De wereld bevindt zich in de greep van een satanische sekte die al eeuwenlang bezig is om volledige controle over de wereld te krijgen.

Daarbij hebben ze een enorm struikelblok in de vorm van (orthodoxe) Christenen en deze zullen dan ook steeds vaker het doelwit vormen.Voor een doorsnee mens die niet al te diep nadenkt, zal het bijna niet te bevatten zijn dat letterlijk alles in deze wereld vaak precies omgekeerd is van wat het lijkt.

Dat alles komt door de infiltratie en geniepige manipulatie van een relatief kleine, maar zeer machtige satanische sekte.

Voor een stukje begripsvorming:

Voor hen die niet al te bekend zijn met de materie, hierbij een uitleg van enkele begrippen. Wat wij tegenwoordig Joden noemen zijn voor het overgrote deel geen Joden, maar Chazaren. Een klein elite deel van deze Chazaren vormen een geheime satanische sekte die bekendstaat onder verschillende namen zoals de Sabbateans, de Illuminati, de Rothschild mafia of de Chazaarse mafia (CM). Zij hebben niets met het gewone Joodse/Chazaar volk te maken. Deze satanische mafia verbergt zich onder de paraplu van het Jodendom. Niet alleen hebben zij de controle over de gelduitgifte in bijna de hele wereld  en de mainstream media inclusief Hollywood, zij hebben ook het machtige werktuig van het Zionisme. Dit doet zich voor als een politiek ideologische beweging, maar is in feite een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras.

In een eerder artikel hebben we uitgebreid beschreven hoe de Chazaren vanuit hun land werden verdreven: 

Dit alles duurde voort tot ongeveer het jaar 1200 toen Rusland en de hen omringende landen er genoeg van hadden. Dit niet in het minst omdat ook hun kinderen door de Chazaren werden ontvoerd om geofferd te worden. Dit was ook de tijd dat de koning en zijn kring van hem trouwe oligarchen bekend werd onder de naam Chazaarse Mafia (CM).

Het is dan ook vanaf die tijd dat ze begonnen met het infiltreren en overnemen van de katholieke kerk. Een kerk die als gevolg daarvan uiteen brak in een orthodoxe en een katholieke kerk, waarbij de laatste een volledig andere koers ging varen dan de oorspronkelijke en waarbij allerlei nieuwe elementen werden toegevoegd zoals de biecht. Doordat mensen op deze manier werden gedwongen hun diepste geheimen bloot te leggen zodat ze vergeving van zonde konden krijgen, was het uiteraard een fantastisch middel om ze volledig onder controle te krijgen. Men noemt deze biecht dan ook wel een voorloper van de Amerikaanse NSA, die veel meer moeite moeten doen om alle gegevens binnen te halen die de kerk binnen haalt via de biecht.

Belangrijk om te weten is dat de katholieke kerk volledig onder controle stond en staat van de CM. Ditzelfde geldt ook voor hun leger, dat van de Jezuïeten, een organisatie die zelfs is opgericht door Chazaren.

Dat alles verklaart uiteraard de verregaande samenwerking tussen de katholieke kerk en de Nazi’s voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zoals we onlangs uitgebreid hebben beschreven was ook Adolf Hitler een agent van de Chazaren (Illuminati).

Volgens onderzoeker en auteur Katherine Fisk worden we grandioos in de maling genomen voor wat betreft de beruchte Duitse concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ons wordt van kinds af aan met de paplepel het verhaal van de zes miljoen Joden ingegoten en herhaald en herhaald en dan nogmaals herhaald.

Fisk zegt dat in tegenstelling tot wat ons wordt verteld de Joden een minderheid vormden in de kampen. Voor de meerderheid zijn nooit monumenten opgericht of herdenkingen gehouden. Ons wordt verteld dat de andere kampbewoners politiek activisten, schrijvers, dichters, artiesten en zigeuners waren.

Het andere grotere en anonieme deel waren de niet katholieken, namelijk protestanten en orthodoxe Christenen. Voor de Tweede Wereldoorlog bestond de bevolking van Polen voornamelijk uit protestanten, na de Tweede Wereldoorlog was de meerderheid in Polen rooms katholiek.

Verder stelt zij dat veel van de kampen werden gerund door zionistische Chazaren die een deal met Hitler hadden gemaakt. De Joden/Chazaren in de kampen waren zij die niet het Zionisme steunden, of woekerrente, slavernij of de Babylonische satanische leer.

Hermann Rauschning, een nationaal socialistisch politicus, schreef in zijn boek “Gesprekken met Hitler” onder andere het volgende:

“Ik heb veel geleerd van de Orde der Jezuïeten”, zei Adolf Hitler. “Tot nu toe is er nog nooit iets zo grandioos op aarde geweest dan als de organisatie van de katholieke kerk. Ik heb veel van deze organisatie overgenomen in mijn eigen partij. Ik zal je een geheim vertellen. Ik ben bezig met het oprichten van een orde. In mijn orde zullen we de jeugd opvoeden op een dusdanige manier dat ze de aarde zullen doen sidderen”. Toen stopte Hitler opeens en zei dat hij verder niets kon zeggen.

Katherine Fisk schrijft verder:

De Nazi’s aarzelden geen moment in Griekenland toen ze hele dorpen met orthodoxe christenen afslachtten. De Banderites in Oekraïne voegden zich bij hun Nazi meesters en wisten deze in wreedheid te overtreffen. Op de Balkan voegden de Jezuïeten zich bij de Nazi Ustasabeweging en deden mee aan het afslachten van voornamelijk Servisch orthodoxe Christenen. Ook zij overtroffen hun Nazimeesters in wreedheid. De “Joodse Holocaust” is een verkeerde benaming en is gebruik om een veelvoud aan zonden (misdaden) te bedekken.

Het primaire politieke doel in die tijd was de onderwerping van Rusland om zo “lebensraum” te creëren voor het uitverkoren volk van de Duitse katholieke wereld die het oosten overnam en die uiteindelijk Rusland zou overnemen.

Wat er nooit bij wordt verteld is dat een onderdeel van dit uitverkoren volk de Chazaarse zionitische bankiersgemeenschap was die opereerde vanuit de Federal Reserve Bank in Amerika, samen met steun van bedrijven zoals Ford en de Bush misdaadfamilie. De laatste was samen met Alan Dulles verantwoordelijk voor de oprichting van de CIA en zorgde ervoor dat de top Nazi’s na de oorlog, in samenwerking met het Vaticaan, naar Amerika konden vertrekken, inclusief figuren zoals Joseph Mengele (operation paperclip).

In haar artikel laat Katherine Fisk geen spaan heel van onze koninklijke familie die samenwerkt met zowel Chazaren als Nazi’s. Het is dan volgens haar ook niet voor niets dat ze uitgebreide bezittingen hebben in het ex naziland bij uitstek, Argentinië. Dit is ook het land waar naartoe ze zullen verdwijnen als de tijd is gekomen. (No doubt, once they have finished destroying Europe they will leave for these shores. Holland has little to offer them other than windmills, cheese, tulips, dykes and klogs).

Tot op de dag vandaag zijn Rusland en ook orthodoxe Christenen een struikelblok voor de Chazaarse mafia. Fisk schrijft: De afgelopen eeuw hebben ze het Amerikaanse leger gebruikt voor maar één doelstelling. De vernietiging van Rusland en alles wat er nog resteert van de Russisch Orthodoxe kerk; in feite de vernietiging van alle Christelijke groeperingen die niet onder controle staan van het Vaticaan.

Een heel belangrijke reden dat Christenen het doelwit zijn en nog veel meer zullen worden is omdat zij vasthouden aan traditionele waarden en niet meegaan in de satanische ontwrichting van de maatschappij.

Een deel uit een eerder artikel:

Waar ze ook gaan, ze infiltreren en worden de mensen die ze willen vernietigen, zoals een virus. Volgens Katharine Frisk zijn de Protocollen van Zion een plagiaat van de eed van de Jezuïeten en vormen ze een spiegelbeeld van dezelfde filosofie.

In combinatie met deze infiltratie moedigen ze de vernietiging aan van moraal, waarden en normen. Ze zullen altijd pornografie ondersteunen, maar ook prostitutie, pedofilie, abortus, drugs, gokken en ieder ander mogelijk corrupt sociaal gedrag.

Ze weten dat wanneer ze erin slagen om de gezinsstructuur te ontwrichten, ze een clan systeem kunnen afbreken en dit centraliseren onder één enkele autoriteit. Op deze manier kunnen ze landen vernietigen en mensen omvormen tot slaven. Door de eeuwen heen zijn ze er steeds beter in geworden en tegenwoordig hebben ze natuurlijk de beschikking over de media en het internet.

Er wordt dan ook gesproken over een zogenaamde Masonic Jewish war on gender. Dit omdat de vrijmetselarij is geïnfiltreerd en aan de top volledig overgenomen door Chazaren en dat wat in het algemeen Joden worden genoemd in feite Chazaren zijn.

The Masonic Jewish (Illuminati) war on gender has produced a generation of people who have no identity as men or women.

When their sex appeal is gone, they will have nothing: no families and no family identity: husband, wife, mother, father, brother, sister...

En dat is de ultieme doelstelling: totale ontwrichting van alles in de maatschappij wat mensen stabiliteit biedt zoals een gezin met vader en moeder, een "gewone" wereld die bestaat uit mannen en vrouwen.

Binnen een satanische sekte zoals waar we hier mee te maken hebben, wordt alles omgedraaid: gezond en ongezond, natuurlijk en onnatuurlijk, waarbij bijvoorbeeld heteroseksualiteit wordt bestempeld als afwijking/ziekte, terwijl homoseksualiteit als natuurlijk wordt beschouwd. Net zoals het schoonheid en lelijkheid omdraait, waarheid en leugens, gerechtigheid en onrecht en waarbij het kwaad wordt afgeschilderd als goed. De leden van de sekte worden onder controle gehouden door ze te corrumperen. De werkelijke occulte betekenis van revolutie is het vervangen van God door Lucifer, waarbij de werkelijkheid wordt omgedraaid.