Illuminati richt haar pijlen op Latijns Amerikanen

De Illuminati die zowel Hollywood als de MSM (mainstream media) onder controle hebben, zien nieuwe mogelijkheden om haar macht uit te breiden onder Latijns Amerikanen.

Net zoals ze de vrijmetselarij gebruiken om de Westerse beschavingen te vernietigen, zo zien ze nu grote mogelijkheden met de Latijns Amerikaanse bevolkingsgroepen.


Er doen zich op dit moment een aantal interessante ontwikkelingen voor die er allen op gericht zijn om de Chazaarse Mafia (CM), ook bekend als de Illuminati, te helpen met het bereiken van de door hen gewenste New World Order.

Voor hen die niet al te bekend zijn met de materie, hierbij een uitleg van enkele begrippen. Wat wij tegenwoordig Joden noemen zijn voor het overgrote deel geen Joden, maar Chazaren. Een klein elite deel van deze Chazaren vormen een geheime satanische sekte die bekendstaat onder verschillende namen zoals de Sabbateans, de Illuminati, de Rothschild mafia of de Chazaarse mafia (CM). Zij hebben niets met het gewone Joodse/Chazaar volk te maken. Deze satanische mafia verbergt zich onder de paraplu van het Jodendom. Niet alleen hebben zij de controle over de gelduitgifte in bijna de hele wereld  en de mainstream media inclusief Hollywood, zij hebben ook het machtige werktuig van het Zionisme. Dit doet zich voor als een politiek ideologische beweging, maar is in feite een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras.

Waar het nu op lijkt is dat deze mafia bezig is met het creëren van een nieuw werktuig om hun doelen te bereiken volgens een artikel op de website van Henry Makow.

In dat artikel wordt gesteld dat de CM een nieuwe markt heeft aangeboord in de vorm van de vele Latino’s die zich in de Verenigde Staten bevinden. Deze groep is binnen de VS enorm groot en zal ook steeds meer politieke macht krijgen.

Een voorbeeld hoe de plannen van de CM in de praktijk werken, is de verklaring enkele weken geleden van de “nieuwe Latino rockstar” in de Amerikaanse politiek, Alexandria Ocasio-Cortez, die met haar 29 jaar het jongste Congreslid ooit is.

Deze dame verklaarde tot ieders verbazing dat ondanks dat ze afkomstig is uit Puerto Rico, ze ook Joods bloed in de aderen heeft, afkomstig van Joden die ooit uit Spanje werden verdreven.

Enige dagen later verscheen er toevallig een wetenschappelijk onderzoek in Nature, waaruit bleek dat er waarschijnlijk ongeveer 100 miljoen Latijns Amerikanen zijn met in ieder geval gedeeltelijk Joods bloed in de aderen. Dat aantal is waarschijnlijk te verdubbelen wanneer ook de rest van de wereld mee wordt geteld.

Binnen Israël gaan nu stemmen op door vooraanstaande mensen zoals regeringsadviseur Ashley Perry om deze gedeeltelijke Joden te omarmen. Ze zijn dan technisch gezien geen volledige Joden, ze worden dan ook Mischlinge genoemd, maar zijn uiteraard heel erg bruikbaar als werktuigen om het Zionistische gedachtegoed te helpen uitdragen.

Er wordt dan volgens Henry Makov gebruik gemaakt van het feit dat de Joden bekendstaan als machtige mensen en dat het veel Latijns Amerikanen zal aanspreken dat ze in ieder geval gedeeltelijk ook bij die machtige groep horen.

Binnen de Verenigde Staten wordt de groep Latino’s steeds groter, niet alleen door immigratie, maar ook omdat ze relatief hoge geboortecijfers kennen. Daarom wordt deze groep in de Amerikaanse politiek dan ook belangrijk en dus zaak om deze op tijd in te palmen.

In een commentaar bij Henry Makov staat het volgende over de Chazaarse mafia.

Ze hebben nooit iets gegeven om welk soort mensen dan ook, vrijmetselaars, immigranten, zwarten of Latino’s. Ze zien ze eenvoudig als werktuigen die ze kunnen gebruiken voor de vernietiging van de blanke christelijke beschaving, die ze historisch gezien beschouwen als het grootste struikelblok onderweg naar hun werelddominantie.

In het kader van bovenstaande is het volgende uiteraard ook een interessant bericht.

Tot groot genoegen van Israël is de rechtsextremist en zionistische havik Jair Bolsonaro verkozen tot president van Brazilië. Minderheden in het land wachten zware tijden, terwijl Israëlische hardliners extatisch zijn met zijn verkiezing.

Bolsonaro verklaarde in een interview met de Israëlische zender I24 dat als hij verkozen zou worden, hij zijn eerste staatsbezoek af zou leggen aan Israël. Bolsonaro beloofde ook dat hij de Braziliaanse ambassade zou verhuizen en de Palestijnse ambassade in Brazilië zou sluiten, omdat hij Palestijnen niet als volk ziet. Premier Netanyahu van Israël smult al van de verkiezing van Bolsonaro en kan niet wachten op zijn bezoek aan het land.

xxx

De Chazaarse mafia wordt dikwijls vergeleken met een virus dat overal binnendringt, zich voordoet als iets wat ze niet zijn, die de identiteit van het geïnfiltreerde aanneemt en de complete wereld vervolgens misleidt.

Wat bij dit alles heel belangrijk is, is de essentie van het verhaal zoals dit onder andere is verwoord door de Britse marine officier William Guy Carr:

Met bovenstaande in het achtergrond gaan we een stuk vooruit in de geschiedenis van de mensheid naar het jaar 1770, waar in Duitsland de Joodse en door de Jezuïeten opgeleide professor Adam Weishaupt de Luciferiaanse ideologie omarmde.

De wat Carr noemt geldleners die zich kort daarvoor hadden georganiseerd als het Huis van de Rothschilds gaven Weishaupt opdracht om de eeuwenoude “protocollen” te herzien. Deze protocollen waren opgezet om de Synagoge van Satan de uiteindelijke controle over de wereld te geven, zodat zij de Luciferiaanse ideologie kunnen opdringen aan het menselijk ras. Op 1 mei 1776 was Weishaupt klaar met zijn taak.

Het plan was de uiteindelijke vernietiging van alle regeringen en religies. Dit doel zou worden bereikt door de massa’s te verdelen in tegenstrijdige kampen in steeds grotere aantallen en op ieder gebied zoals politiek, ras, sociaal, economisch en andere zaken. Weishaupt noemde de massa Goyim (menselijk vee).

De tegenstrijdige kampen zouden worden bewapend en er zou “een incident” worden veroorzaakt, waardoor ze met elkaar in gevecht zouden raken en zichzelf verzwakken. Op deze manier zullen uiteindelijk alle regeringen en religieuze instituten worden vernietigd.

Dit is ook de oorsprong van het woord Illuminati. Het is afgeleid van Lucifer en betekent, "houders van het licht". Weishaupt gebruikte deceptie en leugens om ongeveer 2.000 volgelingen te recruteren. Hij deed dit door ze voor te spiegelen dat zijn doel was om een wereldregering te vormen, waarbij alleen de meest intelligente mensen een rol zouden kunnen spelen. Mensen die uitblonken op allerlei gebied zoals financiën, wetenschap of industrie kwamen daarvoor in aanmerking. Weishaupt richtte toen de loges van de Grand Orient op als geheime genootschappen en als hoofdkwartier voor de Illuminati.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl