Er bestaat geen enkele twijfel dat er op alle fronten druk wordt gewerkt aan de vernietiging van Europa.

Maar, misschien wordt het nu tijd om eens goed te kijken naar wie nu eigenlijk verantwoordelijk daarvoor zijn en waarom.
Het wordt tijd voor een grote verandering als we nog iets willen redden van ons oorspronkelijke land en bijbehorende cultuur. Aan alle kanten worden deze elementen aangevallen en voorbeelden daarvan zie je dagelijks in het nieuws.

Om de achtergrond te kunnen begrijpen waarom dit gebeurt, volgt hierna een ingezonden stuk van onze columnist Evert Jan Poorterman (dank!):

In deze video beelden van de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg uit 1994, nèt voor de overname van de zwarte Afrikanen en het terugdringen van de blanken door de eerste regering van ‘held’ Nelson Mandela. Zo gaat Europa er straks ook uit zien na de instroom van tientallen tot honderden miljoenen bruine en zwarte Afrikanen en Aziaten. Rutte vindt dat prima en de partijen PvdA, GroenLinks en D’66 werken er ook dapper aan mee. En dat alles volgens het Kalergie-plan:In het Kalergi-plan wordt sinds 1922 over de afschaffing van de Europese diversiteit aan volkeren gesproken als een plan ‘zonder alternatief’… en bondskanselier Angela Merkel werd in 2010 met de ‘Europa-prijs’ van de ‘Coudenhove-Kalergi Stichting’ onderscheiden.

(Red: het handgebaar van Merkel berust op louter toeval omdat ze nooit weet hoe ze haar handen het beste kan houden en daar moet absoluut niets achter gezocht worden).

xxx

In het begin van de jaren-20 van de vorige eeuw begon men openlijk en politiek over de afschaffing van de diversiteit aan Europese volkeren na te denken. Namelijk door graaf Nikolaus Coudenhove-Kalergi, de oprichter van de Paneuropese Unie, die geldt als de eerste kiem van de Europese Unie.

Kalergi schreef de multiculti geschriften ‘Adel’ in 1922 en ‘Praktisch Idealisme’ in 1925. In het laatste boek lezen we: ‘De mens van de verre toekomst zal kleurling zijn. De huidige rassen en kasten zullen het slachtoffer worden van de toenemende overmeestering van ruimte, tijd en vooroordelen’. ‘De toekomstige mens zal van gemengd ras zijn. Hedendaagse rassen en klassen zullen geleidelijk verdwijnen als gevolg van ruimte, tijd en het verdwijnen van vooroordelen. Het Euraziatische-negroïde ras van de toekomst, dat zal lijken op de oude Egyptenaren, vervangt de verscheidenheid van volkeren met een verscheidenheid aan individuen’.

xxx

Interessant genoeg wordt er door Kalergi´s nakomelingen tot op de dag van vandaag publicistisch gesproken over de zogenaamde ‘alternatiefloosheid’ van de volkerenvermenging. Nog steeds profetisch – want nog altijd maanden voor de landing van de Afrikaans-Midden-Oosterse miljoenen op de kusten van Europa schreef Barbara Coudenhove-Kalergi in haar columns voor de Oostenrijkse ‘De Standard’ dat ‘nu voor Europa een tijdperk van de volksverhuizing en massa-immigratie aanbreekt, die de bevolkingsstructuur van Europa nog behoorlijk zal veranderen. Het is onomkeerbaar’.

‘Europa krijgt een nieuw gezicht, of de oorspronkelijke bewoners dat nu leuk vinden of niet. We leven in een tijdperk van de volksverhuizing. Die is nog maar net begonnen en ze zal zeer zeker nog lang niet afgelopen zijn’. Deze woorden stammen uit 2015. Barbara Coudenhoven-Kalergi is de nicht van graaf Coudenhoven-Kalergi. Verder spreekt ze in haar artikel van de ‘gelijkschakeling’ van de culturen en de meerderheid van bruine en zwarte gezichten, die men al in de metro van Londen zou kunnen zien.

Tot zover Evert Jan Poorterman.

Nu (wederom) duidelijk is dat men uit is op de vernietiging van Europa, net zoals dat met Zuid Afrika gebeurde, is natuurlijk de vraag: Waarom? De reden is eenvoudig en satanisch: Net zoals in Zuid Afrika moet hier de blanke man onschadelijk gemaakt worden en de reden is dat deze een veel te groot gevaar oplevert voor de door de Illuminati geplande New World Order. En daarom is er een sinister plan gaande wat systematisch de blanke man onschadelijk moet maken en het liefst compleet wegvagen van deze aarde.

En wie is hiervoor dan verantwoordelijk?

Het antwoord daarop is ook eenvoudig, een satanische sekte:

Voor hen die niet al te bekend zijn met de materie, hierbij een uitleg van enkele begrippen. Wat wij tegenwoordig Joden noemen zijn voor het overgrote deel geen Joden, maar Chazaren. Een klein elite deel van deze Chazaren vormen een geheime satanische sekte die bekendstaat onder verschillende namen zoals de Sabbateans, de Illuminati, de Rothschild mafia of de Chazaarse mafia (CM). Zij hebben niets met het gewone Joodse/Chazaar volk te maken. Deze satanische mafia verbergt zich onder de paraplu van het Jodendom. Niet alleen hebben zij de controle over de gelduitgifte in bijna de hele wereld en de mainstream media inclusief Hollywood, zij hebben ook het machtige werktuig van het Zionisme. Dit doet zich voor als een politiek ideologische beweging, maar is in feite een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras.

Hoe dit alles in de praktijk werkt zie je in de volgende afgrijselijke video van een vooraanstaand lid van de Chazaarse Mafia, Barbara-Lerner Spectre, die door haar superieuren naar Zweden is gestuurd om daar de boel te ontwrichten. Let op hoe ze begint met het wapen van antisemitisme zodat iedere verdere kritiek bij voorbaat is uitgesloten en hoe ze haar satanische sekte verbergt achter het Jodendom.Voor gewone mensen is het bijna niet voor te stellen dat er een satanische agenda wordt gevolgd om ons te vernietigen. En omdat dit bij zoveel mensen cognitieve dissonantie oproept hanteren ook zij liever het wapen van antisemitisme om deze satanische sekte te beschermen, omdat het veel veiliger is en goed voor je carrière en je vriendschappen.

Probleem is, dat als we nu niet heel snel iets doen, ook wij binnenkort op een ongekende manier cultureel verrijkt zullen worden. Zodanig dat je over 20 jaar niet meer weet wie je bent.

xxx

De reden dat men Coudenhove-Kalergi gebruikte voor de lancering van dit plan, was omdat hij uitstekend was ingeburgerd in de hogere (adelijke) kringen in Europa.

De auteur Katherine Fisk vergeleek de Chazaarse Mafia niet voor niets met een virus, want overal weten zij binnen te dringen. Die infiltratie vindt op alle mogelijke manieren plaats, zoals onder andere door een huwelijk.

During his student years, Coudenhove-Kalergi married the famous Jewish Viennese actress Ida Roland in April 1915.

Uiteraard was hij een vrijmetselaar en werd zijn Pan Europese beweging gefinancierd door de rijke Chazaar Max Warburg.

Op de website DutchAnarchy van Willem Felderhof staat ook een uitgebreid artikel over de werkelijke achtergronden van Coudenhove en de sinister agenda.

Nu wordt het misschien hoog tijd voor een nieuwe Pan Europese beweging, maar dan om ongedaan te maken wat de Chazaarse Mafia tot nu toe heeft weten te bereiken. Laat in onze poll linksonder op de site weten of jij het ook hoog tijd vindt worden voor verandering.

En dat het liefst voordat Amsterdam er net zo uit ziet als Johannesburg.