Zal 5G de wereld flora en fauna uitroeien? (video, must see)

De nieuwe 5G technologie is zo complex dat niemand precies weet hoe erg de gevolgen voor de volksgezondheid zullen zijn, zelfs de bedenkers niet.

Dat de gevolgen ernstig zijn staat al vast en er zijn experts die 5G nu al genocide noemen.
Bekend is dat door genetische manipulatie van planten en dieren hun DNA verandert. Ditzelfde gebeurt ook bij mensen die GMO (genetisch gemanipuleerd) voedsel eten.

Recombinant DNA staat voor een combinatie van genetisch materiaal (DNA) die met behulp van recombinant-DNA-technologie door de mens op kunstmatige wijze in een laboratorium is verkregen en niet als zodanig in de natuur voorkomt.

Mensen, dieren, vissen, insecten en planten die bovengenoemd DNA materiaal binnen krijgen zijn slachtoffers, want de producten die berusten op GMO worden niet voor niets Frankenstein Foods genoemd.

Naast de GMO gewassen is er nog een enorm groot gevaar voor de mensheid en dat is de elektromagnetische straling (EMF), waaraan wij dagelijks worden blootgesteld. EMF zag ooit het levenslicht als geheim wapen van het leger en de inlichtingendiensten, waarbij microfrequenties werden gebruikt om gebouwen binnen te dringen en om menselijke activiteiten te bespioneren.

Zowel GMO als EMF komen uit dezelfde stal en beiden worden bewust gebruikt als wapens om te zorgen voor het biologisch destabiliseren van alles wat leeft op deze aarde. Zowel GMO als 5G hebben dezelfde basis doelstelling: het veranderen van levend materiaal op zodanige wijze dat men er 100 procent controle over kan krijgen.

Neem als voorbeeld GMO waar het DNA van mais, soja, katoen of tomaten wordt veranderd zodat ze besproeid kunnen worden met het meest giftige en kankerverwekkende Roundup van Monsanto en daar totaal geen last van hebben, terwijl het onkruid (oersterk van nature) er omheen tot de grond toe verschrompelt en afsterft.

Als we dit vertalen naar menselijke termen, dan spreken we van eugenetica. Je behoudt de karaktertrekken die je wilt en je doodt het restant. Dit is dezelfde filosofie als die de Nazi’s hanteerden bij het zuiver houden van het Arische blanke ras. De eugenetica gaat trouwens verder terug dan de Nazi’s, want deze bestond al als The American Eugenics Society in de jaren twintig van de vorige eeuw.

De EMF die wij kennen als 5G hanteert als beginpunt hetzelfde principe, maar beweegt dan vervolgens van de eugenetica naar genocide. De pulserende microgolven die worden gecreëerd door EMF vormen al de basis voor 2G, 3G, 4G telecommunicatie en voor wifi. Er is nu onweerlegbaar wetenschappelijk bewijs dat deze microgolven de samenstelling van cellen van levende wezens denatureren en vervormen. (onder denatureren wordt in de biochemie het verlies van de ruimtelijke structuur van bepaalde stoffen verstaan, zoals een eiwit of een nucleïnezuur, waardoor eigenschappen en werking vaak sterk veranderen).

Bij 5G worden de microgolven op een dusdanige manier gecreëerd, dat wanneer je binnen het bereik van die golven bent, het effect gelijk is aan wanneer je je in een werkende magnetron bevindt. Bij wifi en straling door zendmasten spreekt men van niet gerichte golven, het zogenaamde “broad spectrum”, wat in feite hetzelfde is als bij de bestrijding van onkruid in de landbouw, waar ook iedere levende plant die wordt geraakt zal afsterven.

Het zijn allesomvattende aanvallen op zowel de natuur als de mens, waarbij de golven bij wifi dusdanig zijn afgesteld dat ze bijna identiek zijn aan de natuurlijk vibratiegolven zoals die van de menselijke hersenen. Hierdoor zijn degenen die de wifi straling beheersen in staat om een direct controlerende invloed over menselijke gedachten en gedragingen uit te oefenen en vandaag de dag is dat over eenieder van ons.

Een kenmerk van zowel GMO als 5G is dat het een proces is waarbij onze planeet volkomen onleefbaar zal worden. Het zal een einde maken aan de uitbundige diversiteit van flora en fauna die essentieel is voor ons welzijn en overleven, terraforming. Uiteindelijk zal er een lege planeet overblijven, alleen geschikt voor de zieke geesten die bovenstaande hebben bedacht en in de praktijk gebracht. Zieke geesten die geen empathie kennen en geen compassie.

Waar we mee te maken hebben zijn in feite onmenselijke geesten die dito technologieën ontwikkelen en gebruiken. Denk maar eens aan de duizenden slachtoffers van een bedrijf als Monsanto gedurende de laatste decennia. Met producten zoals Agent Orange, aspartaam en asbest om maar enkele te noemen.

Tegenwoordig vormt het onderdeel van de Nazi gifmenger Bayer en wordt gerund door dezelfde fascistische geesten die ook andere grote industrieën runnen, de banken, de media en het soort entiteit waartoe uiteraard ook veel politici horen.

We schreven al eerder over de 20.000 satellieten die de ruimte in zullen gaan ten behoeve van 5G. Er is straks geen plekje meer op aarde waar je kunt ontsnappen aan de straling. Afgezien van de gezondheidsaspecten zal 5G ten dienste staan van het internet der dingen en zal de bevolking steeds verdergaand gevangen worden in de digitale netten. Een bevolking, gevangen in de matrix van het dagelijks leven, een matrix waaraan door bedrijven als Google en Facebook al volop wordt (mee)gewerkt.

De mainstream wereld kijkt alleen maar de voordelen (geld) en het grote gemak waarmee zij straks omringd zullen worden en maar weinigen staan stil bij de duistere, letterlijk satanische agenda, achter dit alles (macht/genocide). Het ironische is dat het kleine clubje wat dit werkelijk controleert dat alles nooit voor elkaar gekregen zou hebben zonder medewerking van de bulk van de bevolking.

Zo groot is de kracht van de media en propaganda dat de bevolking keihard meewerkt aan haar eigen ondergang.

Zes jaar geleden schreven wij het volgende over de Britse expert Barrie Trower.

Iemand die eigenlijk alles weet over dit soort wapens is Dr. Barrie Trower, een gepensioneerde wetenschapper die tientallen jaren gewerkt heeft voor de Britse overheid met microgolfstraling. Hij heeft speciale expertise op het gebied van de invloed van deze straling op het functioneren van onze hersenen.

Tijdens de Koude Oorlog al werd Amerikaans ambassadepersoneel in Moskou bestookt met elektronische microgolfwapens door de Russen. Toen er een opvallend hoog aantal kankergevallen voorkwam, werd het personeel gewisseld. Wederom, ook bij dit nieuwe personeel, deed zich hetzelfde voor. Dit weerhield de Amerikanen er echter niet van om nogmaals nieuwe menselijke proefkonijnen naar Rusland te sturen.

In het begin van de jaren tachtig vonden er overal in Europa massale demonstraties plaats tegen de plannen om hier kruisraketten te plaatsen. Zo ook in Engeland, waar rondom de Amerikaanse basis Greenham Common in het Engelse Berkshire, zich een vreedzaam vrouwen protestkamp bevond met tienduizenden vrouwen. Ook deze geweldloze samenkomst werd vanaf de Amerikaanse basis aangevallen met microgolfwapens, met als gevolg dat er onder de deelnemers veel kankergevallen, gedragsstoornissen en zodanige depressie voorkwam dat ze alleen nog maar zelfmoord wilden plegen.


Barrie Trower is er nog steeds gelukkig en in de onderstaande video wordt hij uitgebreid geïnterviewd door Sir Julian Rose over de gevaren van 5G, een technologie die zo complex is dat zelfs de bedenkers ervan geen flauw benul hebben wat voor effect dit zal hebben op de gezondheid.

Wat we wel weten is dat 5G grotendeels is ontwikkeld in een land dat we niet zullen noemen en dat toevalligerwijze zelf geen 5G implementeert. Dit laatste berust op louter toeval en daar moet dan ook absoluut niets achter gezocht worden.De gevaren van 4G en 5G kunnen we 1-2-3 niet laten verdwijnen, maar je kunt jezelf wel helpen door je lichaam in goede conditie te houden. Deze week is er een mooie aanbieding van Orjana voor Niburulezers. Bij aankoop van de 30 ml schone en hoge kwaliteit raw Orjana CBD olie krijg je er een flesje van 10 ml ter waarde van E29.95 gratis bij, om óf zelf te houden óf om iemand cadeau te geven die het misschien heel goed kan gebruiken.

BELANGRIJK: bestel ook het kleinere flesje CBD olie van 10ml alsof je die koopt. Na het invullen van de code wordt de waarde van dat flesje weer afgetrokken van het totaalbedrag.

Vul de kortingscode: "rawfun" in in het daarvoor bestemde kortingsbonnenveldje en ontvang de korting. Deze aanbieding is geldig tot en met maandag 4 maart 2019.

** Graag goed opletten bij het bestellen en het invoeren van de code in de daarvoor bestemde ruimte bij het afrekenen. Een notitie in het commentarenveld geeft geen recht op korting! Ze staan bij Orjana graag voor je klaar in het geval bestellen niet soepel verloopt of als je vragen hebt.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl