Stap voor stap zijn wij op weg naar de New World Order, waarbij zaken zoals seks en voortplanting volledig van elkaar zullen worden gescheiden.

Bovenstaande is afkomstig van een Illuminati insider die tevens voorspelt dat Europa verder zal worden overspoeld door hordes asielzoekers uit Derde Wereldlanden.


De Illuminati heeft als doel een New World Order, waarin de burgers die dan nog leven zullen worden gecontroleerd en gedirigeerd op een manier die je niet voor mogelijk houdt. Het is allemaal al lang geleden gepland en soms komt er informatie naar buiten, waaruit je kunt afleiden hoe bepaalde aspecten van het leven eruit zullen zien.

Ontzettend belangrijk om te onthouden is dat de New World Order een concept is van de Illumninati, hetgeen synoniem is met de Chazaarse mafiia. Laat je niet op een dwaalspoor zetten zoals dat de Democraten in Amerika de kwaaie pieren zouden zijn, of door nietszeggende termen zoals gobalisten of Bilderbergers.  

Voor hen die niet al te bekend zijn met de materie, hierbij een uitleg van enkele begrippen. Wat wij tegenwoordig Joden noemen zijn voor het overgrote deel geen Joden, maar Chazaren. Een klein elite deel van deze Chazaren vormen een geheime satanische sekte die bekendstaat onder verschillende namen zoals de Sabbateans, de Illuminati, de Rothschild mafia of de Chazaarse mafia (CM). Zij hebben niets met het gewone Joodse/Chazaar volk te maken. Deze satanische mafia verbergt zich onder de paraplu van het Jodendom. Niet alleen hebben zij de controle over de gelduitgifte in bijna de hele wereld  en de mainstream media inclusief Hollywood, zij hebben ook het machtige werktuig van het Zionisme. Dit doet zich voor als een politiek ideologische beweging, maar is in feite een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras.

Iedere architect van de Illuminati, of het nu over Kalergi of Karl Marx gaat, het zijn allen Chazaren. Een hedendaagse architect en insider van de Illuminati is de Chazaar Jaques Attali.

Een kenmerk van de Illuminati is dat ze ons altijd van te voren laten weten wat er gaat komen. Ze doen dit op verschillende manieren, onder andere door de zogenaamde "predicitive programming" via Hollywood wat volledig in hun handen is en de muziekindustrie die eveneens volledig in hun handen is. Daarnaast via zaken zoals reclame, welke industrie, zoals we onlangs hebben kunnen zien, ook voor een groot deel in hun handen is.

Daarnaast gebruiken ze ook nog boeken om de mensheid voor te bereiden op de dingen die gaan komen. Een dergelijk boek is geschreven in 2006 door Jaques Attali. Het werk heet Brief History of the Future, hetgeen betekent: Een korte geschiedenis van de toekomst.

Aangezien Attali een keiharde insider is bij de Chazaarse mafia is hetgeen hij schrijft niet zomaar een voorspelling over hoe onze maatschappij er in de toekomst zal uit zien, maar reflecteert het pure kennis over wat er gaat komen.

Zo zal er in de toekomst een scheiding worden gemaakt tussen voortplanting en zaken zoals liefde en seks. Het laatste zal er alleen zijn puur ter vermaak en de voortplanting van de mensheid zal grotendeels gebeuren via machines, waar op bestelling designer baby’s zullen worden geleverd.

Mensen zullen daarom dan ook niet meer gaan samenwonen om een gezin te beginnen zoals nu nog gebeurt, maar ervoor kiezen allerlei andere soort relaties aan te gaan. De voortplanting en de voorwaarden waaronder dit zal geschieden zal volledig in handen van de overheid (CM) komen.  Het menselijk kind zal zich ontwikkelen in een kunstmatige baarmoeder en zal een commercieel product worden.

Als je bedenkt dat we nu al de nodige problemen hebben met immigratie, maak je borst dan maar nat. Het is slechts een voorproefje van wat er gaat komen wanneer zoals Attali het omschrijft: de hordes uit de Derde Wereldlanden met miljoenen tegelijk aan de deur zullen kloppen. (We hebben natuurlijk onlangs niet voor niets het Verdrag van Marrakesh ondertekend).

Het gevolg is dat er veel oorspronkelijke bewoners van Europese landen en Noord Amerika zullen vertrekken omdat ze niet langer willen leven onder een overheid die hun land volkomen verkwanselt en die ze iedere stuiver die ze verdienen afpakt in de vorm van belastingen. Als gevolg daarvan zullen er in de toekomst veel nomaden zijn.

De oorspronkelijke bevolking (blanke man) zal grotendeels verdwijnen. Wat nu nog Noord Amerika is zal volkomen worden overgenomen door de Hispanics en de Afro Amerikanen. Wat er hier gaat gebeuren zie je voor je ogen gebeuren en Nederland en België zullen binnen niet al te lange tijd islamitische landen zijn.

De 24 uurs observatie van de staat richting burgers zal ongekende vormen aannemen. Ieder apparaat waarmee wij onszelf zullen omringen zal op de één of andere manier verbonden zijn met het netwerk, waardoor je zelfs bespioneerd zult worden door je wasmachine.

Maar, het beste spionageapparaat voor overheden zullen apparaten worden zoals de iPhone die alle gegevens doorsturen naar de NSA. Ze noemen de iPhone het embryo van de toekomstige observatie.

En hoewel mensen dan ogenschijnlijk nomaden zijn, zullen deze mobiele nomaden iedere meter die ze afleggen onder volledige observatie staan. Mensen zullen denken dat ze hun vrijheid hebben en niet beseffen dat werkelijk alles wat ze doen zal worden vastgelegd via hun iPhones en zal worden opgeslagen in de enorme databases van de machthebbers.

Alles wat je doet in het leven zal ergens door apparaten worden vastgelegd. Er zal een permanente stroom van gegevens over ons en ons lichaam worden doorgestuurd naar allerlei instanties. Niet alleen dingen zoals waar je gaat en staat, hoeveel geld je uitgeeft en waaraan, maar ook allerlei gegevens over het functioneren van ons lichaam.

Dit niet omdat er één iemand is die zich druk maakt om jouw welzijn, maar wel omdat men jou op deze manier wil dwingen om volgens bepaalde normen en regels te gaan leven. Degenen die dit zullen afdwingen zijn verzekeringsmaatschappijen. 

Mensen die buiten de vastgestelde normen leven en volgens die normen een wild en chaotisch leven leiden, vormen een verhoogd risico voor verzekeringsmaatschappijen. Wil je je in de toekomst nog ergens voor kunnen verzekeren, dan zal je je te houden hebben aan de strenge normen die zullen worden opgelegd door de maatschappijen. Zij bepalen wat je wel en niet mag eten, zij schrijven je voor hoe je moet rijden, hoe je jezelf moet beschermen en hoe je moet consumeren en produceren.

Uiteraard zal ook binnen ieder huishouden de komende jaren de robot zijn of haar entree maken en deze robots zullen een belangrijke rol gaan spelen in ons leven. Niet zozeer omdat ze ons leven een stuk gemakkelijker zullen maken, maar vooral omdat ze bekend zullen staan als "Watchers". Zij zijn degenen die jou namens de autoriteiten 24/7 zullen observeren en hun bevindingen aan hen doorgeven.

De toekomst voorspellen is niet zo moeilijk als je weet dat alles is gepland door een satanische sekte die tot op dit moment de wereld nog volledig in de greep heeft.

Maar gelukkig gloort er ook hoop, want volgens recente berichten wordt het gezang van de gele hesjes in Rotterdam heftiger en heeft de familie Rothschild (CM) laten weten dat ze nu toch wel zorgen beginnen te maken.