Marrakech Pact draagt macht over aan wereldregering

Er werd voor de vorm een volkomen zinloos debat gevoerd in de Tweede Kamer, want van te voren stond al vast dat Nederland het Marrakech Pact volgende week zal ondertekenen.

Dit betekent dat ons land haar rijkdom zal gaan delen met Afrika op een manier zoals die wordt beoogd door de machthebbers achter de schermen en uitgevoerd door de wereldregering.


In oktober 2015 werden de nieuwe actiepunten van de beruchte Agenda 2030 door de Verenigde Naties gepresenteerd in het bijzijn van de paus. Wij schreven daar destijds onder andere het volgende over:

De tot nu toe gebruikte term Agenda 21 wordt vervangen door een nieuwe: de 2030 Agenda. Dat is omdat de implementatie 15 jaar zal gaan innemen en het dan 2030 is. Vrijwel ieder land ter wereld heeft vrijwillig deze nieuwe wereldregering in vermomming ondertekend en jij zult eraan gaan deelnemen of je nu wilt of niet.

In het aangehaalde artikelen staan de 17 doelstellingen van de wereldregering, met daarbij een vertaling wat die punten in werkelijkheid betekenen.

Een vervolg daarop is het Marrakech Pact dat officieel als volgt wordt omschreven:

Het Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM), of de Internationale Overeenkomst voor Veilige, Ordelijke en Reguliere Migratie, in het kort Global Compact for Migration of "VN-Migratiepact", is een voorgesteld verdrag, uitonderhandeld onder toezicht van de Verenigde Naties, dat alle aspecten van internationale migratie beoogt te omvatten op een holistische en alomvattende manier.

Meestal zijn we het niet eens met wat columnist Leon de Winter schrijft bij de Telegraaf, maar dit keer heeft hij een aantal zeer interessante punten voor wat betreft dit Marrakech Pact, zoals de volgende:

Migratie is van alle tijden, beweert dit pact. Dat klopt, maar we leven niet in ’alle tijden’. Sinds de bestendiging van natiestaten is de nationale grens, en de nationale identiteit, een essentieel middel geworden om de staatsmacht en haar geografische bevoegdheden te definiëren. Op deze manier ordenen we ons samenleven en hebben we afgesproken welke regels en wetten op welke manier op ons grondgebied worden uitgeoefend.

Dit pact maakt die eeuwenoude staatsmiddelen, en het nationale zelfbeschikkingsrecht, poreus. Dit pact geeft migranten, ja laat ik het getaboeïseerde woord gebruiken: ’vreemdelingen’, rechten die zich onttrekken aan de staatsmacht. Er wordt een ander niveau van machtsuitoefening ingesteld die lijkt op die van Brussel of van andere internationale verdragen. De mogelijkheid om de rechten van de eigen burgers te beschermen, en het voordeel van hun geografische bestaan te behouden, wordt door dit pact ondermijnd.


Wat dit Pact dus in feite doet zijn de rechten van migranten overdragen aan de wereldregering. 

De Winter stelt dat dit Pact impliceert dat de rijkdom van Nederland moet worden gedeeld met Afrika, maar het gaat veel verder dan dat. Het is het overdragen van de soevereine macht van een land naar de wereldregering. 

Dan wordt er altijd geschermd met het feit dat er geen wettelijke verplichting zou zijn voor een land. De Winter zegt daarover het volgende:

Wat betekent ’niet-wettelijk verplichtend’? Het kan betekenen dat we een morele, ethische of sociale verplichting hebben. De term kan ook betekenen dat we een verplichting aangaan ook al is die niet wettelijk geformuleerd.

Als er had gestaan ’Dit Global Compact is wettelijk of anderszins niet-bindend’, dan waren de vierendertig pagina’s niet meer dan een vriendelijke aanbeveling geweest. Maar dat staat er niet. Volgens mij betekent hier ’non-legally binding’ niets anders dan een ’buitenwettelijke verplichting’. Ben benieuwd wat onze D66-rechters daarover te melden hebben.

Het Marrakesh-pact zal migratie van Afrika naar Europa dramatisch bevorderen. Wie dat wil, moet het steunen.


De adder onder het gras is juist die niet wettelijke verplichting. Daardoor trapt iedereen er in en vergeet dat er een niet wettelijke andere verplichting is ten opzichte van de wereldregering. Het niet voor niets Pact, zoals ook De Winter concludeert:

Voor de duidelijkheid: het woord compact is niets anders dan pact, en dat is een overeenkomst. Dit pact, wat onze premier en zijn knechten ook moge beweren, is een overeenkomst. En het is bindend.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl