zwaarder in de problemen komen omdat alles duurder wordt. Op zich helemaal correct, maar als je de volgende zin leest, dan zie je weer een bepaald doel:

320.000 mensen in Nederland hebben gewoon werk, maar eigenlijk stelt het geen fuk voor want alles wordt duurder maar niet goedkoper. Je het schompes werken terwijl er bakken met toeslagen over de schuttingen van ruifknagende onrendabelen worden gegooid. Nog een krantenwijkie erbij voor de voetbalcontributie van die kleine terwijl Nederlandhatend nieuwvolk in hun gesubsidieerde nest ligt te wachten tot de nieuwe Miele eindelijk eens klaar is.

GeenStijl valt niet de Otto Kahn’s van deze wereld aan, daar waar het werkelijke probleem ligt, maar is bezig met haatzaaien tegen armoedzaaiers (moslims) uit andere landen die hier naartoe komen omdat ze dat moeten als onderdeel van het plan dat wordt uitgevoerd door de lakeien van de Kahn’s van deze wereld zoals Rutte en Merkel.


xxx