Geen plaats voor blanke kinderen in de New World Order

Als je de bevolking wilt programmeren met bepaalde denkbeelden, dan is er naast de normale media nog een hele krachtige manier om dat te doen.

In onze huidige maatschappij worden we gebombardeerd met advertenties en misschien verbaasd het niemand dat er maar vier bedrijven zijn die deze markt controleren.


Terug naar het begin. Het begin van de vernietiging van de oorspronkelijke bevolking van Europa en dan met name van de blanke man. Het begon allemaal binnen de door de Chazaren overgenomen vrijmetselarij met het plan van broeder Graaf Richard Coudenhove-Kalergi en zijn fameuze plan, waarover we eerder onder andere het volgende schreven:

In 1922 richtte hij de Pan Europese Beweging op in Wenen die als doel had om een New World Order/eenwereldregering te creëren die geleid zou worden door Amerika en waarbij Europa een federatie van landen zou worden. De Europese integratie zou een belangrijke stap vormen voor het opzetten van die wereldregering.

De Beweging kreeg steun en bijval van belangrijke mensen waaronder onder andere de bankier Max Warburg die 60.000 Mark investeerde in de club. Met de opkomst van het fascisme in Europa werd het plan tijdelijk in de kast gelegd, maar direct na de Tweede Wereldoorlog werd het weer opgepakt.

Dankzij onvermoeibaar lobbyen van onder andere Winston Churchill, de Joodse Vrijmetselaarsloge B’nai B’rith en het inzetten van belangrijke media zoals de New York Times slaagde men erin dit plan te laten accepteren door de Amerikaanse overheid. De vervolmaking en verdere uitvoering van het project wordt later uitbesteed aan de CIA.

De essentie van het plan van Kalergi.

In zijn boek “Praktisch Idealisme” legt Kalergi uit dat de bewoners van het toekomstige Europese Rijk niet langer de mensen zijn die er historisch altijd hebben gewoond, maar dat in plaats daarvan er een soort sub-menselijke soort zal ontstaan door het vermengen van rassen. Hij stelt dat de oorspronkelijke bewoners vermengd moeten worden met andere rassen en culturen zoals donkere of Aziatische mensen, waarbij uiteindelijk een “kudde” zal ontstaan zonder enige identiteit en vooral één die gemakkelijk door de elite onder controle te houden is.

Kalergi pleit verder dat de individuele landen niet langer zelfbeschikkingsrecht zullen hebben en deze individuele landen zullen door gebruik te maken van etnisch separatistische bewegingen en massa-immigratie uiteindelijk geheel verdwijnen. Om Europa door de elite te kunnen laten controleren wil Kalergi de oorspronkelijke bevolking veranderen in een mengsel van zwarten, witten en Aziaten.


De meesten van ons worden doodziek van alle reclame waarmee we dagelijks worden gebombardeerd. Iedereen denkt dat de functie van reclame is om zoveel mogelijk omzet te genereren voor de adverteerders, maar dat is slechts ten dele waar.

Het "toeval" wil dat zo goed als alle reclamebureaus in handen zijn van vier bedrijven. Deze bedrijven zijn net zoals Facebook en Google voor honderd procent in handen van de Chazaarse Mafia. Men noemt deze bedrijven Joods, maar dat is niet correct want de eigenaren zijn Chazaren die zich voordoen als Joden.

Een satanische sekte bestaande uit de elite van de Chazaren die onder andere geheime genootschappen en het Zionisme gebruiken als wapen en die niets te maken hebben met het gewone Joodse volk dat meestal wordt gebruikt als dekmantel en wordt opgeofferd als het zo uit komt.

Wanneer je de reclame zou moeten geloven, dan is het vermengen van rassen en gemengde huwelijken of relaties de ultieme vorm van samenzijn. De meest voorkomende en gepromote mix is die van een zwarte man met een blanke vrouw. Daarnaast iedere andere vorm en wanneer ergens een blanke man voor komt dan wordt deze meestal afgebeeld als een soort zwak mietje of homo.


xxx


xxx


xxx

Er is op zich natuurlijk helemaal niets mis met gemengde relaties, mits dit op een normale en natuurlijke manier ontstaat. Maar, daar is in onze huidige maatschappij vaak geen sprake meer van, omdat achter die uitgekiende advertentiecampagnes een grotere agenda zit.

Die agenda is hetzelfde als die van het Kalergiplan. Het vernietigen van het blanke ras om ervoor te zorgen dat er in de New World Order straks geen blanke kinderen meer geboren zullen worden. Feit is dat uit alle gemengde relaties en huwelijken geen blanke kinderen geboren zullen worden.


xxx

In een uitgebreid artikel op de Ethnic European wordt haarfijn uit de doeken gedaan hoe alle advertenties die zijn gericht op het vermengen van rassen, afkomstig zijn uit dezelfde hoek.


xxx

Deze vier megabedrijven, zoals hierboven beschreven in handen van de Chazaarse Mafia, controleren de bulk van alle advertentiebureaus. De namen van deze bedrijven zijn: The Omnicom Group of New York, WWP uit London, Publics of Paris en Interpublic uit New York.

De wereldbevolking zit in de ijzeren greep van bovengenoemde Chazaarse Mafia. Zij controleren alles, van het geld tot de media, de sociale media. Hollywood en de advertentiewereld.

En komen mensen te dichtbij de waarheid, dan worden er simpelweg weer een aantal van het Joodse volk opgeofferd om iedereen het zwijgen op te leggen.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl