Gele hesjes bedacht door Illuminati? (video)

De tijden van de Franse revolutie leken te herleven in de Franse hoofdstad door de acties van woedende gele hesjes.

Zonnekoning Macron beschikt nog steeds over zijn hoofd, maar dat is misschien omdat hij zich op dat moment ver weg bevond, bij de G-20 top in Argentinië.
Enkele weken geleden begonnen er demonstraties in Frankrijk, vooral gericht tegen de steeds hoger wordende brandstofprijzen. De actievoerders droegen de bekende gele hesjes en sinds die tijd staan gele hesjes eigenlijk synoniem voor ontevreden burgers.

Afgelopen weekend hadden de protesten ook Parijs bereikt en leek de Franse hoofdstad op een soort slagveld met scenes die deden denken aan de Franse revolutie. Gevoelsmatig ervaren veel mensen, ook bij ons, sympathie voor wat er gebeurt in Frankrijk, omdat er nu eindelijk eens iets gebeurt tegen de volkomen corrupte en gekochte overheden. Mensen voelen instinctief dat ze door een klein clubje elite worden bedonderd, belazerd en uitgeknepen waar ze bij staan.

De vraag is dan natuurlijk altijd of dit echt spontane bewegingen zijn of dat is om, omdat dit georkestreerd is, de tegenstellingen tussen de bevolking (verdeel en heers), nog verder op de spits te drijven.


In dat kader komt een lezer met een heel interessante ontdekking (dank!):

Via Facebook stuitte ik op een verdraaid interessant gegeven. Allemaal zijn we op de hoogte van de gele vestjes opstand.

Overal komt het tevoorschijn, maar is het ook wat het lijkt?

Ik ben vaak sceptisch over dingen maar deze zag ik ook zeker niet aankomen.

De gele vestjes kon maar zo eens een initiatief van de machthebbers zelf zijn, om chaos te creeëren, en zoals jullie ook weten, de regel is: orde uit chaos.

De bijgevoegde illuminatikaart laat duidelijk een soort M.E agent zien, die iemand met een gele trui in elkaar slaat, en het woord YELLOW komt ook terug in de tekst. Law and Order als koptekst...duidelijker kan het niet.

Is dit alles een vooropgezet plan? Of pure toeval? Aangezien toeval niet bestaat zal het eerste overblijven.

Voor mensen die niet bekend zijn met zogenaamde Illuminatispel hier een deel uit een eerder artikel:

Het Illuminati kaartspel werd in 1990 bedacht door game-ontwerper Steve Jackson. Het bleek verbijsterend voorspellende 'gaven' te hebben; zo gaan 3 van de circa 100 kaarten over de aanslagen op 9/11/01 op de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington, die pas zes jaar na het verschijnen van het spel plaatsvonden.

Sinds 9/11 is het in snel tempo duidelijk geworden dat het hier echter om meer dan slechts een spel gaat; de kaarten beelden stuk voor stuk een groot aantal aspecten van en de gehele plannen af, die de machtselite achter de schermen al jaren van tevoren bedacht om te komen tot de al vaak besproken Nieuwe Wereld Orde.

Want hoe kan het dat op twee kaarten de aanslagen op 11 september worden afgebeeld? Op de kaart met de aanslagen op de Twin Towers is zelfs te zien dat eerst één toren wordt geraakt, vrijwel exact op dezelfde hoogte als dit zes jaar later daadwerkelijk gebeurde! Op een ander gebouw, helemaal links onderaan, is duidelijk het Illuminati symbool te zien.

Hiermee wordt, zonder misverstanden, gezegd dat deze aanslagen het werk van de Illuminati zijn, of in ieder geval niet zonder hun medeweten zouden gaan plaatsvinden. Bovenaan de kaart staat 'Terrorist Nuke'. Met 'nuke' wordt een kernwapen bedoelt. Bij de aanslagen op 9/11 is geen kernwapen gebruikt. Althans, dat leek zo. Maar na de aanslagen op hotels op Bali en in India verschenen berichten in de alternatieve media op internet, dat deze aanslagen mogelijk zouden zijn gepleegd met een micro-nucleair wapen van circa 0,1 kiloton. De theorie luidt dat zo'n mini-kernwapen mogelijk ook gebruikt zou kunnen zijn om, na de impact van de vliegtuigen, de Twin Towers van onderaf op te blazen.

De kaart van de aanslag op het Pentagon is eveneens verbijsterend. Hierop is te zien dat er na de aanslag weliswaar een brand uitbreekt, maar dat het Pentagon zélf gespaard blijft. Dat is wat er zes jaar later in werkelijkheid ook gebeurde!

Naast bovengenoemde, komt ook Nils de Graaf (dank!) via een andere route tot dezelfde conclusie. Hij schrijft het volgende:

Gele hesjes is staatstheater: het bewijs

Alle rode nepnieuwslampen begonnen al gelijk te knipperen toen de Gele Hesjes zich aandienden: door de gelikte presentatie en vooral door de gretigheid waarmee onze media het oppakten - echte protesten worden vaak verzwegen. Wie heeft het concept van die hesjes bedacht? Toch bij uitstek het uniform van ordebewakers? Zouden jongeren zich werkelijk druk maken om benzineprijzen, want daar ging het toch om?

Het lijkt eerder op een stunt van onze zieltogende nieuwsmedia die tijdens het koopseizoen graag wat extra kijkers trekken rond hun reclameblokken. En, uiteraard, politiestaat Frankrijk heeft er weer een aanleiding bij om de burger nog meer vrijheden af te pakken.

We gaan een filmpje analyseren dat afgelopen zaterdag 1 december werd uitgezonden door Agence LDC News, een internetnieuwsvoorziening die niet al te scheutig is met informatie over zichzelf.


Stopt u eens rond de volgende momenten en herhaalt u de scenes een paar keer:

3:09 We zien een jongen met een skibril een gooiende beweging maken. Er komt echter niets uit zijn hand.

3:14 We zien dezelfde jongen een rondje om zijn as maken waarbij duidelijk is te zien dat hij niets in zijn handen heeft. Vervolgens maakt hij weer een gooiende beweging, hij doet dus alsof hij iets gooit. Kijken we hier naar

a)     een zichzelf respecterende woedende demonstrant;

b)     Gekke Henkie;

c)     Een figurant?

3:33 We zien een charge van de mobiele eenheid. Welk doel heeft deze nogal amateuristisch uitgevoerde charge? Probeer ook eens te achterhalen wie of wat deze ME-ers verdedigen. Ze lijken ook omsingelt maar het schijnt hen weinig te deren.

4:17 We zien met een lichte boog een steen aan komen vliegen die tegen een schild aan kaatst en vervolgens omhóóg terugstuitert vanaf het schild. Dit is geen steen maar een vierkante stuiterbal die er uit ziet als een steen.

5:48 Nog een voorbeeld van een gummysteen die tegen een voet stuitert en met bijna dezelfde snelheid de andere kant op gaat.

8:15 Hier zien we een scene van iemand die een echte steen tegen een muur aangooit. Waarom tegen een muur? Vergelijkt u eens het stuiterend vermogen van de deze steen met de voorgaande stenen? Kaatst hij meer dan een halve meter terug? Luister eens naar het geluid.

8:34 Nog een projectiel dat uit de lucht valt en vervolgens meters hoog opstuitert.

Bekijk ook eens het gezeul met de hekken en het geknoei aan het koord rond de eeuwige vlam. Het is duidelijk dat we hier met figuranten te maken hebben, zowel  politie als betogers. We worden weer eens in de maling genomen door onze massamedia en overheden.

Tot zover Nils de Graaf.

Als de gele hesjes inderdaad een gefabriceerd geheel is, dan zou dit wellicht met de bedoeling gedaan zijn om de situatie in Frankrijk totaal uit de hand laten lopen. Het is niet voor niets dat daar nu, wederom, regelmatig het woord "noodtoestand" voorbij komt.

De gele hesjes slaan ook over naar andere landen, zij het in veel mindere mate, maar we kunnen dan ook spreken van een Europees probleem, waarvoor een Europese oplossing gezocht dient te worden. En zo zou het zomaar kunnen gebeuren dat er een EU noodtoestand (Martial Law) in het leven wordt geroepen. Want, als je al durft te praten over een Europees leger, waarom dan ook maar niet gelijk aan een Europese Martial Law, die gezien de grote problemen die de gele hesjes hebben veroorzaakt, wel eens heel lang kunnen gaan duren.

Volgens een Zwitserse krant is er onweerlegbaar bewijs dat het Franse leger sluipschutters heeft ingezet tegen de gele hesjes in Parijs en zijn er bijna 100 neergeschoten. Het inzetten van het leger tegen de eigen bevolking zal uiteraard op heel veel weerstand stuiten, zowel bij de bevolking als de militairen en is dus nóg een reden voor een Europees leger:

Sommige commentatoren wijzen in dit verband op de vergevorderde plannen voor een EU-leger, een wens van met name door president Macron en bondskanselier Merkel. Omdat het onwaarschijnlijk is dat Franse militairen op Fransen zullen schieten en Nederlandse soldaten op Nederlanders, zou men een gemengd leger willen, zodat bijvoorbeeld Duitse troepen in Frankrijk worden ingezet en Franse troepen in Nederland, waardoor –zo wordt aangenomen- een bevel om op burgers te schieten veel makkelijker zal worden opgevolgd.

De elite heeft heel veel voordeel bij de protesterende gele hesjes. Zij kunnen nog veel strengere maatregelen afkondigen en dit alles gebruiken om oplossingen te zoeken op Europees niveau. Dus, wie heeft er voordeel bij de acties van de gele hesjes? De burgers of de machthebbers? Ordo ab chao!

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl