Europees parlement zet sluizen wijd open voor asielzoekekers

Ongeveer rond dezelfde tijd dat er "een aanslag" plaatsvond door een antisemitsche geradicaliseerde moslim in Straatsburg, nam het Europarlement om de hoek een heel belangrijk besluit.

Het Europees Parlement wil dat de Europese Commissie een humanitair visum in het leven roept dat asielzoekers in de ambassades van de lidstaten kunnen aanvragen. Zo moeten ze toegang krijgen tot die lidstaat.Het gebeurt pal onder onze ogen in Straatsburg, op een moment dat hetzelfde Straatsburg in een soort lockdown situatie verkeert na een "vreselijke aanslag" in diezelfde plaats. 

Het halfrond schaarde zich in Straatsburg met 429 stemmen achter de resolutie. Er waren 194 tegenstemmen en ook 41 onthoudingen. De Europese Commissie moet nu tegen eind maart een voorstel op tafel leggen voor een Europees humanitair visum dat aangevraagd kan worden in de ambassades van de lidstaten.

Volgens het halfrond zou zo’n visum de dodentol op de Middellandse Zee kunnen verminderen en mensensmokkelaars de wind uit de zeilen nemen. Het zou mensen immers in staat stellen om op een veilige en wettelijke manier naar Europa te reizen om asiel aan te vragen. Van de mensen die in Europa asiel kregen, heeft 90 procent het continent op illegale wijze bereikt.

Dit alles gebeurde in een week waarin ook ons land het voor Europa vernietigende Marrakech Pact ondertekende. Het Pact dat misschien geen wettelijke verplichting schept, maar wel degelijk juridische en morele verplichtingen. Overeenkomsten bezitten verbindende kracht. Dit houdt in dat overeenkomsten in beginsel moeten worden nagekomen. Meer achtergrondinformatie hierover via deze link.

Leon de Winter schreef er het volgende over:

Dit pact maakt die eeuwenoude staatsmiddelen, en het nationale zelfbeschikkingsrecht, poreus. Dit pact geeft migranten, ja laat ik het getaboeïseerde woord gebruiken: ’vreemdelingen’, rechten die zich onttrekken aan de staatsmacht. Er wordt een ander niveau van machtsuitoefening ingesteld die lijkt op die van Brussel of van andere internationale verdragen. De mogelijkheid om de rechten van de eigen burgers te beschermen, en het voordeel van hun geografische bestaan te behouden, wordt door dit pact ondermijnd.

En wat te denken van dit?

Verder committeert Afrika zich aan een clausule waarin men zichzelf aanraadt om jonge mensen en vrouwen te stimuleren om naar Europa te immigreren. In ruil daarvoor beloven de Europese landen om hun visumprocedures te versoepelen en ook om hun best te doen om deze mensen te laten ‘integreren’ in hun nieuwe samenlevingen.

Laat je door niemand wat wijs maken. Bovenstaande is de volgende stap in het Kalergiplan en ook gelijk de stap die een eind zal maken aan Europa zoals het ooit was. Het door de vrijmetselarij (Illuminati) uitgewerkte plan voor de vernietiging van Europa ontvouwt zich voor onze ogen:

De essentie van het plan van Kalergi.

In zijn boek “Praktisch Idealisme” legt Kalergi uit dat de bewoners van het toekomstige Europese Rijk niet langer de mensen zijn die er historisch altijd hebben gewoond, maar dat in plaats daarvan er een soort sub-menselijke soort zal ontstaan door het vermengen van rassen. Hij stelt dat de oorspronkelijke bewoners vermengd moeten worden met andere rassen en culturen zoals donkere of Aziatische mensen, waarbij uiteindelijk een “kudde” zal ontstaan zonder enige identiteit en vooral één die gemakkelijk door de elite onder controle te houden is.

Kalergi pleit verder dat de individuele landen niet langer zelfbeschikkingsrecht zullen hebben en deze individuele landen zullen door gebruik te maken van etnisch separatistische bewegingen en massa-immigratie uiteindelijk geheel verdwijnen. Om Europa door de elite te kunnen laten controleren wil Kalergi de oorspronkelijke bevolking veranderen in een mengsel van zwarten, witten en Aziaten.

kalergi plan

Er is geen geschiedenisboek ter wereld waarin Kalergi wordt genoemd, maar toch is zijn idee het leidende principe achter wat wij nu meemaken. Het geloof van de elite in een plan waarbij onze identiteit in alle opzichten volledig moet verdwijnen en het creëren van een nieuw gemengd nietszeggend ras zonder enige identiteit.

Dat is het doel van alle politieke acties die zich bezighouden met het beschermen van minderheden. Niet vanwege humanitaire redenen, maar vanwege de richtlijnen zoals die door het regime in de achtergrond worden gegeven. Een regime dat zich nu bezighoudt met de grootste genocide ooit in de menselijke geschiedenis. Dit bleek ook al eerder uit handleidingen die werden uitgedeeld aan vluchtelingen in opdracht van de rijke Hongaars Joodse criminele zakenman Soros.

Het is dan ook niet voor niets dat er iedere twee jaar een Coudenhove-Kalergi Europese prijs wordt toegekend aan hen die zich heel verdienstelijk hebben gemaakt in de promotie van dit criminele plan. Deze prijs is onder andere toegekend aan Angela Merkel en Herman van Rompuy.

Terwijl ze een false flag operatie opzetten in Straatsburg, wordt onze soevereiniteit achter ons rug om verkwanseld door de psychopatische lakeien van de elite.


Meer juridische informatie gerelateerd aan verbintenisrecht in het licht van het Marrakech Pact:

Kessler heeft reeds in 1952 gewezen op de tweeslachtigheid van het contractenrecht: dat garandeert enerzijds vrijheid door aan geldig gesloten overeenkomsten verbindende kracht toe te kennen, maar anderzijds reguleert het die vrijheid ook door niet iedere overeenkomst afdwingbaar te achten. Deze dubbele structuur van autonomie en interventie is dezelfde als die van economische rationaliteit (efficiency) en sociale rationaliteit (verdelende rechtvaardigheid): enerzijds mag het individu zijn eigen belangen behartigen, anderzijds is dat individu deel van de maatschappij die hem plichten oplegt. Die dubbele structuur impliceert dat een rechter kan uitmaken welk aspect hij wenst te benadrukken: voor iedere regel die de individualiteit benadrukt is er een andere die de collectiviteit benadrukt.

Er wordt in dit artikel waar dit stukje tekst uit komt dan ook gezegd dat onderscheid tussen de beiden binnen contractrecht wenselijk zou zijn. Dat gaat wat ons betreft zeker ook op voor het Marrakech pact. Bovenstaande geldt ook voor de overheid.

Het hele artikel is hier te lezen

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl