De bekende onderzoeksjournalist en historicus Eric Zuesse heeft een uitgebreid artikel gepubliceerd met daarin bewijsmateriaal over de ware toedracht van de ramp met MH17.

Zijn rapport laat geen spaan heel van de Nederlandse overheid en hij beschuldigt Rutte en consorten dan ook van medeplichtigheid aan het neerschieten van MH17.


Er is vanaf dit moment geen enkel excuus meer voor de bewoners van ons land om nog langer de leugens van onze overheid inzake de ramp met MH17 te accepteren.

De historicus en onderzoeksjournalist Eric Zuesse is nu met een zeer uitgebreid artikel gekomen, voorzien van alle benodigde bewijsmateriaal, dat aantoont dat Nederland volledig medeplichtig is in de voorbereiding en aanloop naar de gebeurtenissen die hebben geleid tot het uit de lucht schieten van MH17. Daarnaast heeft onze overheid niet alleen een cruciale rol gespeeld in het faciliteren van het neerschieten van MH17, maar ook daarna door het creëren en in stand houden van de MH17 doofpot.

Daardoor is Nederland medeplichtig aan de moord op 298 medemensen, waaronder 193 eigen burgers. (Redactie: buiten beschouwing latend voor de leesbaarheid dat er mogelijk lijken van de verdwenen vlucht MH370 aan boord waren)

De conclusie van Zuesse is keihard en die is dat niet alleen de Nederlandse overheid in alle opzichten medeplichtig is aan de ramp, maar ook dat de mensen die, ondanks de overweldigende hoeveelheid bewijsmateriaal die er ligt, nog steeds het formele BUK verhaal geloven en daarmee heel dom zijn.

Dat niet alleen de overheid medeplichtig is aan deze moord, maar ook al degenen die het nepverhaal verder verspreiden en dus net zo schuldig zijn. Zuesse stelt dat eenieder die na het lezen van zijn artikel met bijbehorend bewijsmateriaal nog steeds het officiële verhaal promoot niets anders kan zijn dan een slaaf van de psychopaten die wij overheid noemen.

De kern van het verhaal en het motief voor de moord is zoals wij ook altijd hebben gesteld het dwingen van Europa tot het invoeren van sancties tegen Rusland. Zoals aangetoond in het artikel van Zuesse verschenen er de dagen net voor de ramp uitgebreide artikelen in vooral de Amerikaanse media waarin stond dat Amerika de druk richting Europa om sancties in te stellen tegen Rusland verhoogde. Het was overduidelijk dat binnen Europa niemand trek had in sancties, en toen kwam de ramp met MH17 en was er geen enkel excuus meer om die sancties niet onverwijld in te stellen, hetgeen dan ook prompt gebeurde.

Nederland, of beter gezegd de Nederlandse overheid, wordt in het artikel van Zuesse met de grond gelijk gemaakt en aangewezen als hoofd medeplichtige van Amerika in dit hele onsmakelijke verhaal.

Ons land speelde een niet onaanzienlijke rol bij het tot stand komen van de Amerikaanse staatsgreep in Oekraïne eerder dat jaar. Zij hebben voor een deel de staatsgreep gefinancierd en hebben het daardoor mede mogelijk gemaakt dat er een nieuw regiem werd geïnstalleerd. Eén die de dader is geworden van het neerschieten van MH17. De concrete financiering van Nederland bestond uit het beschikbaar stellen van geld aan een televisiestation dat onder andere opriep tot genocide van de bewoners in het oostelijk deel van het land. Mogelijk zin er ook nog ander geldstromen maar die zijn tot op heden ons niet bekend.

In mei van dit jaar gaf het JIT team een presentatie en wees daarbij Rusland aan als de verantwoordelijke voor het neerschieten van MH17. Dit werd aangetoond door allerlei vage beelden van sociale media en Youtube filmpjes die zouden moeten aantonen dat er een BUK systeem vanuit Rusland naar Oekraïne was vervoerd, om daar vervolgens het vliegtuig uit de lucht te schieten en om daarna weer terug te keren naar Rusland.

Afgezien nog van het feit dat dit zogenaamde bewijs minimaal veertien dagen voor de ramp is opgenomen, is er nog een ander heel belangrijk gegeven.

Tijdens die presentatie van het JIT team werden ook enkele onderdelen getoond van een BUK raket die op de plaats van de ramp zouden zijn aangetroffen.

Iets dat volkomen genegeerd is in de Westerse media is het keiharde bewijsmateriaal dat door Rusland in september werd geleverd. Tijdens een persbriefing werd aan de hand van de serienummers op de gepresenteerde onderdelen bij de JIT presentatie door Rusland via originele fabriekslogboeken en dergelijke aangetoond dat dit systeem in 1986 is verkocht en geleverd aan Oekraïne en dat het daarna nooit meer terug is geweest in Rusland(!).

Als er inderdaad bij het neerschieten gebruik werd gemaakt van een BUK, daarover zijn twijfels, en de gepresenteerde onderdelen zijn inderdaad op de rampplek gevonden, dan is met honderd procent zekerheid vastgesteld dat het een BUK systeem was, dat was geleverd aan en in handen van de overheid in Kiev.We hebben nu een dader en we hebben een motief. We hebben een dader die lid is van het JIT onderzoeksteam en die bovendien een vetorecht heeft op wat er wel of niet naar buiten gebracht mag worden. Dit alles is bekokstoofd in een geheime vergadering en zoals Zuesse stelt breekt de Nederlandse overheid gewoon de wet door een WOB verzoek van Elsevier omtrent deze geheime vergadering volledig te negeren.

We hebben een dader die verklaart dat die bewuste dag alle primaire radarsystemen in onderhoud waren, die verklaart dat er die dag in dat gebied geen militaire vliegtuigen operationeel waren en we hebben getuigen die kort voor de ramp wel degelijk militaire toestellen hebben zien opstijgen.

We hebben een dader die bewust deze vlucht een afwijkende route geeft ten opzichte van alle voorgaande vluchten en die deze bovendien nog eens naar een lagere hoogte dirigeert waardoor deze bereikt kan worden door een SU-25 gevechtsvliegtuig. Een verhaal dat in eerste instantie naar het rijk der fabelen werd verwezen omdat het volgende de Wikipedia die hoogte niet kon halen, maar waar wij met bewijs hebben aangetoond dat er is geknoeid met de Wikipedia en dat dit toestel wel degelijk die hoogte kon halen.

xxx

Cruciaal in het hele verhaal zijn de getuigen die meerdere vliegtuigen in de lucht hebben gezien en die duidelijk een militaire jet hebben waargenomen. Berucht is natuurlijk de door de BBC gemaakte reportage net na de ramp waar getuigen vertellen over die vliegtuigen.Zodra men bij de BBC besefte wat die getuigen vertelden, werd de documentaire offline gezet. Als reden geeft de BBC dat deze reportage helaas niet aan de kwaliteitseisen van de BBC voldoet.

Hiermee komen we dan natuurlijk op het volgende punt en dat is dat de mainstream media net zo medeplichtig zijn als de overheid. Eric Zuesse heeft een kopie van zijn artikel naar alle belangrijke media organisaties gestuurd, waaronder de Nederlandse, zodat deze later niet meer kunnen zeggen: “Wir haben es nicht gewusst”.

Naderhand zijn er nog veel meer getuigen naar voren gekomen, maar de meest betrouwbare zijn altijd die van net na een ramp, omdat ze op dat moment gewoon vertellen wat ze gezien hebben en nog door niets of niemand zijn beïnvloed.

Het is overduidelijk, zoals ook blijkt uit het onderzoek van Peter Haisenko, dat MH17 is beschoten door een SU-25 toestel van de Oekraïense luchtmacht.  De kogelgaten in de bovenkant van de vleugel en de cockpit zijn onweerlegbaar afkomstig van een 30 mm boordkanon. Dat er eventueel ook nog een BUK raket is gebruikt om het karwei af te maken is eigenlijk minder interessant dan het feit dat het toestel is beschoten door een SU-25 jet die ondanks het knoeien in de Wikipedia wel degelijk die hoogte konden halen.

We hebben een dader, we hebben het moordwapen en we hebben het motief.

Ironisch in het verhaal is dat de dader het bewijsmateriaal heeft verschaft aan het JIT team en het is datzelfde bewijsmateriaal dat nu de dader ontmaskert omdat ontegenzeglijk door Rusland is aangetoond dat het betreffende BUK systeem sinds 1986 in Oekraïne is geweest.

Eric Zuesse adviseert de nabestaanden dan ook om niet Rusland, maar Oekraïne en haar president Poroshenko aan te klagen en om aan dat adres schadevergoeding te eisen. Daarnaast willen wij de nabestaanden adviseren om de Nederlandse overheid in staat van beschuldiging te stellen en ook daar een enorme schadeclaim neer te leggen.

Dezelfde claim zou je ook kunnen neerleggen bij de MSM voor het moedwillig verborgen houden van feiten voor de bevolking. De MSM die actief meewerken aan het in stand houden van de doofpot. Alle informatie omtrent de ware toedracht is te vinden via het artikel van Eric Zuesse en via de links naar artikelen op deze website.

Er is voor niemand meer een excuus om de stompzinnige leugens van het JIT team te geloven. Laat de gele hesjes asjeblieft bij de volgende demonstraties openheid eisen over de MH17 doofpot en laten we met z'n allen zorgen dat de misdadigers die dit alles op hun geweten hebben veroordeeld en gestraft.

En om die misdadigers op te sporen hoeven we gelukkig niet helemaal naar Rusland, want ze bevinden zich gewoon in eigen land.