Het werkelijke verhaal van Michael Jackson

Eens in de zoveel tijd duiken er weer verhalen op over hoe de door de Illuminati vermoordde Michael Jackson kinderen zou hebben misbruikt.

Nu is er weer een nieuwe documentaire waarin hij wederom van kindermisbruik wordt beschuldigd, maar het werkelijke verhaal ligt toch wel iets anders.


Het is in juni van dit jaar alweer tien jaar geleden dat Michael Jackson stierf.

Officieel is hij overleden door een hartstilstand als gevolg van een overdosis propofol, toegediend door zijn privé arts Conrad Murray.

Ondanks dat Jackson door alle rechtbanken ooit is vrijgesproken van kindermisbruik duiken er toch op regelmatige basis dat soort verhalen weer op, zoals ook nu weer.

Over de doden niets dan goeds, maar dat gaat niet op voor Michael Jackson. Bij het aankomende Sundance Film Festival in de Amerikaanse plaats Park City gaat de documentaire Leaving Neverland in première. Daarin worden de aanklachten wegens seksueel misbruik tegen Jackson belicht. Dit meldt Variety.

De film beschrijft hoe The King of Pop langlopende relaties aanging met twee jongens, destijds 7 en 10 jaar oud, en hun beider families toen hij op de toppen van zijn roem zat. De twee zijn nu beide dertigers en beweren dat ze seksueel misbruikt zijn door de zanger. Ze onthullen in de docu hoe ze hiermee hebben leren leven.

Neverland verwijst naar het landgoed waarop Jackson voorheen woonde en waar in 2003 een inval werd gedaan nadat er meldingen over misbruik van een 13-jarige jongen binnenkwamen. Er startte een rechtszaak tegen Michael, die in 2005 werd vrijgesproken van maar liefst 14 aanklachten tegen hem
.

De waarheid is, zoals meestal het geval, geheel anders en Michael Jackson is dan ook niet zomaar gestorven als gevolg van een ongelukkige overdosis, maar hij is vermoord door de Illuminati, omdat hij zich teveel begon uit te spreken over wat er werkelijk speelt in de wereld.

xxx

Het volgende zijn delen uit eerdere door ons geschreven artikelen over Michael Jackson die wanneer ze als één geheel worden gelezen zoals hier gepresenteerd, het werkelijke beeld schetsen van wat er is gebeurd met Michael en waarom.

Zijn bijdrage aan muziek, dans, liefdadigheid en mode, evenals zijn persoonlijke levensstijl maakten van hem decennia lang en wereldwijd een populair mens. Naar schatting zijn er van Jackson meer dan 750 miljoen platen/cd’s verkocht. Hij werd honderden keren onderscheiden, waarmee hij ook de meest onderscheiden artiest werd in de geschiedenis van de popmuziek.

Een belangrijk aspect van Michael's leven waar bijna niemand van op de hoogte is is dat Michael Jackson één van de meest prominente (mogelijk zelfs de meest prominente) was op het gebied van liefdadigheid. Zowel persoonlijk als via zijn Stichting “Heal the World”, doneerde hij meer dan 300 miljoen Dollar aan liefdadige doelen en ook daarmee kwam hij in het Guinnes Book of Records als de artiest die de meeste liefdadigheidsinstellingen steunde. In tegenstelling tot andere “weldoeners” zoals Bill Gates en de Rockefellers, had Jackson werkelijk de intentie om mensen te helpen en niet om de wereldbevolking te reduceren via eugenetica.

Ondanks zijn onvoorstelbaar grote talent, moet opgemerkt worden dat net als met iedere andere “ster” zijn beroemdheid niet zomaar tot stand kwam. Dit werd mogelijk gemaakt door de marketing en productie Dollars van de Illuminati. Op het hoogtepunt van zijn roem maakte Jackson duidelijk dat hij tegen de Illuminati was en zich wilde losmaken van hun controle.

In dit artikel wordt ingegaan op de volgende vragen:

Was Michael Jackson het slachtoffer van kindermisbruik/mindcontrol zoals zoveel andere beroemdheden?

Werd Jackson door de Illuminati opgezet als kindermisbruiker om hier financiëel voordeel uit te halen of om hem tegen te werken?

Werd Michael Jackson vermoord vanwege geld of was het een offerritueel?

Was Jackson een mind control slachtoffer?

Project MK Ultra was de codenaam voor een geheim illegaal CIA/Illuminati programma om met mensen te experimenteren. Uit gepubliceerd bewijsmateriaal blijkt dat Project MK ultra zich bezighield met veel verschillende methoden om de geestelijke toestand van personen te manipuleren., Hierbij werd ook ingezet het veranderen van de hersenfuncties, het heimelijk toedienen van drugs en andere chemicaliën, hypnose, het uitschakelen van zintuigelijke waarnemingen, verbale en seksuele mishandeling en nog vele andere martelmethoden.

Er zijn veel onderzoekers die menen dat Michael Jackson een mind control slachtoffer was, net als andere sterren zoals Madonna, Britney Spears en Anna Nicole. Na de voortijdige dood van MJ, kwam Sony met een nieuw album op de markt, getiteld Michael. De omslag staat vol met Illuminati symbolen. Het meest duidelijke en schokkende is de Monarch Vlinder op zijn linkerschouder. Dit staat symbool voor Monarch programmering, een vorm van op trauma gebaseerde mind control (MK Ultra).

Een ex mind control slachtoffer en auteur van “Thanks for the Memories”, Brice Taylor, claimt dat Michael Jackson zowel een mind control als seksueel misbruik slachtoffer is.

De vroegere Illuminati slaaf Kathleen Sullivan heeft er het volgende over te zeggen op haar blog: “Ik heb Michael Jackson ongeveer 10 jaar lang gevolgd via het nieuws. Om redenen die ik niet publiekelijk bekend wil maken, kan ik zeggen dat ik er absoluut niet aan twijfel dat hij een MK Ultra variëteit slaaf is, mogelijk door zijn vader geïntroduceerd in het bizarre systeem van geheimagenten, gecommercialiseerde pedofilie en nog een aantal van dat soort zaken".

En inderdaad, Michael vertoonde de verschillende persoonlijkheden die typerend zijn voor mind control slachtoffers. Op het toneel was hij misschien wel ‘s werelds beste artiest, voelde zich op zijn gemak en in controle tijdens een show voor duizenden fans. Toch, als hij niet op het toneel stond, was hij vaak verlegen, stil, zoals een kind.

Als volwassen mens vond Michael het leuk om in bomen te klimmen en bouwde hij voor zichzelf de “Neverland” ranch. Neverland is de fictieve woonplaats van Peter Pan, Tinker Bell en de Lost boys. Alhoewel niet alle mensen in Neverland voor altijd jong blijven, staat haar meest bekende inwoner, Peter-Pan, erom bekend dat hij nooit wilde opgroeien en wordt vaak gebruikt als een metafoor voor eeuwige jeugd en het ontsnappen aan de werkelijkheid.

In een interview heeft Michael verklaard dat zijn vader, Joe Jackson, hem en zijn broertjes zo erg sloeg dat zijn moeder schreeuwend naar hem riep om te stoppen en dat als hij doorging hij ze mogelijk dood zou slaan. Latoya Jackson heeft gezegd, dat hun vader er een groot plezier in had om zijn kinderen te slaan en een geweer op ze te richten.

In zijn jonge jaren werkte Michael nauw samen met de platenproducer Quincy Jones. Tijdens een zeldzaam interview uit 1983 met Jackson en Jones, houdt Jackson zijn Boa Consrtrictor omhoog en vertelde dat hij nog veel meer slangen had (symbolen voor Lucifer?). In dat interview vertellen de mannen dat ze tot wel 18 uur per dag samenwerken.

Volgens de inmiddels overleden rapper Tupac Shakur en Professor Griff van de rap band Public Enemy, was Jones een homo en organiseerde seksfeesten en orgies. Zou de jonge Michael Jackson onder leiding van Quincy Jones wellicht seksueel misbruikt zijn en gedwongen zijn om mee te doen in de Illuminati seksrituelen om de Koning van de Pop te worden?

Er is in ieder geval bewijs dat hij lichamelijk werd mishandeld en een mogelijk slachtoffer was van mind control

Werd Michael Jackson opgezet als pedofiel?

In 1995 werd Michael Jackson beschuldigd van kindermisbruik. Voor de civielrechtelijke zaak die duidelijk wees in de richting van afpersing en valse beschuldigingen, werd een schikking getroffen en er werd geen aangifte gedaan. In 2005 werd er wel aangifte gedaan voor seksueel kindermisbruik. Tijdens de rechtszaak op 13 juni 2005 kwam de twaalfkoppige jury, waar overigens geen Afro-Amerikanen in zaten, unaniem tot de conclusie dat Jackson onschuldig was.

Niettegenstaande die uitspraak werd Jackson wel degelijk veroordeeld, en wel vanwege de vele vragen die bleven bestaan in de hoofden van de miljoenen mensen die de door de Iluminati gecontroleerde mainstream media geloven.

De jongen in kwestie, Jordan Chandler, heeft nadat zijn vader, die hem aanzette tot de beschuldigingen, zelfmoord pleegde, publiekelijk toegegeven dat hij gelogen heeft over dat hij sexueel misbruikt zou zijn door Michael Jackson. MJ's carriere, reputatie en gemoed waren toen al ernstig beschadigd door de leugen. In de media is er relatief weinig aandacht aan de bekentenis van Jordan besteed.

Iets wat eigenlijk iedereen zou moeten lezen is de samenvatting van de verdediging voor de rechtbank geschreven door zijn advocate Mary Fischer. Het heet “Werd Michael Jackson opgezet?” en werd voor het eerst gepubliceerd in het tijdschrift GQ. Het document is gevuld met feiten waarvan je mond openvalt.

Zoals Fischer opmerkt, het is onmogelijk is om iets te bewijzen wat niet gebeurd is. Maar wat wel mogelijk is, is om in detail te kijken naar de mensen die de beschuldigingen hebben geuit tegen Jackson en hiermee een indruk te krijgen van hun karakter en motieven. Wat er bij zo’n onderzoek naar voren komt, gebaseerd op rechtbank documenten, zakelijke documentatie en vele interviews is een overtuigend argument om te concluderen dat Jackson niemand heeft misbruikt en dat hij juist zelf het slachtoffer was geworden van een goed doordacht plan om hem geld af te persen.

Hier volgen enkele feiten, maar om de personen die betrokken waren bij de aangifte tegen Jackson helemaal te begrijpen, moet je toch het document van Fisher lezen.

Er is veel ophef geweest over de plastische chirurgie die Michael liet uitvoeren aan zijn gezicht omdat men speculeerde dat hij er zo wilde uitzien voor de kinderen. En alhoewel het misschien merkwaardig klinkt voor de gemiddelde mens dat een man van 35 jaar vraagt of een 13 jarige jongen wil blijven slapen, vonden de moeder van de jongen (Jordan Chandler) en anderen die dicht bij Jackson stonden, dat niet vreemd. Een doodnormale situatie kan achteraf in een hele andere sfeer en context uit verband worden gehaald. Daar is hier duidelijk sprake van.

In plaats van naar de politie te gaan, wat de meest gebruikelijke actie zou zijn in het geval van kindermisbruik, ging de vader van de jongen, Evan Chandler, naar een advocaat, Barry Rothman genaamd. Volgens Chandler had hij deze advocaat gekozen omdat het de grootste klootzak was die hij kon vinden. “Wat deze vent wil is deze zaak in de publiciteit gooien, zo snel hij kan, zo groots mogelijk en in het proces zoveel mogelijk mensen vernederen. Het is een nare man, gemeen, hij is heel erg slim en hij geilt op publiciteit”.

Geraldine Hughes was de secretaresse van de advocaat Barry Rothman die Jordan Chandler vertegenwoordigde in de rechtszaal. Hughes schreef een boek wat heette: Redemption, The Truth Behind the Michael Jackson Child Molestation Allegations. In dit boek verklaart Hughes dat de beschuldigingen honderd procent vals waren. Ze keek toe hoe Michael Jackson werd opgezet.

Tijdens een stiekem opgenomen telefoongesprek geeft pa Chandler aan dat dat hij klaar was om Jackson aan te pakken. “Het is al opgezet”. Er zijn andere mensen bij betrokken die wachten op mijn telefoontje. Ik heb hen hiervoor betaald. Alles gaat volgens een vooropgezet plan wat niet alleen van mij is. (hier wordt de nadruk op gelegd). Wanneer ik dat telefoontje maak zal deze gozer (vermoedelijk Barry Rothman) iedereen in de buurt vernietigen, zo gemeen mogelijk, zo naar mogelijk, zo wreed mogelijk. En ik heb hem volledige volmacht gegeven om dit te doen…. En als ik dit doorzet dan zal ik dit absoluut winnen. Ik kan niet verliezen. Dat heb ik door en door gecheckt. Ik zal alles krijgen wat ik wil en hij zal voorgoed vernietigd zijn. June (zijn ex vrouw) zal de voogdij over onze zoon kwijtraken en de carriere van Michael is voorbij. “Zou dat de jongen helpen?” vraagt Schwarz, degene die het gesprek opnam. “Dat kan mij niets schelen”, antwoorde Chandler. “Dit wordt groter dan wij allemaal samen. Dit zal neerkomen op alles en iedereen in de buurt. Het wordt een slachtpartij, als ik niet krijg wat ik wil”.

De privé detective van Michael Jackson, Anthony Pelicano, zei dat binnen tien minuten nadat hij de aanklacht had gelezen, hij wist dat dit om afpersing ging. Tijdens zijn onderzoek ontmoette Pelicano de jongen. Hij maakte oogcontact met hem en vroeg hem erg directe vragen: “Heeft Michael jou ooit aangeraakt?”. “Heb je hem ooit naakt in bed gezien?” Het antwoord op al die vragen was: “Nee”. De jongen bleef herhalen dat er nooit iets was gebeurd. Pelicano walgde van de hele zaak en weigerde in 1993 om samen te werken met advocatenteam van Michael in 1993 toen er een schikking werd getroffen.

Nadat er miljoenen Dollars waren uitgegeven aan dure rechtszaken in twee districten, Los Angeles en Ventura, en nadat twee juries bijna 200 getuigen hadden ondervraagd, inclusief 30 kinderen die Michael kenden, kwam er niet één belastende verklaring uit voort.

De schrijfster Aphordite Jones moest in eigen beheer haar boek, The Michael Jackson Conspiracy, uitgeven omdat niemand van de door de Illuminatie gecontroleerde grote uitgevers feiten wilde onthullen die de onschuld van Michael Jackson zouden bewijzen. Eerst dacht ook Jones vanwege de vele media publicaties, dat Michael schuldig was. Later onderzocht ze het bewijsmateriaal en kwam tot de concusie dat hij waarschijnlijk totaal onschuldig was. Een samenvatting van het bewijs, inclusief de verklaringen van de getuigen en de jury, werden op televisie vertoond in het programma van Jones: The True Crime Show.

In een verklaring gedurende een interview in de Larry King Show, zei de advocaat van Michael, Tom Meserau, dat de aanklachten en vervolging tegen Jackson pure verzinsels waren. Verder stelde hij dat de Officier van Justitie in Ventura, Thomas Snedden, meer geld uitgaf aan de vervolging van Jackson dan dat hij dat deed aan een seriemoordenaar.

Wie gaf Snedden opdracht om dit te doen? Ondanks dat eerdere juries hadden geweigerd om uitspraak te doen? Was het de Illuminati die Jackson heeft opgezet, om meer druk te zetten achter hun wens om de totale muziekcatalogus van Michael, ter waarde van meer dan een miljard Dollar, in handen te krijgen?

Zoals we tot nu toe hebben kunnen lezen is het onmogelijk om een negatief, onschuld, te bewijzen. Het enige waar Michael schuldig aan bevonden kan worden is het helpen van kinderen over de hele wereld.

Michael stierf plotseling op 25 juni 2009 tijdens de voorbereidingen van de afscheidsconcertserie “This is it”. Als doodsoorzaak werd opgegeven: acute vergiftiging door propofol en benzodiazepine na een hartstilstand. Het oordeel van de lijkschouwer was doodslag en MJ's persoonlijke arts, Conrad Murray, werd hiervoor veroordeeld.

De dood van Jackson veroorzaakte wereldwijd een schok en immens verdriet. Meer dan een miljard mensen keken naar zijn publieke herdenkingsdienst op televisie. Sony Music Entertainment tekende een deal ter waarde van 250 miljoen Dollar met de erfgenamen voor de distributierechten van Michael's opnames tot aan 2017 en voor het postuum uitbrengen van zeven nieuwe albums over de eerstvolgende tien jaar. De vraag blijft of Conrad Murray misschien een instrument was, net zoals Lee Harvey Oswald, in een samenzwering om Michael Jackson te vermoorden en dat te verdoezelen.

Zoals in een artikel in Vigilant Citizen duidelijk wordt waren er na zijn voortijdige dood talloze “uitingen van eerbetoon” aan Michael Jackson, die toen ze eenmaal gedecodeerd waren, in feite niets anders waren dan nauwelijks verhulde aanwijzingen omtrent zijn dood als ritueel slachtoffer. Het lijkt alsof zijn herdenkingen gekaapt zijn door zijn moordenaars.

Dit wordt eens temeer duidelijk als je naar de muziek kijkt die postuum is uitgebracht en naar de hoes van zijn laatste album. Hierop vinden we de Monarch vlinder op zijn linkerschouder. Dit is duidelijk occult symbolisme. Monarch programmering is een vorm van op trauma gebaseerde mind control. Ook wordt Michael gekroond door een zwart-witte engel, waarmee wordt benadrukt dat zijn kroning een occulte vereniging is van tegengestelde krachten.

Net zoals op de hoes van “Blood on the Dance Floor” te zien is hoe Michael een rode kleur (dit verwijst in occultisme naar een offer) draagt op een schaakbord (patroon van de Vrijmetselaars). De titel “Blood on the Dance Floor” verwijst naar het bloed op de vloer van de vrijmetselaars, het gebied waarop het offer plaatsvindt.

Het lijkt erop dat ook Whitney Houston werd geofferd in een occult ritueel, wat met de Grammy Awards van 2012 te maken had. Nicki Minaj trad hier op samen met een namaak Paus in een rituele rode mantel, de kleur van offering en inwijding. Was dit een verwijzing naar het bloedoffer van Whitney? Bij de begrafenis van Whitney kon je zelfs twee Egyptische sarcofagen zien bij het mortuarium. Het is publiek geheim dat de Illuminati de muziek- en entertainmentindustrie onder controle heeft. Zij promoot artiesten die zichzelf zodanig verlagen dat het gepeupel hen kan imiteren en met hen kan wedijveren, waardoor de maatschappij in elkaar stort.

Het optreden van Madonna in de pauze van de occulte Superbowl en het optreden van Nikki Minaj met haar zwarte satanische mis tijdens de Grammy Awards van 2012, zijn slechts het topje van de ijsberg. Veel entertainmentsterren zoals Dave Chapelle en DMX hebben hun mond opengedaan over de donkere kant van de entertainmentindustrie. De acteur Cory Feldman zegt dat pedofilie het grootste probleem is voor kindsterren.

Er is ook bewijs dat de Illuminati de rapper Tupac heeft gedood omdat hij weigerde (nog langer) door hen gemanipuleerd te worden en zijn Illuminati Eed brak. Deze eed is waarschijnlijk nodig om een “ster” te kunnen worden. Veel mensen geloven dat dát wat Tupac uiteindelijk de das omdeed, zijn weigering tot homoseks was, iets wat door de rap Illuminati wordt verlangd. Tupac voegde een “K” to aan Illuminati (Killuminati) omdat hij ze wilde doden. Het is duidelijk dat Tupac niet begreep met welke machten hij te maken had. Er zijn sterke bewijzen dat hij, net zoals vele andere zwarte activisten, vermoord is door een overheidsbureau dat op haar beurt weer onder controle staat van de Illuminati.

Er was geen andere beroemdheid die zoveel goede doelen steunde en meer kinderziekenhuizen bezocht als Michael Jackson. Dit in schrille tegenstelling tot Illuminatisterren zoals Madonna, Nikki Minaj en Jay-Z. Ook staat Michael bekend om zijn positieve muziek waarmee hij het leven van mensen mooier wilde maken. Een voorbeeld is “Man in the Mirror”, een krachtig lied en video die oproept tot het einde van oorlog, armoede en onrecht:

Ik zie de kinderen in de straat, met te weinig te eten. Wie ben ik, om blind te zijn en te doen alsof ik niet zie wat ze nodig hebben. Ik begin met de man in de spiegel. Ik vraag hem om te veranderen. En geen boodschap had duidelijker kunnen zijn. Als je van de wereld een betere plek wilt maken, kijk dan eerst eens goed naar jezelf en maak de verandering.

"We are the World" is een lied geschreven door Michael Jackson en Lionel Richie om geld in te zamelen voor USA for Africa in 1985: Stuur hen je hart, zodat ze weten dat iemand om ze geeft. En hun leven zal sterker worden en vrij. Zoals God ons heeft getoond hoe we stenen in brood kunnen veranderen. Dus moeten we allemaal een handje helpen. Wij zijn de wereld, wij zijn de kinderen. Wij zijn degenen die een mooiere dag kunnen maken dus laten we geven. Er is een keuze die wij maken. Wij redden ons eigen leven. Het is waar, we zullen een betere dag maken; jij en ik.

Hoor je dit soort teksten bij Katy Perry, Madonna of een andere Illuminatie mainstream entertainer? Het is duidelijk dat Michael Jackson tegen de Illuminati was, zoals hij demonstreerde middels liefde en het helpen van anderen. Om dat standpunt kraakhelder te maken, voegde Michael een disclaimer toe aan het begin van zijn video hit “Thriller”: "Vanwege mijn sterke persoonlijke overtuiging wil ik duidelijk maken dat deze film op geen enkele manier het occulte ondersteunt. (Mystery Babylon, religie van de Illuminati)."

Jackson confronteerde ook machtige krachten binnen de muziekindustrie. Hij noemde het vroegere hoofd van Sony Entertainment, Tommy Mottola, “een duivel en slecht”. De ex vrouw van Mottola, Mariah Carey, en Michael Jackson wilden Mottola weg hebben bij Sony. Uiteindelijk ging Michael er zelf weg en vierde hij dat hij nu vrij man was, maar meldde wel dat Sony heel erg boos was toen hij wegging.

Het was duidelijk dat Michael bang was voor de Illuminati. Tijdens een televisie-interview zei Michael dat een van zijn albums (na de beschuldiging van kindermisbruik) nummer 1 was in de wereld, maar alleen niet in Amerika vanwege een samenzwering. Jackson wilde er toen niet verder op ingaan en het was duidelijk dat hij bang was.

Ook sprak hij zich uit in interviews tegen de leugens van de door de Illuminati gecontroleerde mainstream media. Hij zei tevens: “Ze manipuleren onze geschiedenisboeken. Deze boeken zijn niet waar, ze zijn een leugen. De geschiedenisboeken zijn leugens. Dat moet je weten… het is allemaal een complete samenzwering.

Michael was ook bang dat het “grote werk” van de Illuminati, The New World Order, zou aanvangen ergens rond 2012. Hij zei in 2009 dat liefde het meest belangrijk is: “We hebben vier jaar de tijd om het goed te krijgen, anders is het onomkeerbaar…. dan is het over met ons”. Michael Jackson was bang dat hij vermoord zou worden. Hij heeft meerdere keren aan zijn zus Latoya verteld dat ze hem gingen vermoorden. Wie dat dan waren? Volgens Latoya waren het de mensen die Michael manipuleerden, maar ze wilde geen namen geven. “Ze hadden Michael onder controle. Ze controleerden alles wat hij deed”.

Naast dat Michael kritiek uitte op de Illuminatie, kan er ook een financiëel motief geweest zijn om hem te doden. Volgens Latoya: “Ik heb het gevoel dat het allemaal om geld ging. Michael was meer dan een miljard Dollar waard aan muzikale bezittingen en iemand heeft hem daarom vermoord. Hij was dood meer waard dan levend”. Volgens Latoya gebruikten de samenzweerders sterke medicijnen om hem onderdanig te maken en onder controle te houden (MK Ultra?). Ook hielden ze hem weg van zijn familie.

Latoya voegde er aan toe Michael niet de 50 Londense shows wilde doen waarmee hij eerder had ingestemd. Maar hij werd gedwongen om het toch te doen. De vroegere adviseur van Michael, Leonard Rowe, claimt dat Jackson vermoord werd vanwege zijn muziekcatalogus die een waarde heeft van meer dan een miljard Dollar. Jackson zou eens tegen hem gezegd hebben: “Ze willen mijn catalogus Rowe en ze zullen mij daarom vermoorden”.

Het is duidelijk dat er genoeg aanwijzingen zijn om een werkelijk onafhankelijk onderzoek in te stellen om erachter te komen of Michael Jackson door de Illuminati vermoord is en wat de motieven waren.

Conclusie.

Er bestaat substantiëel bewijs dat Michael Jackson als kind misbruikt is en mogelijk het slachtoffer is van een mind control programma zoals Monarch. Jackson werd vrijgesproken door rechtbanken van iedere aanklacht tegen hem met betrekking tot kindermisbruik. Na het herbestuderen van het bewijs schijnt het dat alle aanklachten tegen hem vals waren, inclusief de schikking uit 1993, met als doel om geld af te persen en het schaden van de carriere van Michael. Zoals de advocaat van Jackson opmerkte, was de schikking uit 1993 aanleiding voor anderen om ook geld af te persen.

En tenslotte, er bestaan sterke aanwijzingen dat de Illuminati Jackson vermoord heeft óf om zijn muziekcatalogus te bemachtigen óf als rituele offering.

Gelukkig zijn er nog steeds ook veel onafhankelijke en getalenteerde artiesten die weigeren de Illuminatie-eed af te leggen en hun mond opendoen tegen de duisternis en corruptie. Enkele van deze artiesten zijn Immortal Technique, Chris Geo, Lowkey en Kelvin Rush.

Er is een video opgedoken waarin een ex militair zegt dat hij betrokken was bij wat hij noemt "Operation Sedgwick", een onderdeel van het beruchte MK-Ultra mind control programma. Sedgwick zou er specifiek op gericht zijn om Afro Amerikaanse jongeren in de grote steden onder controle te krijgen door middel van muziek.

De man zegt dat hij in het bezit is van explosief materiaal over Operation Sedgwick en Michael Jackson en dat hij deze vrij zal geven op 23 september aanstaande als de Amerikaanse overheid tenminste niet voor die datum openheid van zaken heeft gegeven. Als voorproefje geeft hij alvast het laatste telefoongesprek vrij van Michael Jackson.

Het is afkomstig van een telefoontap en betreft een gesprek tussen de popster en zijn voormalig manager Dieter Wiesner. De datum van het gesprek was 24 juni 2009, de dag voor zijn dood:

Dieter: “Wat is er aan de hand Michael?”

Michael: “Ik weet niet of ik je dit moet vertellen. Ik weet niet wie er meeluistert. Er kan een groep mensen zijn.. die mij kwijt willen. Ze willen mij hier niet meer”.

Dieter: “Ik begrijp het niet, wat bedoel je? Praat tegen mij”.

Michael: “Ik kan er door de telefoon niet over praten. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik voel het gewoon…. in mijn ziel. Alleen God weet het. Ze kunnen mij neerschieten, ze kunnen mij neersteken, ze kunnen mij erin luizen en zeggen dat ik een overdosis drugs heb genomen, ze kunnen heel veel”.

Dieter: “Wie? Wie zou dit soort dingen willen doen?”.

Michael: “Het is niet de overheid. Het is groter dan dat. Ik weet het niet Dieter. Het kan mij niet schelen. Ze kunnen mij pakken. Ik geef helemaal niets meer om mijn leven, ik wil alleen dat alles goed gaat met mijn kinderen, mijn engeltjes. Ik wil dat zij veilig zijn”.

Dieter: “Michael”.

Onherkenbaar geluid

Michael: “Ik moet gaan”

Einde gesprek.

De grote vraag die zich altijd voordoet in dit soort situaties is of dit echt is of dat we hier weer met een misplaatste grap te maken hebben. Dan zijn er twee belangrijke elementen om in overweging te nemen. De man zelf, Robert Conners en het telefoongesprek. Als het ene niet echt blijkt te zijn wil dat nog niet zeggen dat het andere dat ook niet is.

Er zijn een aantal zaken waaruit je zou kunnen concluderen dat deze Robert Conners niet echt is. Zo zegt hij dat hij dienst heeft gedaan in Irak en Vietnam. Vooral dat laatste roept twijfel op omdat deze oorlog zo’n ruim veertig jaar geleden plaatsvond en hij simpelweg niet oud genoeg lijkt om hier dienst gedaan te kunnen hebben.

Verder is er op internet niets te vinden over deze Conners. Daarnaast zou het via Youtube onthullen van geheime gevoelige informatie over Amerikaanse mind control programma’s ongeveer gelijk staan aan zelfmoord. In de praktijk zijn dit soort video’s in zeer korte tijd weggecensureerd.

Dat wil echter niet zeggen dat het opgenomen telefoongesprek niet echt kan zijn. Het klinkt zeker als de stem van Michael en misschien is er wel een hele andere reden dat dit via die Conners naar buiten wordt gebracht.

Zo staat er op de Facebook Pagina van Dieter Wiesner het volgende te lezen:

“Als gevolg van de huidige juridische problemen die ik heb met de erfgenamen van Michael Jackson in verband met authentieke geluidsberichten van Michael die ik mijn boek heb gebruikt, heeft mijn advocaat mij geadviseerd om mijn commentaren terug te trekken totdat er een besluit is genomen aangaande bovengenoemde zaken”.

Wiesner is dus wel degelijk in het bezit van originele geluidsopnames van Michael en misschien gebruikt hij wel een soort acteur als Conners om dit toch naar buiten te brengen zodat hijzelf niet in juridische problemen komt.

Dan is er nog Dr. Murray, de arts die veroordeeld is voor doodslag en dus het sterven van Michael Jackson en op dit moment daarvoor in de gevangenis zit. In juli van dit jaar verscheen er een artikel in de Engelse Daily Mail waarin werd gezegd dat Murray een allerlaatste waarschuwing heeft afgegeven.

De Jackson familie heeft een proces aangespannen tegen concert promotor AEG Live, waarin ze Murray wilden oproepen als getuige. Deze laatste wil dat absoluut niet en heeft gedreigd dat als hij toch gedwongen wordt om te getuigen hij met een explosief geheim over Michael naar buiten zal komen.

“Stop hier asjeblieft mee. Als je dit doet, laat dit dan dienen als mijn laatste waarschuwing aan beide partijen. Dwing mij niet om te getuigen. Beschouw dit als een waarschuwing voor een op handen zijnde nucleaire explosie. Genoeg is genoeg”. Dus, ook Murray weet veel meer.

Misschien is de bovenstaande video wel een waarschuwing van Murray via een acteur, Conners, om hem met rust te laten omdat hij anders nog veel meer explosief materiaal zal vrijgeven.

Michael Jackson wist dat hij zou worden vermoord en hij voorspelde dit dan ook in handgeschreven brieven die hij enkele weken voor zijn dood aan een goede vriend gaf. Het gaat in totaal om 13 brieven waarin onder andere stond: “Ze proberen mij te vermoorden” en “Ik vrees voor mijn leven”.

De man aan wie Michael dit schreef, was een goede vriend van hem, de Duitse zakenman Michael Jacobshagen. Hij was twee decennia lang goed bevriend met de popster en heeft nu in een interview voor de Australische televisie bekendgemaakt dat hij in het bezit is van deze brieven.

In dat interview vertelt Jacobshagen dat hij door Michael Jackson werd gebeld vanuit Las Vegas waar hij zich schuilhield. Hij was daar bezig met de voorbereiding voor een tour in Engeland en smeekte zijn vriend om vanuit Duitsland naar hem toe te vliegen om bij hem te zijn.

Volgens Jacobshagen verkeerde Michael Jackson in een emotionele meltdown en zei hij dat ze hem gingen vermoorden. De Duitser bracht in totaal toen drie dagen met hem door en het was ook in die tijd dat Michael Jackson hem de handgeschreven briefjes gaf. Dit alles gebeurde kort voor de dood van Jackson.

Wat ook belangrijk is in het hele verhaal rond Michael Jackson zijn de beschuldigingen van pedofilie en kindermisbruik. Michael Jacobshagen raakte als jochie bevriend met Michael en heeft zelfs in diens bed geslapen, maar heeft nooit of te nimmer iets gemerkt van seksuele bedoelingen van Michael Jackson.

De volgende video is een interview van Michael Jacobshagen met een Duits televisiestation waarin hij vertelt hoe hij Michael Jackson voor het eerst ontmoette en over hun vriendschap.Via Michael Jacobshagen komen twee belangrijke dingen naar voren. Het eerste dat hij zwart op wit bewijs heeft in het handschrift van Michael Jackson zelf dat deze vreesde te zullen worden vermoord en het tweede dat het er in het geheel niet op lijkt dat Michael Jackson een kindermisbruiker was, want dan zou Jacobshagen daar zeker iets van gemerkt moeten hebben.

xxx

Beide dingen zijn ook in lijn met wat wij eerder schreven over Michael Jackson:

Michael Jackson stierf op 25 juni 2009, enkele dagen voordat zijn comeback concerten zouden beginnen in Londen.

Er gaan geruchten dat Jackson zelf ooit hoorde bij de illustere Illuminati-club, maar zich tegen hen heeft gekeerd.

Voor zijn dood begon Jackson publiekelijk stelling te nemen tegen de duistere krachten en hun streven om alles in de muziekindustrie te controleren. Ook was hij ervan overtuigd dat er bewust een hetze tegen hem was gestart die hem moest brandmerken als een freak en een kindermisbruiker.

De zus van Michael, La Toya Jackson, heeft verklaard dat haar broer dikwijls sprak over "hoe zij pogingen deden om hem te vermoorden".

In 2013 hebben wij een serie artikel geschreven over dat het zeer waarschijnlijk is dat Michael Jackson is vermoord door de Illuminati. Deel 1 is hier te lezen, deel 2 hier en deel 3 hier.Wanneer men zich eenmaal in de ijzeren greep bevindt van wat we voor het gemak maar even de Illuminati noemen, dan is er geen weg terug. Iedere spijtoptant of iedereen die ook in de verste verte een gevaar vormt voor de ontmaskering van de satanische top, overleeft het niet.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl